Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 14 januari

 

 

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff,  14 januari

 

Mina Kära,

Låt oss tala om kvaliteten på kärlek som är känd som allsmäktighet. Allsmäktighet betyder att ha obegränsad och tillräckligt med kraft. Allt detta allsmäktiga och gudomliga gör det onödigt för det gudomliga att leta efter en förnyelse av betydelse någon annanstans, för det gudomliga är källan till det. Detta är den allsmäktiga kraft som finns gömd i varje människa och som kan hjälpa dem att växa till högre och bättre saker. Det finns enorma resurser av information, vägledning och stöd som är fritt tillgängliga genom en anslutning till det gudomliga inom var och en. Det gudomliga gav mänskligheten fri vilja för att göra det möjligt för dem att få erfarenhet av dualitet, så att de genom denna erfarenhet ska kunna välja att återförenas med det gudomliga. När de överlämnar sin mänskliga vilja till den allsmäktiges gudomliga vilja, öppnas de upp till ett liv i kärlek och gränslös kraft. Då de upptäcker livet, bygger de sin karaktär och kan inom sig finna detta underbara gudomliga själv som är deras sanna jag. Det verkliga syftet med livet på jorden är att alla själar ska kunna uppnå visdom genom erfarenhet. Detta kan inte åstadkommas genom att ge efter för de svårigheter som uppkommer i livet, utan bara genom att övervinna dem.

Varje individ måste sträva efter att finna det gudomliga själv inom sig för att uttrycka och klokt använda sina inre andliga och mentala krafter för att leva ett liv i gränslös kraft. Denna allsmäktiga gudomliga kraft är av en högre ordning än de fysiska eller psykiska världarna i den mänskliga världen. Denna andliga gudomlig kraft ligger vilande och dold inom varje individ tills de är tillräckligt utvecklade och andligt mogna. Denna allsmäktiga kraft ges inte till dem förrän de fått tillräcklig andlig tillväxt, kunskap, visdom och förståelse av sig själva, först då kan de anses kapabla att anförtros den. Genom den gudomliga essensen som finns inom dem och som är deras sanna jag, är en person i samklang med Skaparen av allt. Det gudomliga livet och kraften är deras om de inser denna sanning. Om de fortfarande är omedvetna om sin förbindelse med den gudomliga Skaparen av allt liv, förblir de oförmögna att få denna allsmäktig kraft. När de får denna inre kunskap, blir de kloka och ansvarsfulla innehavare av oändlig kraft och obegränsade resurser.

De kommer att inse att allt i universum är ett, att separation faktiskt är en illusion. Deras sanna inre väsen är deras eviga själ som är deras personliga koppling till universum och Skaparen av allt. Det är inom deras eviga själ som de finner denna känsla av villkorslös kärlek till hela mänskligheten och hela livet och de strävar efter att föra in denna kärlek i deras värld. De förstår att deras eviga själ är den eviga gudomliga själen som manifesteras i och genom dem som perfektion och oändlig oföränderlig kraft. När de tänker och tror att de är andliga varelser, då upptäcker de att de har alla de befogenheterna. Det sker en förändring i dem som måste ske innan de kan träda in i deras gudomliga arv. De måste inse att de har kraften av det gudomliga inom dem som tillåter dem att höja sina andliga strävanden framför allt genom sina svårigheter, övervinna sina egna svagheter och uppnå visdom. De måste ha tro på kraften i det gudomliga inom dem och deras förmåga att övervinna alla hinder i deras väg.

Om deras tro på kraften inom dem är stark så kommer kraften som manifesterar sig i deras liv att vara stor. Den allsmäktiga gudomliga kraften är obegränsad och outtömlig; allt som krävs är en outsläcklig tro och tillit till den. När man sätter sin tro och tillit till det gudomliga genom ökande erfarenhet, blir de ödmjuka och starka, stabila och hjälper alla som interagerar med dem. De är inspirerade och får energi av kraften inom dem till att stiga ur askan av förlorade förhoppningar och att bygga sitt liv på nytt i större skönhet och harmoni med sina gudomliga ideal. Var och ens önskningar och ambitioner blir inriktade på kärlek, medkänsla och det mest ultimata för alla. När man tror att allsmäktig kraft alltid finns tillgänglig, då blir kraften inom dem tillgänglig för insiktsfull och rätt användning.

De strävar efter att uppnå något värdefullt som kommer att göra deras värld bättre och rikare genom att lägga till det gemensammas bästa för var och en. När de övervinner sina egna svagheter och hjälper andra längs livets väg, då gör de det bästa möjliga av livet och den rättmätiga användningen av allsmäktig gudomliga kraft som arbetar i och genom dem. De följer intuitivt den oföränderliga gudomliga lagen, som är känd av upplysta själar genom tiderna och som förbjuder användningen av andliga krafter för egen vinning och självintressen. När gudomlig allsmäktig kraft har väckts inom dem, måste de upphöra med all rent självisk strävan och söker tjäna allt efter en högre och mer andlig förmåga. När denna allsmäktiga kraft har kommit till uttryck får den endast användas med kärlek till att växa och expandera på alla möjliga sätt till större nytta och till hjälp för alla. De använder gudomlig allsmäktig kraft endast för att uppnå goda och ädla mål på ett sätt som berikar livet för sina medmänniskor, och därigenom bidrar till det gemensamma bästa. Har de kommit till detta skede av sin personliga andliga utveckling, kan de gå vidare till större prestationer och ett framgångsrikt genomförande av humanitära syften.

 

Må ni bli upplysta inombords av Skaparens allsmäktiga gudomliga själ, så att ni alltid kan se och känna igen er sanna väg genom livet.

 

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

 

You may also like...