Dikt via Per Beronius; Ett överlevnadsvillkor,

Ämne: Ett överlevnadsvillkor
Meddelande:
Sen eftermiddag, i höstljusets tid
skönheten, kärlekens efterföljare, i sin fulla vidd
sig uppdagar.
Vindstilla, gräsets strån i vila
naturens färger, i regnbågens hela spektrum
från rött till violett, sig uppdagar.
Gemenskap, ett hedersord
en fridens och fredens dag, bortom ordens
beskrivning.
Ett litet kryp, millimeter långt, finner sin väg
över skrivarens papper.
I sammanhanget, en påminnelse
allt liv, det minsta kryp, är heligt, skall leva sitt liv
helt och fullt ut, inget kvacksalveri
inga halvmesyrer, tack.
Liv är liv, och inget annat
skall leva sin av Skaparens utmätta tid.
När detta sätts på pränt
står Solen blott ett par handsbredder över horisonten
molnfri, klarblå himmel, ett skådespel, att avnjuta
på första parkett.
Inträdesbiljetten gratis
av Moder/Fader Gud människan  given.
Vad mer att önska i denna tid
där många tusenden år av strider
är på god väg att ebba ut.
Vad är väl livet något annat
än ett mirakel, bortom ords beskrivning.
En sista fråga
innan det är dags att avsluta denna seans
hur överleva penna och papper förutan
svaret lakoniskt, kort och gott.
En omöjlighet
inget är större, än den minsta av sina delar.
*  *  *
Denna text av Per Beronius satt på pränt
i en meditationens stilla stund.
——————————————–
____________________________________________________________________
Nedan en presentation av baksidestexten till boken, Strandlinjens Magi, utgiven 2007.
”All kunskap, allt vi behöver, inom oss vi bär, sökandet utåt fåfängligt
Efter människans evighetslånga utveckling, liv efter liv, fångad i den 3:e dimensionens
materiella värld är ett uppvaknande på gång. Allt fler nås nu av insikten att den verklighet
vi lever i blott är ett mikroskopiskt fragment av något större än det vårt jordiska jag har
möjlighet att förställa sig, men vars storhet vi kan ana i sällsynta ögonblick av klarsyn
Ett stort genombrott väntar.
Under vår kosmiska utvecklings resa färdas vi alla mot ett och samma mål, om än på
skilda vägar, ingen väg den andra lik. I den hårda prövningarnas  skola på Moder Jord
utvecklas Själen, vårt sanna jag, snabbt,  här konfronteras vi med ytterligheter, motsatser
som ljus och mörker, värme och kyla, kärlek och rädsla. Dessa motsatspar skapar en
drivkraft för vår andliga utveckling. Genom den fria vilja som givits oss tvingas vi i varje
ögonblick göra val och på så sätt ta ansvar för våra handlingar. Vad som än händer oss
är det vi själva, och ingen annan, som oinskränkt bär ansvaret för konsekvenserna av de
val vi gjort på ett medvetet eller omedvetet plan. Erfarenheten är vår lärare. Vi lär genom
att i kroppen få känna av följderna av de val vi gjort. Den tid vi lever i just nu är unik,
kanske den mest utmanande vi någonsin mött, en tid som ger oss oanade möjligheter
att själsligen växa genom att kärleksfullt ta emot det kosmiska andlighetens ljus som i
ökande intensitet nu når Jorden. Men det står oss fritt att avstå och därmed stagnera i en
välkänd ”trygg” tillvaro där vi överlåter åt rädslan att styra våra val. I förhoppning att de
tankar som här kommer till uttryck skall slå ett ackord som förmår  öppna en port mot den
framtida ljuset värld av kärlek, skönhet och sanning, som länge väntat på att få ta oss
i famn efter vår mödosamma kosmiska resa sedan vi föddes i själsform, valde författaren
att låta publicera denna bok. Författaren, väl skolad i kritiskt tänkande, är docent i kemi.
Hans erfarenhet av bland annat själsresor ger inte belägg för  någon principiell skillnad
mellan vår fysiska värld och de ”esoteriska världar” som är utom räckhåll för våra fysiska
sinnen. Universum är en helhet uppbyggd av olika världar (frekvensområden) som kan
liknas vid facetterna på en kristall. Det är kanske detta Jesus menar, när han säger
”i vår Herres hus finns många boningar”.
____________________________________________________________________

Du gillar kanske också...