Moder Maria

Den Uppstigna Mästaren Moder Maria

25 december, 2014

Kanal: Kim Michaels

Del 1 av 2

Jag är den Uppstigna Mästaren Moder Maria. Denna Juldagsmorgon kommer jag för att tala med er om ett ämne som är välbekant för de flesta av er, men som ni inte alltid är så helt medvetna om som jag skulle önska. Därför vill jag lämna er några ord, som ni kanske tar till er och som kan hjälpa er att balansera upp en av de största motsättningarna i ert spirituella växande.

Jag har själv levt i en fysisk kropp på planeten jorden. Jag var i min senaste livstid en husmor med flera barn. Jag levde under en tid då ni inte hade de många tidsbesparande teknologiska underverk som kvinnor idag har i sina kök – eller också män för den delen, ifall de vågar sig ut i köket. Jag känner väl till hur det var att leva i en kropp på min tid. Ni kanske tror att det var längesedan, men när ni stiger upp upphör tiden att existera.

Jag kan lika väl minnas hur det var för mig att leva i en kropp för 2000 år sedan, som jag kan tona in mig på hur det är för er att leva förkroppsligade idag. På den tiden hade jag fullt upp med de alldagliga sysslorna bara för att få familjelivet att fungera. Jag vet att många av er, både män och kvinnor, är extremt upptagna idag. Ni behöver inte utföra några av de mycket tidsödande dagliga sysslorna som vi var tvungna att utföra för 2000 år sedan, men så har ni också andra sysslor som upptar er tid och er uppmärksamhet. Det leder till att ni inte alls har mera fritid och fri uppmärksamhet än vad vi dåförtiden hade. Jag förstår det helt och fullt.

Entusiasmen för att utforska Stigen

Jag skulle vilja att ni tänker er tillbaka till den tid då ni först blev medvetna om att det finns en andlig väg, en väg som leder till en högre grad av medvetande, en väg som går igenom stadier, steg av initieringar, en väg som leds av lärare som inte har några mänskliga, subjektiva intressen utan bara är intresserade av att hjälpa er att växa. Jag skulle vilja att ni tonar in er på de känslor ni hade vid den tiden.

De flesta av er växte inte upp med en visshet om att denna väg fanns. Ni uppfostrades antingen i enlighet med en traditionell religion, för de flesta av er var det Kristendomen, eller utan att ha en stark religiös familjebakgrund. Ni var inte medvetna om att det finns en systematisk väg med initieringar, som leder till en högre grad av medvetande och att det finns en mängd lärare som inte är som några lärare eller auktoritativa personer ni någonsin har träffat på jorden, för de uppstigna mästarna har inget egenintresse. Vi har bara det större egenintresset av att veta att allt liv är Ett och därför finns bara det Enda Självet. Det enda sättet att höja upp oss själva, som ni skulle säga det, är att höja upp Alltet.

Många av er kände en stark känsla av frihet, glädje och entusiasm när ni först insåg att det finns ett alternativ till livsstilen som förespråkas av materialism och den traditionella religionen. Ni kände en befrielse. Ni kände att en ny värld hade öppnats för er. Ni var ivriga att utforska den världen, inklusive att studera lärorna, och för många av er, också att använda er av de verktyg och tekniker som vi har gett er. Vi har nu, inte i ett helt århundrade, men nästintill, gett er specifika övningar – föreskrifter, radband och metoder för att anropa oss – utformade för att hjälpa er att åkalla andligt ljus och rikta det mot specifika områden i era personliga liv och i världen.

Jag vet att många av er kände av denna känsla av entusiasm och glädje när ni först blev medvetna om dessa verktyg. Jag vet att många av er kan minnas, när ni tänker tillbaka, kontrasten ni först kände mellan ert tidigare medvetandetillstånd och sinnestillståndet ni upplevde då ni hade fått till er en viss del av föreskrifter eller metoder. Ni kan dra er till minnes kontrasten mellan ert normala tillstånd av medvetande och känslan av att ha höjt upp er bortom det, av att ha renat ert energifält, av att ha fått era chakran att snurra åt rätt håll och att snurra snabbare, av att ha fått släppa igenom mera ljus.

