Jungfru Maria och Mormor Anna via Galaxygirl, 12 februari 2019

Jungfru Maria och Mormor Anna via Galaxygirl, 12 februari 2019

Per Staffan 13 februari 2019

Jungfru Maria (kanaliserat meddelande)

Kära hjärta, det är jag din Jungfru Maria som är här med min moder Anna. I dag talar vi som en, som en röst, precis som mänskligheten kommer att tala som en röst. Många aktiveringar äger för närvarande rum inom dig och inom vår kära Gaia också. Tillsammans går ni in i stort ljus och expanderar till storhet. Ditt DNA förändras, glider snabbt som glittrande solljus på rent vatten, ständigt glimmande, glittrande, rör sig när vi talar. Ljusspråkskodningar kommer att hjälpa till vid denna tidpunkt och vi uppmanar dig att lyssna på så mycket ljusspråk som möjligt, som den här har gjort, för det är ännu ett verktyg för expansion och ett kraftfullt sådant. Det finns många välsignade ljusarbetare med den här gåvan, och många är på väg att upptäcka den. Be om att denna gåva avslöjas för dig och den ska bli det. Många andra gåvor kommer också fram i detta Nu, denna mest heliga tid för expansion.

Kommer du ihåg dina lärdomar i mysterieskolorna? Du har lärt dig många lektioner, och du har många talanger. Be oss att hjälpa dig att komma ihåg och finslipa dina gåvor. Vi är här för att hjälpa dig. Du har ingen brist på kärlek och du har hjälpsamma händer som omger dig, och ber om att ansluta till dig för att hjälpa dig vidare. Du var inte menad att göra det ensam, och vi är mycket nöjda när du sträcker ut dina händer för att ta våra. Vi väntar på dig. Vi lyssnar på era böner. Vi är en förlängning av dig. Ditt kurage, din styrka ligger inom dig. De ligger inte inom oss. De ligger inom dig. Du är stark nog för detta, vi är här bara för att påminna dig och hjälpa dig att komma ihåg denna styrka. För dina erfarenheter har gjort den finslipade delen av din tro, och din tro är tydlig, stark, en stark fästning av uthållighet.

Nu är tiden inne för en sådan tro. Vi ser tårar av smärta blandas med glädjetårar som strömmar nedför Moder Gaias ansikte när födseln närmar sig, den sista krystningen är alltid den mest smärtsamma. Förlossningen är nästan här. Ni barn, vänner, älskade, ni kommer att behövas mest. Ni är mycket uppskattade för era erbjudanden om service i detta mest innehållsrika nu. För era färdigheter, era talanger, er styrka, ert mod är mycket behövda i denna inandning och denna utandning av kreativ expansion. Jag, Anna, hade många barn, liksom Maria. Ni är alla mina barn. Vi ser er med den glödande blicken av kärlek hos de mammor som har fått sina drömmar uppfyllda. Ni är våra drömmar, ni är våra hjärtans stora glädje och vi ser er som att ni håller det Kristnade ljusets kalk, det Kristnade förbundet, när ni uppfyller era ljusuppgifter med glädje och uthållighet på Gaias yta vid denna tidpunkt. Tack.

Jag är Jungfru Maria Jag hade också många barn, jag är privilegierad – vi är priviligierade- att vara en del av er familj, matriarkerna i de tidsåldrar som har vakat över er, sått koderna och sett vår vackra trädgård växa. Ni är vår trädgård, värdefulla ljusarbetare. (Gråt). Våra tårar har vattnat er expansion. Era egna tårar har orsakat att era rötter för närvarande dyker ännu djupare ner, vilket gör att ni blir ännu mer fast än ni trodde var möjligt. Men nu vet ni att allt är möjligt. För ni har gjort det. Ni har odlat en vacker trädgård av ljus på en planetyta som en gång var mörk och lidande. Tiden för blod och smärta är över. Tiden för klart vatten och glädje är här.

Det är dags att plantera er egen trädgård av ljus i era samhällen och skapa ännu mer expansion till ännu mer glädje. Och så hur gör ni det här kära ni? Ni skapar med avsikt att odla det Kristnade ljuset inom er och det kommer att bli en naturlig expansion utåt. Ni finner behoven i era samhällen. Ni skapar säkra ställen för de lidande. Vissa av er kan kalla dem tillflyktsorter. Det är sant. Men ser ni att vart ni än går, dyrbara jordade team, ÄR NI den säkra tillflyktsorten med er kärleksaura och rena acceptans för de andra? Ni är våra händer och fötter i tjänst, i kärlek, i total underkastelse för den Allsmäktiges plan. NI är mini-tillflyktsorter för de drabbade. Och expandera så tillsammans. Skapa tillsammans. Bygg tillsammans som en, bli de många som blir en.

