Meditationens ord 7-14 september, 2014

Söndagsmeditation 7 september, 2014
Av IngaLill Enadea

fjällfors

Av kärlek sänd

Du människa, du älskade i jordens dalar
Vi sänder all vår kärlek från heliga salar
Vila i nuet, släpp väntanskampen
som fått dig att greppa livstrådstampen.

Andas in och ut i din egen takt
Ljusets som fyller dig har all makt
då Skaparens vilja din väg har förordat
Du behövs om allt ska bli bäst fullbordat!

Du är den DU ÄR av helig börd
bär evig vishet inom dig av kärlek rörd
Ta dagarna i akt och använd tiden
Låt längtan och gråten vara förliden!

Som bärare av ljuset är du i full kraft
Endast till lärdom du mörkrets dalar haft
Nu är det dags att i enhet börja agera
för att skapa den Gyllene ålderns nya era!

Enhetsmedvetandet kommer som en flod
över land och hav och ger ditt hjärta mod
att som ljusbärare gå i vårt första led
för att ge världen åter tusen år av fred!

Stå fast med din avsikt – som i fjällforsens brus
Stå mitt i svallet, hör vindens sus
och styr med din handlings kraftfulla åra
så vår värdsflod med fart går in i ny fåra!

Du gillar kanske också...