Dikt av Per Beronius

Tema: Det enkla det svåra

Blott en dag, ett ögonblick i sänder
Visdomsorden i det förflutna sig gömmer
När vi dem glömmer

Utåt oss vänder, där platt intet står att finna
Förutom illusionens dimmor, tomhet och förgänglighet
Profiten blivit sitt eget övergripande mål

Hur råda bot på detta dilemma
När inga enkla lösningar står oss till buds
Vi måste söka djupare i livets brunn

Livet har sin mening
Om än vi tappar perspektivet
När vardagssysslorna sig hopar
Tåget ifrån oss flyr om vi inte passar tiden

Livet, så som det sig utvecklat i all sin komplexitet
Ej ett trivialitetens spel

Vi måste ständigt vara på hugget
För att i den torra teknikutvecklingen hänga med

Om inte blir vi akterseglade
Får sitta vid vägens kant med koppen i hand
Och be om vårt dagliga levebröd

Hela detta system en absurditetens orimlighet
Och inget annat

I min vildaste fantasi kan jag inte tänka mig
Det var detta som av Gud var menat
När barnen på grönbete släpptes

Otvivelaktigt är detta sant
Men vi tycks ständigt oss ägna åt att livet trassla till
Sätta hatten, de ljusa eller den mörka på sned

Det enkla, det svåra att finna
Hur sätta det ovala ägget på högkant
Ett teknikens ramverk förutan

Det problem som Columbus med enkla medel
Rundade så elegant

Så än en gång
Till de bortglömda visdomsorden åter
Blott en dag, ett ögonblick i sänder

Sist men inte minst, lätta på gasen
Se det stora i det lilla

Humorn, ett av kärlekens många ansikten
Gud har humor

* * *

Mottagen av Per Beronius
————————————————-

Du gillar kanske också...