Många av er har känt till hur det är att gå på en våg av ljus, att flyta med en ljusvåg, efter att kanske i flera timmars tid ha följt våra råd och anropat oss. Många av er kände av den kontrasten och ni kände en sådan glädje över att vara befriade från den normala vikten som tyngde ner er så att ni brukade följa våra föreskrifter och anropade oss i timmar, bara för att få känna glädjen av att vara fria från den normala tunga energibördan som ni bar på.

Utmaningen av det dagliga slitet

Mina älskade, om ni minns hur detta kändes, så önskar jag att göra er uppmärksamma på en av de största fienderna i ert andliga växande, som finns på jorden. Det är helt enkelt det vi kan kalla ”det dagliga slitet”. Det mänskliga sinnet, det mänskliga energifältet, har en förmåga att anpassa sig. Det här är på många sätt en mycket nödvändig förmåga. Planeten jorden är just nu en mycket mörk planet, jämfört med många av de andra planeterna i er galax och bortom den. Det är omöjligt att förkroppsligas här utan låta sig störas av de förhållanden som ni inte kan undgå att känna till. Även om ni inte ser dem direkt i era egna liv, så ser ni dem i massmedia.

Förresten så är det här en av de största skillnaderna mellan idag och tiden då jag levde i en kropp för 2000 år sedan. Då kände vi inte så mycket till vad som pågick i världen runtomkring oss, speciellt inte det som hände långt ifrån oss. Idag ser ni alla nyheter från världens alla hörn explodera på era färgrika skärmar. Ni kan inte undgå att veta vad som händer på denna planet, om det så är ett krig här, en konflikt där, barn som far illa, människor som svälter, och så vidare, och så vidare.

Hur hanterar ni all denna upprörande information? Verkligen är det så, att om ni upprätthöll er fulla känslighet som är normal för en självkännande individ, så skulle ni inte kunna stå ut med att leva i en kropp på planeten jorden. Ni skulle bli så överväldigade av mörkret, av människans inhumanitet gentemot medmänniskan, att ni inte skulle vara i stånd till att – känslomässigt, mentalt, andligt – stå ut med att vara förkroppsligade. Hur gör ni då för att överleva? Genom att använda er av den mänskliga förmågan att anpassa er.

Denna förmåga baserar sig på att man skapar en känsla av vad som är normalt. Det mentala sinnet skapar, i de flesta fall fullkomligt omedvetet, en definition på vad som är det normala tillståndet i er omgivning. När ni en gång har accepterat att detta är normen, så ger det er en känsla av jämvikt. Det är den känslan av jämvikt som tillåter er att överleva i en viss miljö.

Hur ni mentalt gradvis accepterar normer

De flesta av er är inte medvetna om denna process. De flesta människor på jorden är inte medvetna om denna process för det skedde så stegvis då ni växte upp. Många av er kan inte minnas hur ni som små barn blev chockade när ni utsattes för några av de chockerande sätt som människor behandlar varandra. Kanske ni fick uppleva det personligen. Kanske ni utsattes för någon form av misshandel, antingen fysiskt eller känslomässigt eller psykiskt. Kanske ni bara fick höra om det av de vuxna som talade, eller genom massmedia.

Kan ni till exempel minnas hur ni upplevde det då ni först blev medvetna om att det på denna planet jorden finns ett tillstånd som anses vara normalt av många människor, och det kallas krig? Som en andlig varelse som vistas i en kropp, finns det en del av er som vet att krig aldrig är normalt i någon omgivning över huvudtaget.

