Draken Renhet via Natalie Glasson, 1 Juni 2018

Draken Renhet via Natalie Glasson, 1 Juni 2018

Per Staffan 1 juni 2018

Återanslutning och Hågkomst av Drakar, av Draken Renhet

1 juni 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 1 juni 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, jag är Renhet, jag är av Draknatur. Jag heter Renhet på grund av min feminina energi som rymmer vibrationer från Stjärnornas, Månens och Skaparens väsen av den fysiska Jorden och Universum. Jag representerar renhetens kärna och jag är känd som den renaste Drakhelaren, som distribuerar helande energier till alla själar som kallar på mig, med mildhet och duschar av pärlemorskimrande ljus.

När en drake föds får den en kvalitet att fokusera på, jag fick renhetens kvalitet. En drake kan inte förneka sin kvalitet annars orsakar det enormt kaos och skador på deras själ. Att hålla renhetens energi innebär att jag håller vibrationer av helhet, klarhet, sanning, integritet, glädje och jag kan rena energier. Jag ses också som en representant för renheten som hålls i Skaparens hjärta. Detta gör mig inte bättre än någon annan drake, jag har helt enkelt ett syfte som är extremt helande. Jag kan ge tydlighet till andras tankar, rena och rensa deras energier eller omgivningar, tillåta sanningen att ses med större lätthet. Jag har förmågan att förena en persons energier från nutid, förfluten och framtid till en hel energi för dem att uppleva samtidigt, under det att de uppnår en större enhet med Skaparen. Min helande energi manifesterar glädje från ett heligt frö inom individen, glädjen förblir för evigt från ögonblicket av aktivering. Alla dessa aktiveringar kan inträffa samtidigt när jag helt enkelt ansluter till en annans själ. Naturligtvis måste de vara redo och det måste gudomligt vägledas för att aktiveringarna skall äga rum eftersom de kommer att komma in i ljuset och se sig själva och sin verklighet annorlunda.

När en Drake föds skulle man tro att den kvalitet de förkroppsligar skulle vara som mest intensiv. Emellertid är det när Draken expanderar och fullt ut tar på sig sin roll och sitt syfte som Drake, som deras kvalitet och ljus är mest kraftfullt. Det är detsamma för människor, när en själ föds i en mänsklig form bär de i sin utförandeform heliga gudomliga egenskaper. Syftet är att dessa kvaliteter ska mogna, bli mer kraftfulla och intensifierade inom sitt utförande, men det är ofta som detta syfte är glömt och förlorat. Antingen du är medveten om renheten som du höll som barn eller inte, föreställ dig själv som en bebis med renhet som emanerar från din varelse, visualisera dig själv som en vuxen med din renhet förstorad ett hundra eller tusen gånger. Det här är vad du är kapabel till, varje barn håller heliga egenskaper som de fullt ut vill förkroppsliga och uppleva och intensifiera under hela sitt liv. När människor väcks andligt, och medvetet och börjar sin andliga väg, minns de de heliga egenskaperna som deras själ överförde till den fysiska formen och börjar en resa av intensifiering, förkroppsligande och uttryckande av dessa egenskaper för att tjäna sig själva och andra.

När en själ utstrålar renhet eller Skaparens oskuld blir det ofta missförstått eller uppfattat som negativt. Att utstråla renhet väcker styrka, kraft, visdom och sanning från ditt inre.

Du kanske vill ansluta till din själs energi och fråga, ”Vilka heliga egenskaper från Skaparen har min själ överfört, förankrat och sått i min fysiska varelse och verklighet vid födseln?” De svar du får låter dig förstå uppdraget och Syftet med din själ på Jorden. För att uppleva fullbordan behöver du helt enkelt återaktivera, förkroppsliga, intensifiera och utgå från dessa heliga egenskaper. Således kommer de nödvändiga förändringarna att ske inom din varelse, för att anpassa dig till din sanning.

Din inre renhet

Din egen renhet är inte energin i din fysiska födelse, den oskuld som alla barn har. Renhet existerar i Universum, denna kreativa energi gav upphov till din själ. Din själ är ren sanning som hålls inom ditt väsen. Du har en energi inuti dig som är så helig och forntida att du kan se den som en stjärna, men det är en gudomlig närvaro som skapar allt som du är medveten om och allt du inte är. Föreställ dig energin som en allvetande energi, en energi som har sett alla livsformer och civilisationer. Du kan föreställa dig denna energi som den äldsta boken av alla som berättar för dig hur allt skapades. Du har detta inuti dig, du är denna heliga energi när du börjar erkänna att du är mer än din nuvarande verklighet, det här är när din renhet emanerar från din varelse. Människor liksom Drakar föddes från kärlek och därför håller vi kärlek som grunden till vårt större väsen. När människor verkligen kommer ihåg detta kommer de att vakna upp från sitt drömliknande tillstånd där lidande, smärta och utmaningar existerar, och istället uppfatta Skaparens sanning och skapelsens kraft inom dem.

