Aisha North

Aisha North

En kort uppdatering om energierna

21 augusti, 2014

Genom att nu har ni alla blivit justerade till att ständigt justeras, och som så, kommer denna känsla av förvirring som ni kommer att uppleva då och då bli mer bekant när ni börjar att stabiliseras i detta tillstånd av att ständigt vara i obalans. Ni ser, det flöde som vi har diskuterat så många gånger tidigare handlar inte om att lugna ner, men det är faktiskt en mycket bra anledning, nämligen att hålla er alltid i rörelse framåt.

Vi är medvetna om att för vissa, vad ni upplever som att vara instabilt känns instabilt på sätt som ni kanske tänker som negativt, men det är faktiskt tvärtom. För ni får hjälp att bli fri från allt som kan stå i vägen, och för att göra er fri från alla begränsningar, måste ni bokstavligen skakas loss på alla sätt. Så förvänta denna känsla av instabilitet att bli en permanent närvaro, åtminstone tills vidare, och ta det för vad det verkligen är, nämligen ett säkert tecken på framsteg.

Återigen, har mänskligheten fått lära sig att räkna med så lite turbulens i sitt liv som möjligt, eller med andra ord, mänskligheten har fått lära sig att en känsla av orörlighet är vad ni bör söka efter. Och inte undra på, eftersom rörlighet uppåt i energisk bemärkelse skulle skys, det vill säga i enlighet med de som bor bland er som såg alla de fördelar de kan skörda från att hålla er alla fast inom de snäva gränser som de beskrivit för er.

Men ni är inte längre fäst till någon av dessa gamla idéer, och såhar ni blivit nomader i bästa bemärkelse, som ständigt rör sig med strömmen och följer leden som ljuset har satt framför er. Och så, ni har vågat er ut från den mörka och smala tunnel som mänskligheten har tillbringat så många liv någonstans i, och ni har angett flödet i varje bemärkelse. För denna flod av ljus kommer inte att sluta, och inte heller kommer ni, och tillsammans, kommer ni att göra en hel del förändringar som faktiskt sker över ett stort område. Inte bara geografiskt och begränsat till er planet och till denna tidslinje, nej, går detta långt bredare och djupare än så.

För ni agerar som katalysatorer som vi har sagt tidigare, och även om ni tror att det ni gör är ett försök som kommer att gynna hela mänskligheten, kommer effekterna av alla era prestationer gåmycket längre än så. Och ja, återigen hänvisar vi till både platser och tidslinjer, för detta är i alla aspekter en flerdimensionell verksamhet som omfattar såmånga nivåer som ni ännu inte kan föreställa er. Och så säger vi fortsätt följa med strömmen, oavsett hur snabb och intensiv denna ström blir, för ni är byggda för att ta denna rush framåt påalla sätt.

I själva verket kommer hela er varelse att börja frodas i denna ständiga förändring av atmosfären så att säga. Med andra ord kommer det att bli som att äntligen har full cirkulation återställas till hela er varelse efter att ha levt på ett otroligt begränsat flöde av energiska vätskor liv efter liv, och även om kroppen fortfarande kan uppvisa vissa symptom som uppstår genom denna plötsliga tillströmning av ljus, kommer det snart att börja komma signaler om att det faktiskt har börjat blomstra pånytt. Ni vill kanske till och med kalla det en andra blomning, och vi tror att många av er kommer att ta till er den underliggande innebörden av ordet blomma.

För detta handlar om aspekter av er som är en så intrikat utformad uppsättning av sammankopplade algoritmer och sekvenser som samverkar på ett sådant sätt, och hela er varelse kommer att börja reagera på dem på ett sätt som kan vara svårt för er att ens förstå i detta skede. Kom ihåg att ni är en mycket mer komplicerad varelse än det som detta till synes ödmjuka och svaga fordon ni för närvarande förskansar er inom kan ses som för den tillfällige betraktaren, och nu, börjar denna underliggande komplexitet att komma till handling i varje bemärkelse. För ni bokstavligen vecklar ut er nu, liksom de verkliga blommorna i livet som ni verkligen är.

Och detta är inte bara en dekorativ blomma vi talar om heller, för detta handlar om förmågor, styrka och faktiskt attribut som kommer att börja förändra er värld inifrån och ut. Så ta er tid att smälta dessa ord en gång, och sedan, ta lite tid att ta en ordentlig titt på den underbara varelse ni egentligen är. Försök att se er själva, inte med ögonen, men med ert högre jag, och sedan, tror vi att ni alla kommer att hitta ett sätt att bli mer än lite imponerade av vad ni hittar inom er. För ni är som en katedral av ljus, allt inpackat i detta lilla paket som går runt på den här planeten, och om vi säger att ni verkligen är långt mer imponerande än något ni kan se någonstans i universum, skulle vi underskatta det. För ni är mer än så, och så har de stora mirakel ni väntar redan hänt, men de har hänt på en skala som är så minimal, hela universum kunde liknas vid ett litet nålstick av ljus om det var komprimerat till samma täthet av information som ni bär inom er kropp.

Med andra ord, gåinom, och fortsätt, för ni har en lång väg att gå om ni vill komma till botten med detta. Och vad menar vi med det? Helt enkelt att det finns så mycket mer för er än ni kan förstå vid denna tidpunkt, men nu, när ni börjar sakta öppna er upp till dessa hemligheter ni bär inom, kommer ni att börja, inte bara att förstådet, men att helt anamma alltihop. Och det är faktiskt mer än en handfull med glittrande ljus kära, för ni är de som kommer med gryningen på alla sätt, och så, det ni bär inom, är i sig tillräckligt för att lysa upp hela er värld och allt som omger den. Så stig upp och lys som de säger, öppna ert sinne för det faktum att ni börjar blomma för första gången någonsin på dessa stränder, och den kombinerade synen av alla ni kommer verkligen att matcha alla himmelska trädgårdars läckerheter. Så återigen tackar vi er på uppdrag av hela skapelsen för att vara den ni är och för att göra det ni gör. Ni skimrande fontäner av ljus, redo att välla fram när som helst nu, och när ni gör, vad ni för fram ger näring och hjälp till de mest karga av fält, och detta i sin tur kommer att ställa hela er värld i brand i ljus som kommer att förmå hela den här planeten att äntligen blomma pådet sätt som det var tänkt att göra.

Svensk översättning: Åke Andersson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...