Dikt via Per Beronius, 13 januari

                                                                                       Ämne: Enhetstänkande

Allt till ett, till en helhetens enhet hänger samman, så som det sagts mången gång förut

                                                            Det oväntade det enda vi kan förvänta, varför är det så

Universum och allt som där är, till en helhetens enhet hänger samman
Varje den minsta elementarpartikel påverkar alla de andra och detta oberoende
Av det människan kallar tid och rum

Ett i dessa dagar vitt spridda uttryck
En fjärils vingslag kan skapa virvelstormar på antipoden, Jordens diametralt motsatta sida
Tanken och den fria viljan ett gigantiskt komplex, som påverkar allt annat

Rörelsen evig, stillestånd en omöjlighet, isen må synas fast
Men varje vattenmolekyl med sina mångfaldens elementarpartiklar i rörelse
Guds tanke, den som allt genomsyrar

Det oväntade, det enda vi kan förvänta, vad står väl annat egot tillbuds än retirera
Det som lever i illusionens begränsade värld
Ta ett steg tillbaka, handsken kasta in

*  *  *
Från det där ovan mottaget av Per Beronius
—————————————————————

Du gillar kanske också...