De flesta av er har vuxit upp i samhällen där ni exponerades för filmer, berättelser, böcker och tecknade serier som handlar om krig. Ni fick leksaker som på något sätt påminde om krig: vapen, gevär, svärd och soldater. Ni fick intrycket av att krig var en del av normen på planeten jorden. De flesta av er kom att acceptera detta och det blev en del i ert tillstånd av jämvikt. Detta var nödvändigt, för hur kan man leva på en planet som jorden utan att acceptera att krig är möjligt?

Hur kan ni å andra sidan leva på en planet där krig anses vara en del i normen? Det finns någonting djupt inuti er som säger: ”Det här kan inte stämma. Det måste vara något fel här”. Men som barn vet ni inte vad det är.

Även en konstant konflikt kan på ytan ge en känsla av jämvikt

Ni har å andra sidan en norm som ger er en känsla av jämvikt, men på ett djupare plan inom er vet ni att denna norm inte stämmer. Frågan är: ”Var ligger din personliga jämvikt mellan normen som har lagts på dig utifrån och det som du i ditt hjärta vet att är sant?” Om du helt och hållet har överlämnat dig till normen som lagts på dig utifrån, skulle du inte lyssna på dessa ord eller ens läsa dem. Du skulle vara en ”normal människa” som inte skulle syssla lite med sådana esoteriskt andliga koncept som uppstigna mästare.

Många människor på jorden har helt och hållet överlämnat sig till normerna i sina samhällen. Det finns till och med samhällen där människor ser det som helt normalt att befinna sig i fortgående existentiella konflikter med andra grupper av människor. Ni kan säkert nämna Mellanöstern, men finns det inte många andra situationer där två grupper av människor har blivit inlåsta i konflikt under så lång tid att båda sidorna anser det vara normalt?

Fastän folken på båda sidorna är i en konstant pågående konfliktsituation, så ger det dem en känsla av jämvikt, en känsla av att de vet hur livet skall vara i deras omgivning. Det kan tyckas vara underligt men till och med en ständigt pågående konfliktsituation kan inge människor en känsla av balans. Om

konflikten upphörde, skulle de faktiskt känna sig förvirrade, jämfört med den relativa upplevelsen av jämvikt de har för tillfället.

Den dynamiska kraften i en nedåtgående spiral

Detta tar oss till ett ämne som vi har talat om i diverse böcker och meddelanden. När majoriteten av invånarna på en planet har hamnat i en nedåtgående spiral, hur skall de någonsin lyckas komma ut ur den? Den nedåtgående spiralen skapas för att människor har börjat acceptera en norm som begränsar deras skapande förmågor. Dessa människor är inte de som öppnat dörrarna för ljuset från den andliga världen. Om ljusflödet från de andliga sfärerna inte är tillräckligt kommer människorna som bor på en viss bestämd planet att gå in i en nedåtgående spiral. Förr eller senare kommer den andra lagen inom termodynamiken, som vi har kallat den, att förstöra deras civilisation. Detta är det som på jorden har hänt flera av de tidigare civilisationerna, till och med några som trodde att de skulle leva vidare för evigt, för de var så sofistikerade och så kraftfulla.

Hur skall en planet undgå en sådan nedåtgående spiral? Det kan ske bara på ett sätt: Det måste finnas en tillräcklig mängd individer som är villiga att utmana normen i deras samhälle. Detta kan ske på ett antal sätt, vilket jag vet att ni alla har upplevt på ert eget personliga vis. Någonting väckte upp dig. Någonting fick dig att förstå att det som människorna i samhället omkring dig och i din familj ansåg vara normalt inte var normalt i ett högre perspektiv. Det var inte normalt på det sättet att det här är så det är menat att vara, eller det här är det enda sättet som är det rätta.

Du blev på något sätt uppväckt till idén att, åtminstone inom ett samhällsområde eller i en aspekt av ditt liv, det absolut var nödvändigt med en förändring. Någon var tvungen att göra något för att få en förändring att ske och du kände att det var något du kunde göra. Annars skulle du inte ha blivit uppväckt från normen som pådyvlades dig under din uppväxt.

