Dikt via Per Beronius, En balanserande motvikt till massmedia-dystopi, september 20th, 2017

Ämne: En balanserande motvikt till massmedia-dystopi.
Meddelande:
Landet Utopia, det välsignade riket av kärlek
skönhet och sanning fyllt.
Det finns en kärlek obeskrivlig, en kärlek som inte
söker sitt, som inte gör någon åtskillnad
mellan mitt och ditt.
Allt i Universum, vår gemensamma egendom
där inga barriärer skiljer människor åt.
I denna värld, är ordet rädsla ett okänt begrepp
här är kärleken allt annat överordnad.
En värld av frid och fred
där ordet åtskillnad saknas i vokabulären.
I denna värld lever alla i sämja och frid med varandra
ordet avund ett okänt begrepp.
Alla ser varandra, som systrar och bröder
en syster, eller en bror, som en och densamma.
Var står denna kärlekens värld att finna
den finns inom oss alla och envar, om så vi väljer.
Hur finna denna utopiska värld
den finns mycket närmre oss alla och envar
om vi väljer, det tredje ögat att öppna.
Det enda vi behöver
söka inåt i själens djupaste djup
där Hjärtat har sin boning.
Så minns då, du min kära syster eller bror
en ledtråd av Mästaren given, ”sök, och ni skall finna.”
När varje människa på Jordens rund
denna värld har funnit, då är vi alla och envar
i Himmelriket åter.
Så enkelt, och ändå så svårt
så varför ägna sig åt, att gå över ån efter vatten.
I denna värld Utopia, ser vi varandra
som systrar och bröder, som en och densamma.
Så gråt då inte, du mitt inre barn
sök inåt, ej utåt, där platt intet står att finna.
När denna insikt, var människa är given
då står vi vid den punkt i Universums historia
där Skaparen uttryckte orden, ”varde ljus
och ljuset blev till”.
Vad är väl allt detta, som här på pränt är givet
om inte en lek med orden, och varför inte
leken hör barnen till.
Barnen hör Himmelriket till
så här kan vi leka med orden, det har ordet
inte något det minsta emot.
Det enda om framtiden vi vet, inget vi vet,
Ögonblicket, nuet, vår enda egendom.
*  *  *
Av Per Beronius från ovan mottaget, att vidarebefordra.
————————————————————————–
_________________________________________________
Vad betyder väl ära och berömmelse, materiella rikedomar
och andra världsliga ting mot sinnets ro, där sinnet i absolut
jämvikt sig befinner, vågskålarnas visare pekar mot noll, den
absoluta sinnesrons välsignelse, ögonblick av Gud människan
given, de korta ögonblick, då vi får glänta på Himlens port.
_________________________________________________

Du gillar kanske också...