Dikt via Per Beronius, 26 juni, 2017

Ämne: Vi blir det vi tänker, tankekraftens oemotståndlighet
Urskillningens nödvändighet
tankekraftens oemotståndlighet.
Mörkerkrafterna sig ej förnekar
i en nyligen publicerad avisa, tydligt läsbar
för alla och envar, som är ute i affärsvärlden
på gatorna och promenerar.
Ett bedrövlighetens budskap, med innebörd
forskarna kan beräkna din livslängd
man tar sig för pannan.
Detta påstående
är inget annat, än ett satans påfund
som forskarna godtroget gått på.
Ett sataniskt illistiga budskap
för var och en som urskillningslöst
nappar på den här försåtliga kroken
låter sig grundluras, och varför det.
Svaret helt enkelt, vi blir det vi tänker
erfarenheten ljuger inte.
Självupplevt, erfarenheten mig säger
med tydlighetens alla mått, så det är
och inget mer med det.
Vad annat att göra för sin egen skull
än glömma detta mörkerkrafternas illistiga budskap
som handlar om forskarnas egotrippade förmåga
människans livslängd kunna förutsäga, ju förr
dess bättre, mörkerkrafterna
sig ej förnekar.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
————————————————————————-

You may also like...