Det finns många bra sätt att bidra till att bryta den negativa spiralen och bringa förbättring till livet på en planet. Många saker behövs. Det finns miljoner människor i världen som aldrig har hört talas om de uppstigna mästarna, som aldrig har hört talas om andligt ljus eller om att anropa det andliga ljuset, men de medverkar ändå positivt till att utmana jordens nedåtgående spiral och bidrar till att skapa en uppåtgående spiral på jorden. Dessa människor behöver inte alla höra talas om uppstigna mästare eller hur man kallar på ljuset. De behöver bara fortsätta exakt med det de håller på med.

Ändå önskar jag ge er en vision av det som skulle kunna hända om flera människor hörde om potentialen att direkt och medvetet åkalla det andliga ljuset. Mina kära, varifrån skulle de kunna höra detta? Kan det komma från någon annan källa än er, människorna som redan har varit med om att framkalla andligt ljus? Vad hindrar er från att gå ut och ropa ut det från hustaken? Vad hindrar er från att inte längre sätta ert ljus under en skäppa, att sluta hymla om det ljus ni har åkallat, den entusiasm och den glädje ni kände när ni framkallade det ljuset?

Hur åkallan av ljuset kan bli en norm

Det är exakt den mekanismen som jag tidigare har nämnt som är det största hotet mot ert andliga växande. När ni första gången hör om de uppstigna mästarnas läror och när ni först börjar åberopa det andliga ljuset, finns där en sådan kontrast mellan sinnestillståndet ni upplevde efter att ha åkallat ljuset och ert normala medvetandetillstånd. Ni har en norm som är vanlig på jorden, och plötsligt upplever ni att genom att studera de uppstigna mästarnas läror och åkalla vårt ljus, så kan ni uppleva en helt annorlunda verklighet som är så mycket ljusare, friare och mera glädjefylld.

Vad händer när ni börjar åberopa ljus regelbundet? Plötsligt börjar er känsla för vad som är normalt att skifta. Efter ett tag finns det inte längre någon kontrast mellan ert normala medvetandetillstånd och tillståndet ni har efter att ha framkallat ljuset. Det beror på att ert hela medvetandetillstånd har höjts till en högre nivå och att åberopa ljus nu blir en del av er norm. För att ni inte längre upplever kontrasten, börjar ni ofta känna att det inte är så stort, så viktigt, att åkalla ljuset. Ni upplever inte längre samma entusiasm och glädje. Kanske tappar ni ambitionen lite, och ni använder inte radbanden eller ni slutar framkalla ljuset eller använder inte er av våra praktiska tips. Kanske börjar ni tänka på andra områden i era liv som pockar på er uppmärksamhet.

Jag klandrar er inte på något vis för detta. Jag har själv levt förkroppsligad och jag var under långa perioder fullständigt nedtyngd av mina dagliga plikter. Det är lätt att blicka bakåt och läsa Bibeln och hur jag medverkade med Jesus under hans värv. Ni tror att jag alltid var i ett medvetet sinnestillstånd, alltid vaken, alltid alert, men mycket av tiden var jag bara som vilken annan hemmafru eller annan person som levde i en kropp: helt absorberad av dagliga plikter. Jag klandrar er inte på något sätt. Jag gör er bara uppmärksamma på att de av er som har upptäckt kraften av att åberopa ljuset är vårt bästa hopp för att en verklig förändring skall bli verklighet på planeten jorden.

Jorden bärs upp av andligt ljus

Den enkla sanningen är att det som avgör denna planets framtid är mängden av ljus som kommer in från den spirituella sfären till det materiella universums fyra nivåer: identiteten, den mentala, den emotionella, och den fysiska nivån. Vi uppstigna mästare häruppe i de spirituella sfärerna har en nästintill obegränsad mängd av ljus som vi är villiga att frigöra till jorden. Vi har alldeles säkert tillräckligt med ljus för att fullständigt kunna konsumera delar av och till och med hela mörkret som finns på jorden. Teoretiskt skulle vi kunna frigöra det i ett enda ögonblick, men vad skulle effekten bli av det?

