Dikt via Per Beronius; Medvetenhet, 30 april, 2017

Ämne: Medvetenhet
Inget händer, av det vi kallar tillfälligheter eller slump
allt, vad än som händer och sker
har sin Gudomliga mening.
Det yttre, en återspegling av vårt inre
därför, när vi ger akt på vad som än, i det yttre händer
får vi vägledning, vetskap, vad som i vårt inre försiggår.
Men ändå, med detta sagt
sökandet utåt, blott till återvändsgränden leder
det oväntade, det enda vi kan förvänta.
Därför
utan dömande, lyssna till den inre rösten
ge akt på det som i det yttre händer.
Och vi skall finna vår egen unika väg
så som den av Moder/Fader Gud
är tänkt och menad.
*  *  *
Från det eteriska mottaget av Per Beronius
————————————————————

Du gillar kanske också...