Dikt av Per Beronius

Tema: Fri energi och Jordens överlevnad

Allt i Universum handlar om vibrationer

Vad är väl vibrationer om inte energi

Det är energin, den Gudomliga kärlekskraften

Som driver alla Universums hjul

Låt oss här begränsas, till ett Jordiskt perspektiv

Energin, förutsättning för Jordens överlevnad

Vad är det som värmer våra hus

Får fabrikernas hjul att snurra, driver bilar, tåg, båtar

Och en myckenhet annat

Var hämtar vi denna energi

Om inte från kärnkraften som slår atomer i spillror

Oljan, som utan hämningar pumpas upp

Ur blodomloppet av vår Moder Jord

Kolkraftverken, som spyr ut sina giftighetens avkommor

Allt detta, det jordiska energins avfall som förorenar

Jord, vatten, den luft vi andas, och mycket annat

Så här besinningslöst kan det inte fortsätta

Resultatet, en utarmad planet som går sitt öde tillmötes

Dessa girighetens och oordningens attribut

Kommer inte av den Gudomliga ordningen tolereras.

Om än tingens ordning ser ut, så som de gör just nu

Hav tröst

Det existera en teknik

Och den finns redan på vår Jord, om än sedan länge

Hållen i hemlighet av dem som önskar profitera

Genom denna teknik produceras energi ur ”ingenting”

Något som motsägs av den klassiska termodynamikens lagar

Men dessa har ingen giltighet i de högre dimensionerna

De hör förgångna 3D-världens tankar till

Den fria energin, ren som ett nyfött barn

Förorenar inte jord, hav och luften vi andas förutom mycket annat

Den kommer inom kort finnas tillhands för alla och envar

OCH DEN ÄR GRATIS

Den har länge av girighetens mörka krafter

Förhindrats att till ytan komma upp

Men så skall det inte att förbli

Mänskligheten till medvetenhet vaknar upp

Kommer inte längre tillåta hemligheten

Att hållas gömd

Det finns ljusets människor på vårt klot

Som har detaljkunskaper om denna, den fria energin

Här en uppmaning till alla och envar

Som så känner

Vila inte på hanen, det är bråttom

Sprid denna kunskap vida omkring

Låt den i ljuset stå upp

Sprid den närhelst tillfälle ges

Och i närtid skall vi uppleva Jorden

I dess skönhetens Gudomliga ljus

*   *   *

Mottagen av Per Beronius

———————————————————-

Du gillar kanske också...