Vi är Matriarkerna i det här projektet av de Kristnade ljuskoderna och det är med stor glädje som vi nu vakar över er, kära ni, och skickar er vår mantel av Magdalena-ljus för att insvepa er i tröst och helande. Acceptera dessa koder för Magdalenas Kristnade ljus, för Sophias flamma, den gudomliga kvinnan, och räta in era många vägar till det rena ljuset, med gudomlig avsikt, med ren kärlek. Och ni kommer att ledas, steg för steg, rosenblad för rosenblad, längs er enda sanna väg. För ni har alla naturligtvis en egen unik väg. Sådan är vägen till expansion, till individualitet. Men tillsammans kommer den här vackra planeten att vara täckt med den gudomliga kvinnans rosa rosor, som alla leder er hem.

Vi ser att ni har tron på det här och det värmer våra hjärtan så att de flödar över med glädjetårar. Vi ser att ni har kärlek till det här och vi ser ivriga händer och fötter. När blixten kommer, barn, när den kosmiska utandningen motsvarar den potentiella inandningen – och det är inte mycket längre nu – kommer allt att ge er större mening. Allt kommer att bli tydligare. För skräpet kommer att lyfta. Ni kommer att bli ljusare. Men ni behöver inte vänta längre. Bli ljus nu, i vår kärlek, i våra kodningar, i vår glädje och låt gudomligheten inom er nu stiga upp till sin fulla potential. Det finns inget behov av att vänta längre. Acceptera Magdalenas gudomliga mantel och dra över er vårt ljus, ert eget strålande Kristnade ljus och låt allt det ni gör och säger kodas med ljus och kärlek. Sådan är Magdalenas väg.

Vi ser att ni kommer ihåg. Det gudomliga finns inom er. Ni är alla våra barn. Vi välkomnar er hem. Det har varit en mödosam väg, men se nu framför er! Titta på era Kristnade fötter och se rosenbladen utströdda framför er med vår kärlek! Allt ni behöver göra är att lyssna på ert hjärta och följ ert hjärta. Följ ett rosenblad i taget. Den Gudomliga Modern kommer naturligtvis att vägleda er på er unika väg för att samskapa Nova Gaia. Självklart. Du har blivit ledd så här långt. Och så säger vi du inte ska oroa dig. För möjligheterna till service kommer att falla i ditt knä. Du är där du kommer att behövas. Annars flyttas du till den mest perfekta platsen. Ser du dina händer och fötter? De är redo för service. Ser du ditt hjärta? Det är öppet och rent, fullt av ljus. Och där finns vi inom det, medskapande i glädje med er, vi ser er expandera ännu mer som de Gudomliga Mästare ni redan är.

Ni är mäktiga! Många av er kommer att leda och ni alla kommer att leda med exempel på er gudomliga tjänst till de andra. Det kommer att bli förvirring. Det kommer att bli smärta. Det kommer att bli klarhet. Det kommer att bli helande. Det kommer att bli en expansion av de totala gudomskoderna, av de Kristnade ljusets gudomliga Sophia-koder som genomtränger, utstrålar, täcker, omsluter, läker allt som är i deras väg så att ALLT KOMMER ATT BLI LJUST. Och där kommer ni att vara mitt i det, den gudomliga modern i form, helande, visande, tyst tjänande. Det här är vackert för oss, för oss alla här uppe på skeppen. För hela universum bevakar och väntar och håller andan för att se vad ni ska göra härnäst. Vi vet att ni kommer att göra underbara saker.

Vi erbjuder här vårt gudomliga stöd dygnet runt för er, kära ni. Ja, ni behöver bara be om det. När ni är trötta, kom och gå med oss till Magdalenas helgedom i den dolda grottan som är överraskande ljus, upplyst med tusen ljus så att ni verkligen kan studera flamman och inse att flamman av renaste ljus finns inom er och har funnits där hela tiden. Hela den här upplevelsen av spelet, av Gaias nedstigning, har varit otrevlig med ofattbar smärta. Och ändå med smärtan kommer enorm tillväxt. Ni har alla vuxit – Ni växer och expanderar varje timme. Känner ni det? Vi ser det. Vi ser er expansion, ert självförtroende, ert kurage. Vi välkomnar er och erbjuder igen vår mantel av service, av helande, av tröst till er, kära jordbundna. Det är allt.

Vi är Jungfru Maria och Mormor Anna. Välsignelser och enorm kärlek och stöd till er denna dag, och alltid. Vi skickar er rosenblad av det Kristnade ljuset, som duschar över era dyrbara huvuden nu. Se dem försiktigt falla över er och landa i en ljuspool som omger era dyrbara fötter. En perfekt cirkel av rosor från de gudomliga mödrarna omger er. Nu och för alltid. Vi älskar er så.

 

 

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...