Syftet och Avsikten med Drakar

Drakar flyger från stjärnor till planeter för att skapa harmoniska förbindelser, som sammanlänkar allt i en energi av fred och kärlek. Vår energi skapar anpassningar som trådar som hjälper till och utvecklar band och kommunikation mellan aspekter av Skaparen. Detta är en av anledningarna till hur och varför Drakar kom till jorden, för att bygga helig livskraftsenergi som förbindelse mellan Jorden och allt som är gudomligt i Universum. Varje Drake har en särskild kvalitet av energi och ljus som vi förankrar och manifesterar vart vi än går. Vi lockas till vissa dimensioner och stjärnor eftersom de har en liknande kvalitet som våra vibrationer vilka vi länkar med andra platser och civilisationer. Inom vårt sinne ges vi gudomlig vägledning, ni kan likna det vid en kompass. Vi har en kunskap inuti oss om vart det är viktigt för oss att gå, hur mycket energi som skulle vara lämpligt att förankra och den anpassning som är nödvändig att göra från en plats till en annan. Vårt arbete är att hjälpa Universum att utvecklas i harmoni samtidigt som vi hjälper till med utvecklingen. Drakar har sett och hjälpt många civilisationer på jorden, vi kom energetiskt till vila här för att vi såg den positiva potentialen och tillväxten som kunde uppstå. Drakar gick en gång på jorden på samma sätt som dinosaurier, människor var förtjusta i oss och vi arbetade tillsammans som jämställda. Drakar skulle dela mycket av sin visdom och sina energier från Universum och arbeta en till en med individer. Vi hjälpte till att bygga en underbar civilisation som värderade kärlekens närvaro. Efter en tid ignorerade människor kärleken och trodde att tekniken skulle kunna vara dess ersättning. Kaos började bryta ut och vi var tvungna att göra valet av uppstigning, vilket innebär att vi dunstade bort i ljuset för att flytta till en annan verklighet, men människor kunde inte längre se oss om de inte öppnade sitt inre öga.

Drakessens

Många människor som var förtjusta i Drakar och kände en unik själsanslutning placerade Drakens essens som de kände sig inriktade på i objekt, grottor, träd, kristaller och heliga platser på Jorden så att deras Drake skulle kunna födas en gång till med kärlek till Jorden. Vissa människor använde grottor, träd eller till och med kristaller för att lagra Drakens essens, men ni valde månen. Människor lagrade Drakessensen i objekt eftersom de trodde att deras kärlek till Drakar kunde blekna och med tiden förlora sin kraft och intensitet. Att behålla deras kärlekskraft säkerställde Drakarnas minne och existens. Min tillfälliga viloplats ligger på månen så att jag strålar ljus in i mörkret och distribuerar renhet till mänskligheten varje natt.

Jag utstrålar Drakessens till er nu. Drakessens kan representera den rena källan till alla Drakar eller det kan beskriva den kärlek som varje person höll för sin Drake. Drakessens, när den förkroppsligas av en själ i mänsklig form, kan ta en drake tillbaka i energetisk manifestation när tiden är lämplig. Människor har befogenhet att återuppväcka förhållandet mellan människor och Drakar, och arbeta för att hjälpa till med uppstigning en gång till.

Vi drakar är inte bara historier eller myter som ni kanske tror, vi hade en gång ett kraftfullt förhållande till mänskligheten, som ni nu ser mellan människor och deras husdjur. Vi var mänsklighetens följeslagare och gav stor vägledning om Jorden och Universum. Viktigast av allt gav vi er kvaliteter ur själva Skapelsens väsen. Många enkla egenskaper, såsom harmoni, handlingskraft och mod, förstärktes inom människorna av Drakarnas Kungarike. När drakarna steg upp till en ny dimension, glömde mänskligheten magi och befrielse, vilket gjorde att deras energier och realiteter stagnerade och begränsades.

Jag, Renhet, på Drakarnas Kungarikes vägnar, ville helt enkelt dela den här informationen med dig. Det är upp till dig att bestämma om du vill ansluta till oss. Du kan kalla på mig, Renhet, för att omge dig med Drakessens för att du ska uppleva och kanske skapa en aktivering av minnet från ditt inre. Du kan också uppmana mig att dela mitt helande ljus med dig.

Med den oändliga naturen av Skaparens renhet,

Draken Renhet

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...