Dikt via Per Beronius, 13 januari

Per Beronius

Stjärnornas krig
Från mikro, till makroperspektiv
—————————————————
Det sanna, det sköna, hör Gudsriket till
Hur kunde väl någon detta välja bort, och ändå
Var det inte detta, som av outgrundlig anledning hände
När människan tappade bort sig själv, bytte kärleken
Mot rädslan ut, kapitulerade, lät rädslans demoner
Herraväldet på Moder Gaia ta över, Jorden
En ljusets planet, till sin mörkrets motsats
Förvandlades

Konsekvenserna av detta urbota val
I dessa dagar vi alla och envar in på bara huden
Får känna av

Vad mer kan vi göra här och just nu
Där människan på Jorden strider mot sig själv
Än härda ökenstormen ut

Men vinden i dessa dagar har vänt
Ett hopp börjat spira

En överväldigande del av mänskligheten
En majoritet, som från dag till annan oemotståndligt ökar
Allt eftersom människan, den ena efter den andra
I en lång kavalkad, till sin fulla medvetenhet
Vaknar upp

Så måste det med naturnödvändighet vara
Om det arv som blev människan givet när Gud uttalade orden
Varde ljus, och ljuset blev till, skall bevaras
Och förädlas

Hoppet, det sista som människan överger
Vad återstår väl mer att göra i dessa turbulenta dagar
Än idogt, målmedvetet, fortsätta i dessa, de yttersta dagars
Väl upptrampade nya spår, med destination
Himmelriket på Jorden åter

Till mörkret skicka ljus
Ingen demon, i vilken skepnad den än sig uppenbarar
Kan detta förhindra

När alla och envar förstått
I dessa dagar är det skarp läge som tagit överhanden
Ingen mer tid i soffan vila, nu är det jobb, jobb och inget annat
Dag och natt, dygnets alla 24 timmar, som gäller

På dagen i vår, den fysiska kroppens skepnad
Om natten i vår osynliga, själens eteriska kropp
I det himmelska, osynlighetens revir

Det är vi alla och envar som ansvaret bär
Svara an, mot de Gudomliga budskap, som i etern ständigt
En ljusets flod från Kosmos till Jorden sänds ut

Ljus från ovan
Strålning, som den mänskliga kroppen förädlar
I denna den märkliga tid, där inget längre
Är sig likt

En omdaningens era
Som kan betraktas, ses som en andlig pubertet
Där barndomen vi lämnar, vårt vuxna jag tar över
Den fysiska kroppen i sin varje minsta cell omdanas
Förändrar struktur

Från den kolbaserade gamla, till den diamantens förädlade
Med sin förmåga att absorbera, ta emot den kosmiska strålning
Som med allt högre, finstämda frekvenser, till Jorden tränger på
Och allt liv som där är

En, den andliga pubertetens övergångstid
Med sina speciella prövningar, den ena ingen annan lik Uppgivenheten stundom oss antastar

Valet upp till oss själva
I en resignationens passivitet förbli, eller fullfölja det Heliga löfte
I en länge sedan gången tid given

Aktivt vara med i spelet, om än det i kroppen
Kan göra rejält ont

Tidvis en trötthet monumental, ingen annan lik, antastar
Men stålsätta oss med ambitionen
Vårt Heliga löfte fullfölja

Var dag tänka kärleksfullt nytt
Hur än ögonblicket sig ter

Var själ sitt eget ansvar bär
Kan inte lämpas över på någon annan
Snön skall till Jorden, till sista kornet komma ner
Finna sin förutbestämda plats

Alla och envar vi är
En omistlig pusselbit i detta existensens spel
Där en kärlekens tavla går mot sin fullbordan
Orsak och verkan, som tvillingflammor föds
I detta Stjärnornas krig

Från mikrokosmos
Till makrokosmos, resan bär, det sanna, det sköna
Hör Gudsriket till

Vad återstår väl nu, i dessa tidens yttersta dagar
Om inte förlåta oss själva, förlåta varandra i åminnelse
Vi är alla Ett, vi är alla en och densamma

Låta rädslans mörka
Och de kärlekens ljusa, gå skilda vägar
Med några kärlekens ord

Ett är helt säkert
Vi skall åter mötas i den evighet
Som oss alla och envar väntar

Vägar, kortare eller längre, men med samma mål
Gudsriket på Jorden, som destination

Alla skall med på tågen, ingen enda själ
Lämnas av Gud åt sitt ensamhetens öde

Mikrokosmos, makrokosmos
Alla har sin Gudagivna plats i evigheten
Det sanna, det sköna, hör Gudsriket till

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
——————————————————————–
I sitt poesins författarskap, med fokus på världsutvecklingen
9 titlar i bokhandeln, baksidestexter och omslagsbilder på nätet
Sökord: ”Galaxer”, ” Bortom 2012, ”Ropet från Kosmos”
”Röster från Andromeda”, ”Strandlinjens magi”
Författarnamnet
——————————-

You may also like...