Dikt via Per Beronius, 16 januari

Per Beronius

Tema:
Utmarkernas separation
Ett minne blott
—————————————

I dessa, 2016 årets flämtande första dagar
Ljuset i tunnelns mynning allt tydligare kan skönjas
Vintersolståndet med råge passerat
Dagarna allt längre

Solen sig ständigt, för var dag, minut och mikrosekund
Utan uppehåll, stiger allt högre på himlasfären

Den gångna gröna Julen, från dag till annan
Sig förvandlar, till den vårens ljuva tid, där hoppet
Om en bättre värld, i en islossningens tid
Spirar som aldrig förut

Det som i evärdliga tider varit, skall inom kort vara över
Mänskligheten, det avgörande kraftprovet har bestått
Visat vem hon i sanning är, i ande, själ och kropp

Kärleken
Den som allt till ett håller samman, återfunnen
Hoppet, om en framtid av Gudomlig ordning växer
Så som aldrig förr

Prövningarnas resa i utmarkernas domäner
Går med jättens sjumilakliv mot sitt slut, människan en modig själ
En varelse, med själslig styrka bortom ordens beskrivning

I dessa, de sista prövningarnas dagar, med all önskvärd tydlighet
I tanke, ord och gärning visar, vem hon i handling
Och sanning är

En kämpe, av det renaste, kristallklara vattnets, högsta kaliber
Som i ögonblickets varje stund håller mörkret stången
Låter inget av denna sort passera över bron

Det mörker, som i dessa dagar inför ljuset överflöd resignerar
Kastar in handduken på arenan, insett, loppet är kört
Ingen mening mer, försöka hålla ljuset emot
Så som förr, kan det inte fortsätta mer

Från dag till annan
I allt större växande skaror ansluter sig till ljusets ideologi
Ingen tvekan längre, en framtid av ljus, det som väntar

En fröjdefull, den nya arenan
Står med sin välkomnande stjärnbeströdda portal vidöppen
Så snart mänskligheten, i sin helhet bestämt sig sätta ner foten
En för alla, alla för en, i denna förändringen era

Människan visste vad hon gjorde
När hon, från stjärnorna kommen, inkarnerade
På denna den mörka planeten Tellus, för att hjälpa till
Ställa allt tillrätta, efter den mångtusenåriga tillvaron
I de mörka krafternas revir

Ett förändringens tidevarv av bibliskt mått
Går mot sitt slut, och vad händer väl sedan
Det kommer vi i närtid få veta

Om inte allt börjar om på nytt, på det upplyfta 5D
Och allt högre varv, som stundar inom kort

I hägnet
Av av den Gyllene framtidens på Jorden
Välsignade era

*    *  *
Mottaget av Per Beronius
——————————————————————–

I sitt poesins författarskap, med fokus på världsutvecklingen
Nio titlar i bokhandeln, baksidestexter och omslagsbilder på nätet
Sökord: ”Galaxer”, ”Bortom 2012″, ”Ropet från Kosmos”
”Röster från Andromeda”, ”Strandlinjens magi”
Författarnamnet
——————————-

Du gillar kanske också...