Effekten skulle bli att ljuset skulle vara så chockande för människors sinne för vad som är normalt att de inte skulle kunna stå emot det. De flesta människor skulle känna att de var fullkomligt nedbrutna av ljuset, för de är så vana vid mörkret att det har blivit en del av deras norm och det ger dem en känsla av jämvikt. Ljuset skulle vara så upprörande att de inte kunde hantera det. Detta är orsaken till att vi inte får frigöra alltför mycket ljus.

Som vi tidigare många gånger har förklarat, är det den fria viljan som styr livets evolution på jorden, den fria viljan hos människor som lever förkroppsligade. Det är därför lagen säger att, fastän vi har tillräckligt med ljus för att kunna konsumera allt mörker på jorden, så kan vi frigöra det ljuset enbart genom förkroppsligade människors sinnen.

Bli den öppna dörren för ljuset

Ni, de förkroppsligade människorna, måste bli som öppna dörrar genom vilka vi kan frigöra vårt ljus till det materiella universums fyra nivåer. Bara genom att ni uppfyller denna roll kan vårt ljus frigöras. Endast då vårt ljus frigörs, kommer mörkret att konsumeras och förändringar kommer att ske och företeelser som krig kommer inte längre att vara möjliga på jorden. Förstår ni att vi har ljuset som kan göra slut på allt krigande och potentialen för krig på denna planet? Detta kunde ske, teoretiskt, i ett endaste ögonblick. Praktiskt kan det ske under loppet av några korta årtionden, om tillräckligt många människor blev de öppna dörrarna så att ljuset successivt skulle kunna frigöras.

Förstår du visheten i att ljuset frigörs genom sinnena hos människor som lever i en kropp? Detta garanterar att ljuset inte kommer att frigöras snabbare än vad människor kan anpassa sig till. När du blir en öppen dörr så att en viss del av vårt ljus kan strömma genom din egen varelse, så kan du bara göra det genom att justera din norm så att du kan uthärda ljuset utan att din känsla av jämvikt rubbas. För alla människor är förenade, om du höjer din norm, så drar den också upp de andra människorna. Trots att de kan bli förvirrade av ljuset, kommer de inte att bli överväldigade av det så att de känner att deras världsåskådning och deras jämvikt fullständigt har rubbats ur balans.

När du anpassar din norm underlättar du för andra människor att anpassa sina. De som är föregångarna och höjer sitt medvetande är verkligen de som bestämmer hur snabbt det kollektiva medvetandet på jorden kan upphöjas. Ni är de som bestämmer hur snabbt vi kan förinta ett fenomen som krig eller fattigdom eller sjukdom eller ålderdom eller vadhelst ni har som behöver förintas av ljuset.

Förstår du att då du förlorar ditt glädjesinne och din entusiasm över att känna till lärorna, känna till vägen, och åberopa ljuset, då kommer du inte att vara så ivrig och så villig att berätta för andra vad du upplever? Då sprids ringarna på vattenytan inte lika snabbt. Flera människor kommer inte att väckas upp så att de också kunde framkalla ljus. Det är därför jag önskar göra dig uppmärksam på tendensen som vi alla har, att vara så nedtyngda av de dagliga plikterna så att vi anpassar oss till vår känsla av normen så att vi inte känner entusiasmen och glädjen som vi tidigare gjorde. Därför delar vi det inte så lätt med oss till andra.

