Rådet, via Ron Head 9 Januari 2016

Rådet/Ron Head

Rådet, via Ron Head

9 Januari 2016

 

Separation – Rådet

När ni rör er genom den här tiden, kommer vi då och då att ta upp samtalsämnen som många av er kommer att behöva lösa. Ni är väl medvetna om att ni verkar leva i separation från våra dimensioner. Ni är säkert medvetna om att ni verkar leva i separation från gudomlighet. Och det finns mycket att diskutera som betraktas som missuppfattning.

Emellertid, vid denna tid skulle vi vilja tala om en fråga som är nära relaterad till, och på många sätt härrör från den uppenbara avskildheten. Ämnet som vi kommer att tala om idag är övergivenhet. Vi vill inte säga att många av er lider av frågor runt känslan av övergivenhet. Vi kommer att säga att till viss del, är det en fråga för er alla, om ni inte har rensat ut det redan.

Låt oss nu börja med att konstatera att något sådant inte är verkligt, inte sant, och det är absolut ett resultat av illusionen som ni har levt i. Inte bara det att ni inte är övergivna, utan ni har aldrig varit det. Det är en omöjlighet. Vi kunde diskutera omöjligheten och de många anledningar till illusionen ett tag, men det är inte vad vi kommer att göra just nu.

Vad vi vill peka på idag är, att till dess ni inser problemet och tar itu med det, kommer ni att finna det extremt svårt, om inte omöjligt att tillåta er själv att tro på många sanningar och leva ett liv i dessa sanningar.

Nu, för att vi inte ska missförstås, talar vi om en tro på att ni har övergivits av er Skapare. Alla andra former av denna fråga, till exempel att ha övergivits av en annan person, är manifestationer av denna kärnas övertygelse. Om ni tror att ni är övergivna av er gud/gudinna, eller att ni förtjänar att vara det – inte heller sant – kommer ni på något sätt att föreställa er det tills ni har löst det. Det här är inte något straff för att tänka så, det är en indikator på att det är en mycket viktig läxa att lära.

Så vart kommer vi med detta? Vi skulle vilja föreslå att ni tittar djupt på livet ni befinner er i, för att se om det finns eller har funnits känslor eller situationer, som indikerar på att det kan vara en omedveten tro att ni har varit övergivna av, eller är ovärdiga kärlek och acceptans för, vad ni än väljer att kalla det Gudomliga.

Om och när ni kan hitta det här inom er själv, behöver ni komma till insikt om att sedan ni uppenbarligen är en integrerad del av någonting vi vill kalla Allt-Som-Är, kan ni omöjligt bli separerade ifrån det. Då måste ni inse att denna Källa inte kunde överge er, mer än ni skulle överge ert eget barn. Faktum är att, då ni alla är bekanta med begreppet ’Gud är kärlek’, skulle det vara uppenbart att omöjligheten vi talar om är ganska verklig.

Nu finns det säkert sådant som verkar vara separation i er upplevelse. Det är någonting som ni har tillåtit er själv att acceptera, av en hel del anledningar. För ett stort antal av er nu, är det historia. Som ett kollektiv, fokuserar ni nu på enhet, förenande och åter-minnas (re-membering). Och vi har placerat den avstavningen med ett syfte. Så uppehåll er inte varför. Tillåt speciellt inte, någon skuld från det förflutna att uppstå, och om det gör det, förlåt snabbt er själv för det. Ni har haft en mycket lång erfarenhet, som nu kommer att tjäna som en lektion i vad som inte är, och aldrig var så. Ni är den förlorade sonen, den förlorade dottern. Vi måste alltid vara försiktiga med vårt språk.

Vi tar upp det här idag, som vi har sagt, bara för att hjälpa några av er att klara upp saker, som fortfarande hindrar deras rörelse framåt. Det kommer att finnas andra saker att ta itu med vid andra tillfällen, men detta är fortfarande mycket utbrett.

Om ni har svårighet att ta itu med det själva, vänligen känn er välkomna att be om hjälp, och det kommer att vara tillmötesgående. Vi överger er inte heller. Det är inte möjligt för era vägledare och lärare att göra så. Ni behöver bara vara öppna för hjälpen som ges.

Vi tackar er. Vänligen acceptera vår kärlek och uppskattning för de ansträngningar som ni gör för att gå framåt vid denna tid. Vet att vi alltid är här.

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...