Dikt via Per Beronius, 14 mars, 2017

Ämne: Måndag, från tid till annan, fullmånens dag
Några Mästarens ord;
i vår Herres hus finns många boningar.
Den nuvarande 3D-världen kaputt
5D-världen och högre till Jorden komna, för att stanna.
Av Gud, den fria viljan människosläktet givet
om än denna, inte inom sig bär självklarhetens signum
det finns alternativ.
I dessa, de yttersta av dagar
har de ljusa krafterna tagit över, för att stanna
mörkret, med ryggen mot väggen vänd gjort sitt
haft sin, med råge väl utmätta tid, inget mer
da capo al fine, så som det i nothäftet
stundom står skrivet.
Det som varit räcker, det är nog, behövs inget mer
upp till var människa att välja, på vilket våningsplan
hon väljer, tills vidare att själsligen utvecklas.
Allt har sin tid, i den tidlösa evigheten
evolutionen har sin egen agenda, här är vi alla och envar
skådespelare, i detta kosmiska teaterspel, där det enda
med visshet vi vet, kärleken allt annat överordnad.
Kärleken, den oemotståndliga kraft, som allt
i Universum, till en enhetens helhet binder samman
rädslan gjort sitt, hör inte framtiden till.
Men ändå, med detta sagt, tacka den
för vad än den gjort, så som den en, av våra lärare är.
This e-mail was sent from a contact form on  (https://www.st-germain.se)

Du gillar kanske också...