Betydelsen av gemensamma åtgärder

Jag skulle vilja delge er betydelsen av gemensamma åtgärder. Alltsedan 1930-talet har de som följt de uppstigna mästarna avsiktligt åberopat andligt ljus genom att följa våra föreskrifter. Detta främjades av Saint Germain och hans frigörande av den violetta flamman, men vi har under många år också tillkännagivit andra anvisningar som framkallar de andra sju strålarna.

Mina älskade, det finns många sätt för er att bli öppna dörrar för andligt ljus. Jag försöker inte på något sätt säga att det endast är de uppstigna mästarnas lärjungar som medvetet använder dessa föreskrifter, som är öppna dörrar för andligt ljus. Det är inte min avsikt att säga det. Det finns många, många människor på jorden som har höjt sitt medvetande till en sådan nivå att en viss mängd av andligt ljus ständigt flödar genom deras fyra lägre kroppar.

De flesta människor som är djupt religiösa eller andliga är öppna för sådant ljus. Många människor som inte utåt är religiösa eller andliga är också öppna dörrar för ljus genom sin vänlighet, sin omsorg och sin medkänsla. Deras önskan att hjälpa andra, deras önskan att höja upp allt på ett positivt sätt utan att använda tvång och våld, detta gör er till öppna dörrar för ljuset.

Oberoende av din nivå av medvetande, så kan du bli en öppen dörr för mycket mera ljus genom att använda dig av de uppstigna mästarnas anvisningar och åberopande. Det finns några få människor på jorden som har uppnått en sådan medvetandenivå att de inte behöver använda våra föreskrifter eller åkalla oss. Observera att jag säger att det finns ”några få” människor på denna nivå. Jag säger inte att alla andliga personer borde använda våra anvisningar och våra åberopanden. Vad jag säger är att för majoriteten av de andliga och religiösa människorna gäller att de avsevärt skulle kunna öka mängden ljus som flödar genom deras väsen genom att medvetet använda sig av de råd och de sätt att åkalla oss som har lärts ut av de uppstigna mästarna genom olika organisationer.

Hur Julens ljus påverkar jorden

För att för er belysa känslan av gemensamma åtgärder, skulle jag vilja hänvisa till det som sker på den här tiden av året. Orsaken till att jag dikterar er detta på Juldagsmorgonen är för att det finns få händelser, faktiskt finns det inga andra händelser under året, då så mycket ljus frigörs, som vid Jultiden. Det beror på att alla mängder av människor runtom världen som firar Julen lägger sin uppmärksamhet på samma tilldragelse, samma traditioner och ritualer. Fastän de gör det på olika sätt så skapar det ändå en gemenskap bland alla som firar Jul, oberoende om det är enligt den ena eller den andra religiösa traditionen. Många länder runtom i världen, till och med de som inte är katoliker, TV-sänder midnattsmässan från St. Peters Basilikan i Rom. Det finns över en miljard katoliker som samtidigt firar detta tillsammans. När människor tillsammans beslutar sig för något, drivna av en positiv längtan, blir de öppna dörrar för ljuset i allt större utsträckning än i deras normala dagliga liv.

Ni kan se på dessa dagar runt Julfirandet och ni kanske ser att upp till flera miljoner människor fokuserar sina sinnen på denna högtid och de tillåter en större mängd ljus att skina igenom än normalt. Om ni skulle se jorden med utsikten vi som uppstigna mästare har, så skulle ni kunna beskriva jorden som mörk, och sedan skulle ni kunna ta ett av dessa fotografier tagna nattetid från satelliter och det skulle visa hur mycket ljus det finns runtom städerna. Ni kanske till och med har sett fotografier av hur mycket Julens ljus har tillfört till den normala gatubelysningen på många platser i världen.

Jag kan se detta från de uppstigna mästarnas perspektiv. Jag kan se den normala nivån av det frigjorda andliga ljuset och sedan kan jag se ökningen under tiden omkring Julen. Jag kan försäkre er om att ökningen är dramatisk, men kom ihåg att detta har åstadkommits av miljarder människor som samtidigt deltar i liknande ritualer.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...