Brendas blogg via Brenda Hoffman, 6:e januari 2017

Brendas blogg via Brenda Hoffman, 6:e januari 2017

 

 

Kära Ni,

De nya energier som hamrar sig så djupt in i Jorden, har ni inte upplevt tidigare under denna livstid. Dessa energier är ett resultat av er begäran om en snabb avslutning, på de tunga känslor som genererats av er själva, och så många andra de senaste månaderna.

Så därför blir ni snabbt det ni arbetat så hårt för att bli – ledstjärnor för ljus och kärlek.

Ni kunde inte förstå, hur ni skulle kunna vara ledstjärnor med den tyngd ni upplevde – av att er värld skulle gå i bitar genom kaos och raseri. Det var inte sant, men ni hade kvar tillräckligt med

3D-minnen inom er, för att tro att det kunde vara sant, och agerade genom dessa känslor istället för era nya känslor av glädje.

Därför begärde ni alla en ”uppljusning”, så att säga, av era betungade hjärtan, så att den information som trängt in i er varelse skulle bli humor och glädje, i stället för tungsinne och en fatal känsla av att allt arbete som pågått under eoner, gått förlorat.

Ni blev insnärjda i tidigare livs minnen av misslyckanden, i stället för glädjen av allt ni uppnått i detta liv. Så därför begärde ni ytterligare energiskurar, utöver det som var tanken den här gången. Energier som visat sig vara både effektiva och kraftfulla för er fysiska varelse.

Oroa er inte om ni känner behov av att sova, eller lider brist på entusiasm, för de flesta av interaktionerna. Det kommer att gå över, när er kropp anpassat sig till ännu en ny ni.

Denna nya ni kan bli mer kraftfull, gällande anspråken på den inre kraften som resulterar i en starkare inre – och yttre kärlek. Ni är inte längre villiga att vänta passivt, när världen agerar ut de sista bitarna av rädsla och kaos. Och ni är inte längre villiga att passivt vänta på att någon ska ta kommandot, eller att dämpa den ilska som är så tydlig i hela världen. Ni har förklarat krig med kärlek, så att säga, mot rädsla, hat och ilska.

För många verkar ett sådant uttalande ologiskt – även fel. Ni är inte kärlekskrigare, ni är kärlekens ledstjärnor. Det vill säga, ni var det. Med den nya kärlekens energier som penetrerar er, och alla andra som är villiga att ta emot dem, finns det ett behov av att agera på ett kraftfullare sätt, mot det tungsinne som genomsyrar världen.

Naturligtvis så förstår ni inte ännu, att det mesta av det tunga ni upplever, är resultatet av eoners försök av att lysa med ert ljus, med litet resultat. Ni är trötta på att vänta tålmodigt, till dess alla känner och delar kärleken. Därför känner ni er överraskade, då ni tar på er kärlekskrigarens mantel.

Denna fas kommer inte att pågå under resten av ert jordeliv, utan handlar om hur ni och andra ska kunna kringgå hatet, som delar hela världen i så många arenor.

De flesta av er är pacifister – och med rätta, eftersom den rollen getts till er under denna livstid. Men eftersom ni finner att de nuvarande känslorna är för mycket att hantera, har ni sagt till er själva, att något måste göras. Och därför ville ni ha ytterligare energi, för att kunna skapa mer åtgärder, genom de kärleksvarelser ni nu blir.

Detta koncept skrämmer de flesta av er. Inte för att ni inte kan, utan för att ni avsiktligt har dolt er verkliga kraft under eoner. Ni har varit mästerliga på att tro att ni skulle kunna skifta jordens människor i denna övergång, utan att helt komma ut ur era gömslen på Jorden.

Gör inte bara tanken på att helt exponera er kraft, att ni känner er rädda, och kanske lite sjuka? Men era sanna väsen kommer att exponeras under denna fas. Även om ni kanske vill dölja det, så kommer det inte att vara möjligt.

Ni kommer inte att ta till vapen eller skada andra, men ni kommer att använda er fulla kraft, på ett sätt ni ännu inte kan föreställa er. Kanske er stora glädje är er trädgård. Om så är fallet, kommer era blommor och grönsaker att bli så dynamiska, att andra kommer att fråga hur det kan vara möjligt. Om er glädje är att dansa, kommer er dans att bli så sprittande, att andra med glädje kommer att vilja lära sig. Och om protester känns bra/är glädjeområdet, kommer era protester att vara så dynamiska, att de som ännu inte är av ljuset, kommer att notera det. Och så vidare. Följ glädjens kraft, som ni äntligen helt har accepterat på Jorden.

Ni alla kommer att betraktas som sådana hjältar, att inte ens ord kan beskriva det, inte bara för att skapa och genomföra denna övergång, utan för att ni exponerar er själva fullt ut, utan att veta resultatet. För ni hoppades kunna dölja det under denna övergång. Ni ville bara avslöja era kärleksfulla, vänliga, mjuka sidor, och dölja de inre och yttre kraftfulla, som ni önskade aldrig skulle bli helt exponerade på Jorden.

Det vill säga, så var era planer, fram till att tungsinnet de senaste månaderna föll på er och på andra, som ett mörkt moln av skräck, beträffande allt ni hade uppnått hittills. Ni tänkte låta andra ha sin mörka natt i själen, och tänkte att ni inte skulle påverkas av det tungsinnet, den mörka skugga som har tagit över världen.

Var finns er glädje?

Så ni alla har beslutat att erkänna de sista bitarna av er kraft. Och då kommer ni att överraska er själva, och Universum, med er kreativitet och er glöd. Så är det. Amen

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Du gillar kanske också...