Sananda via John Smallman 10 januari, 2017

Sananda

via John Smallman

10 januari, 2017

Gud älskar er och har givit er allting

 

Alla är Ett, det finns ingen separation, för separationen är ett overkligt tillstånd som ni kollektivt har inbillat er in i er Hjärna, för att få spela de illusoriska spel, med vilka ni i eoner av er tid i hög grad har sysselsatt er, men vilka i Verkligheten endast har varit en mycket kort tillfällig tanke på separation. Men på grund av att ni är så kraftfulla, så har ni lyckats förmå den förefalla väldigt verklig och solid. Nu har det Kollektiv som Ni är, valt att låta den blekna bort och det kommer den att göra. Kärlekstsunamin fortsätter att öka i intensitet överallt i världen, när alltfler av er väljer att kärleksfullt ständigt engagera er med er själva och sedan med alla andra med vilka ni samverkar, till och med på ett högst kortvarigt och skenbart högst icke-förnimbart sätt.

Ni – varenda medveten entitet alltigenom skapelsen – är alla extremt kraftfulla varelser, för Gud skapade er och gav er denna kraft för att fritt och kreativt bli använd av er, för evigt! Ni hade precis förlorat er medvetenhet om detta, vilket var er avsikt när ni konstruerade illusionen, och nu låter ni er själva äntligen bli mer medvetna om er oändligt kraftfulla gudomliga natur, den natur i vilken ni skapades, för att för evigt få leva som Ett med Gud. Tillsammans med Gud är allting möjligt och ni befinner er för evigt tillsammans med Gud, aldrig någonsin separerade, för en separation från Källan är en omöjlighet! Därför är allting möjligt även med er. Ha sannerligen tillit till att detta är Guds Vilja för er, gör den till er, vilket den redan är, och låt er förvånas över hur underbart ert liv börjar veckla ut sig för er.

Eftersom det förhåller sig så, har ni inget att frukta och inget behov av att uppleva rädsla. Rädsla dränerar er energi och döljer er sanna natur – KÄRLEKEN – för er. Allt ni behöver göra för att permanent lämna era rädslor och era orosmoment bakom er, för att de ska bli upplösta i den intighet varifrån de uppstod, är att ha en avsikt samt öppna er själva för den Kärlek som i varje ögonblick omger er. Den bara väntar tålmodigt på att ömt och på ett underbart sätt få omfamna er, så snart ni låter denna gudomliga samverkan mellan er och Gud få äga rum.

Påminn er varje dag, varje gång en negativ och själv-dömande eller nedsättande tanke av något slag dyker upp, att ni är en perfekt gudomlig varelse, ett älskat Guds barn och att ni befinner er i Hans närvaro i vartenda ögonblick av er eviga existens. Ni är inte, och har aldrig varit eller skulle kunna bli, övergivna, dömda eller straffade av Gud. Gud är Kärlek och är allt som existerar. Kärleken är naturligtvis oändlig acceptans, oändlig medkänsla, oändlig glädje, oändlig potential, Den är vad ni är och Den tillhandahåller er med en fullständig kompetens och tillit att fullt ut engagera er i vilket aktivitetsområde ni än väljer.

Gud älskar er och har givit er allting. Ni lider ingen brist av något slag för ni är fullkomliga, En, Gud, för Gud skapade er inom Sig själv – ingen annanstans existerar. Allting som Han har, har ni, så öppna era hjärtan till den Kärlek som omger er och vakna upp till medvetenheten om vilka ni i sanning är.

Er glädje är Guds glädje, så tillåt er själva vara glädjefyllda, ha avsikten att vara glädjefyllda, fokusera på det som är bra i era liv och då kommer glädjen att fylla upp er. Det finns inte en enda bland er, ens i de mest ansträngda och smärtsamma personliga omständigheter, som inte har något man kan vara glädjefylld över. Fokusera er uppmärksamhet på vad ni har och res er upp från djupen av den smärta och det lidande i vilket ni har valt att engagera er. Smärta och lidande är absolut och fullkomligt onödigt! Ja, naturligtvis kan ni se miljoner som lider och befinner sig i smärta, men detta tillstånd blev inte pådyvlat dem, de har valt det. Fråga inte varför, det angår er inte, bara sänd dem kärlek, för när ni gör så är ni mest effektiva och deras lidande avtar i och med er avsikt. Så som jag talade om för er här ovan, så är ni kraftfulla gudomliga varelser och så har alltid varit fallet.

Välj och ha för avsikt att inte lida. Ja, om er mänskliga form är skadad, trasig eller sjuk, så känner ni smärta, men om ni omfamnar den och befriar den genom att bekräfta den, så kommer ert lidande att minska när Kärleken banar sin väg genom er, kraftfullt och i ett ständigt flöde. Omfamna er sanna natur och er glädje över de förvånande resultaten. Till och med i smärta kan ni resa er i glädje och ni kommer att gråta av lycka när medvetenheten strömmar in i er för att visa för er hur älskade ni blir i vartenda ögonblick.

Endast Kärleken är Verklig. Kärleken är, och Den har många vackra egenskaper – glädje, lycka, frid, förnöjsamhet, acceptans och medkännande – som berikar och stimulerar er när ni utan motstånd och tvivel öppnar er upp för den. HA TILLIT till att ni är Kärlek, omfamna er själva kärleksfullt och fullständigt, acceptera sedan utan själv-bedömande (positivt eller negativt), vilka ni är. Ni kan inte vara någon annan, ni kan endast vara er själva, så fullständig själv-acceptans är nödvändig för ert välbefinnande.

När ni accepterar er själva är ni lyckliga. När ni vägrar att acceptera er själva och på något sätt felaktigt bedömer er själva, så väljer ni att engagera er i lidande. Gör inte det, det finns ingen fördel i att göra så, var i stället lyckliga så som Gud önskar att ni ska vara. Som jag redan har talat om för er, finns fullständig lycka tillgänglig, till och med i de mest förskräckliga förkroppsligade fysiska situationer, om ni bara väljer den i stället för att lida.

Att se på andra som lider och att ansluta er till dem, hjälper varken er eller dem. Var glädjefyllda, erbjud gränslös kärlek och medkänsla, så kommer er sanna natur strålande att lysa fram och innesluta dem i ert kraftfulla gudomliga energifält och sålunda återuppladda deras. Det är vad ni inkarnerade för att göra, så gör det!

Ni är Kärlek. Dela med er av er själva, villigt och kärleksfullt och gläd er över de förändringar som äger rum omkring er.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Sananda via John Smallman, January 10th

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...