Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 28 april, 2017

Ärkeängel Mikael

via Natalie Glasson

28 april, 2017

Tillit – Skapa Fullbordan i Ditt Liv

 

Änglarnas Välsignelser når ut till dig genom min varelse, från Änglarnas hela Rike. Änglarnas stöd finns närvarande och är ständigt tillgängligt för dig under din uppstigningsprocess, vadhelst du kan behöva, om det så är assistans, vägledning, healing eller aktivering. Vänligen kalla på änglarnas vibration och be om det, vi kommer ögonblickligen att börja arbeta med dig samt förbereda dig inför att få ta emot allt som du önskar dig.

Det svar, det stöd och den hjälp som du ber om, börjar alltid med din fokus när du tar emot. Dina förmågor att ta emot och att dela med dig är ett av dina största verktyg. Självpåtagna illusioner och blockeringar hindrar ofta dina förmågor att ta emot och dela med dig av Skaparens energi, dessa förmågor är dina naturligaste sätt att existera. När du harmoniserar dig med din naturliga vibration och förmåga att ta emot, släpps alla blockeringar, du låter dig själv få tillgång till allt du ser fram emot, behöver och längtar efter, så väl som inre tillstånd av fullbordan. Du försätter dig i ett tillstånd och en energi inom din verklighet, där du kan vara öppen för att Skaparen på mirakulösa sätt ska kunna stötta dig inom din verklighet. När du helt och hållet lär dig att väcka upp din förmåga att ta emot, så inser du att livet är mödolöst och samtliga drömmar kan manifesteras i din verklighet.

Att Ge Ut och att Ge Uttryck för Skaparen

När du tillåter dig själv att ge och dela med dig av din varelses ljus, kärlek och kreativitet, vilka kan uttryckas på flera sätt, såsom via ett leende, att dela med dig av din av tid till en annan, att stråla ut kärlek till världen och så vidare, så börjar du förstå att det som du ger ut, kommer tillbaka till dig och ofta förstoras det på överraskande och spännande sätt. Du ger ut det som du önskar att Skaparens Universum ska återgälda till dig. Det skulle kunna förklaras på flera sätt, några exempel:

Om du önskar uppleva en kärleksfull romantisk relation i ditt liv, välsigna alla som redan befinner sig i en kärleksfull romantisk relation, sänd kärlek och energimässigt stöd för att hjälpa andra att få uppleva detsamma. Hjälp nära vänner som också önskar detsamma, och sänd ut från din varelse en energi och en känsla av att redan ha den kärleksfulla romantiska relationen som du längtar efter.

Om du önskar öka mängden välstånd och överflöd i ditt liv, välsigna dem som redan får uppleva överflöd, stötta andra i att få uppleva detsamma, genom att till hela mänskligheten sända ut energier av överflöd vilka strålar genom din kropp. Hjälp nära vänner att uppnå överflöd i sina liv och låt dig själv stråla ut känslan av att redan få uppleva det som du önskar i din verklighet.

I och med att du ger, så låter du dig förmedla till Skaparens Universum det som du i din egen verklighet önskar få ta emot. I och med att du delar med dig av positivitet, kärlek och vänlighet innebär det att du kommer att få uppleva detsamma som du blir erbjuden på underbara häpnadsväckande sätt. Det är ofta så att det är lättare att ge än att ta emot eller att ta emot snarare än att ge. Vilket innebär att antingen ett givande eller tagande prioriteras framför det andra, vilket skapar upplevelser av brist och obalans. Det är ofta där upplevelsen av brist finns närvarande, som svaret står att finna på samma ställe. Om du inte får uppleva det som du i din verklighet önskar dig, låt dig själv fundera på dina förmågor att ta emot och att ge, ofta behövs en större betoning på det ena, samt en balans mellan bägge delarna.

Fem områden av Tillit

  • Ha tillit till att Skaparen stöttar och hjälper dig på magnifika och uppfyllande sätt.
  • Ha tillit till dig själv och din förmåga att helt och hållet ta emot Skaparen.
  • Ha tillit till dig själv och din förmåga att uttrycka och dela med dig av Skaparen från ditt innersta.
  • Ha tillit till din närvaro och ditt syfte för din existens på Jorden.
  • Ha tillit till gudomlig vägledning och intuition som flödar genom dig.

