Söndagsmeditation 24 augusti 2014

Meditationens ord, 24-31 augusti 2014

Kanal: IngaLill Enadea

One meditation 23/8

Du är inte annorlunda än jag
Jag är ingen annan än du
men jag minns livets gårdag.
Du gör det inte ännu!

Resan upp har alla mästare gjort,
skillnaden är – du gör den fort.
Det är dags – jag har sagt det förut –
vilsenhet och rädsla går mot sitt slut!

Andas med mig, min kära, ge dig själv tid.
I meditationen finner du själens frid!
Ditt hjärta bär kärlekens signatur,
din stund i stillhet är en kollektiv hälsokur.

Allt hänger samman i livets väv.
Enhetsflaggan vajar på din akterstäv.
I enighet strömmar mästarkärlek fram.
Den vildaste våg blir en stilla damm.

Du Är förnyelsens ambassadör!
Tålamod behövs när det föråldrade stör.
Världens fred söks av var sann individ.
Enhetsmedvetandet växer fram i ny tid!

Du är hoppet och pelaren av ljus på jord.
Dröm dina drömmar, förverkliga dina ord.
I avsikt och tillit öppnas gåvornas grind.
Din intuition, din tro bär förändringens vind.

Andas med mig, min kära!
Vår himmel på jorden är nära!

Ditt Högre Jag

Du gillar kanske också...