Om du inte har förmågan att ha tillit till Skaparen, att öppna upp och lämna över dig för att få ta emot Skaparen, så är det mycket osannolikt att du kommer att kunna ta emot gudomlig vägledning eller intuition. Du kanske inte har tillit till dig själv gällande att skapa uppfyllelse i din verklighet och du kanske känner dig ojordad eller oaccepterad i världen. Alla dessa områden gällande tillit är sammanlänkade och sammanbundna och de påverkar din verklighet, det sätt som du uppfattar din verklighet och den frihet enligt vilken du låter dig skapa utifrån din sanning.

Vägledning för att Skapa den Fullbordan som Du Önskar i Ditt Liv

  1. Skapa först avsikter gällande det du önskar få uppleva inombords och i din verklighet. Skriv ner dina avsikter och dokumentera hur du vill att det ska kännas, vad du kommer att få se, förnimma och lägga märke till, för att kunna uppleva den fullbordan som du önskar få manifesterad i ditt liv.
  2. Fråga dig själv:

Har jag tillit till Skaparen för att fullt ut få stöttning och hjälp att få uppleva mina avsikter i min verklighet?

Har jag tillit till mig själv och mina förmågor att fullt ut ta emot Skaparen, samt ta emot energin i mina avsikter, samt helt och fullt förkroppsliga denna energi?

Har jag tillit till min närvaro och mitt syfte för min existens på Jorden? (Fastän du inte helt och hållet förstår din närvaro eller ditt syfte. Denna fråga handlar mer om att känna sig jordad, lycklig, trygg och säker på Jorden samt i andras närvaro.)

Har jag tillit till gudomlig vägledning och intuition som flödar genom mig? Låter jag mig själv få ta emot vägledningen och har jag tillräckligt med tillit för att handla enligt den?

Det är också lämpligt att undersöka de berättelser som du har skapat, för att rättfärdiga din brist på tillit. Dessa kan förefalla verkliga och sanna, men de är blockeringar, distraktioner och illusioner som hindrar dig från att omfamna det naturliga tillstånd av tillit som existerar inom dig.

  1. Genom att du undersöker och funderar över dina ärliga och sanningsenliga svar på ovanstående frågor som rör din tillit, så förmår du känna igen och välkomna en medvetenhet gällande var det behövs healing, var det råder brist och var tilliten behöver uppmuntras.

Bristen på tillit är en upplevelse av separation från Skaparen och en övertygelse om att du är ensam i din verklighet och existens. Tillit är en upplevelse av enhet och att befinna sig i fullständig linje med Skaparen inombords och med Skaparens Universum.

  1. Kalla på mina, Ärkeängel Mikaels, energier för att förankra mitt svärd av sanning och tillit in i din gestalt, för att harmonisera din hela varelse med Skaparen, för att främja healing och transformation, vilka förstärker och återställer din tillit på samtliga nivåer.

”Ärkeängel Mikael, jag kallar på dig att närvara med mig, nu när jag mediterar. Jag bjuder in dig att placera ditt Svärd av Sanning och Tillit med Änglaenergi, in i mig, genom mitt kronchakra ovanpå huvudet som en pelare av ljus, som sträcker sig genom varje chakra inuti mittpelaren i min gestalt. Låt ditt ljus transformera min varelse, lösa upp blockeringar och begränsningar i min förmåga att ge ut och ta emot. Ge healing till min naturliga enhet med Skaparen och uppmuntra min tillit gällande allt som jag är och allt som utgör Skaparen. Stötta mig i att överlämna mig till Skaparens närvaro, i att få uppleva min tillit pulsera genom hela min varelse, befriande mig från upplevelser av separation, brist och obalans. Jag är Tillit, Jag Är. Tack Ärkeängel Mikael.”

Affirmationen ’Jag är Tillit, Jag Är’ är ett underbart konstaterande att upprepa för dig själv som en healing. Den harmoniserar dig med Skaparen, för ’Jag Är’ är en annan benämning för Skaparen. Du uttrycker att det råder en harmoni av tillit mellan dig och Skaparen.

Kalla på mig, Ärkeängel Mikael, för att arbeta med dig och att frambringa healing för att utveckla och väcka upp ditt naturliga tillstånd av tillit inifrån dig.

Med evig tillit.

Ärkeängel Mikael

 

 

 

Archangel Michael via Natalie Glasson, April 28th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...