Dikt via Per Beronius; Tid rum verklighet illusion, 4 januari, 2018

Ämne: Tid rum verklighet illusion
Meddelande:
Tids och åldersmyten.
Att föra in tiden
med sin följeslagare, åldrandet
som parametrar.
När vi går tillbaka i historien
och funderar, över det som hänt
under en “livstid”, är helt meningslöst.
Eftersom tiden
är en, av den mänskliga hjärnan
uppfunnen illusion.
Så vad gör vi
för att detta dilemma komma undan.
Här finns blott ett svar tillhanda
tag bort tidsbegreppet och åldersmyten
ur protokollet.
Dessa satansverser
avsedda att få mänskligheten
förd på villovägen.
Kasta dessa beläten på tippen
eller lämna dem med varm hand över
till pappersinsamlingen.
Dessa båda parametrar
tidsparametern och åldersmyten
hör till glömskans revir.
Dags, i dessa nådens dagar
tänka fördomsfritt nytt, fräscht och friskt
tidens och åldrandets beläten förutan.
En sammanfattning, av detta resonemang
lämna med varm hand över tiden
med sin följeslagare
åldersmyten.
Till glömskans revir
må de där för evigt, vila i frid.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
_________________________________________
__________________________________________________
Bida din tid, hasta ej, förhasta dig ej, följ blott med floden, när
den stilla i mjuka böjar utan att sig anstränga genom landskapet
finner sin väg mot havet, låt floden dig bära, så som din mor en
gång dig bar, innan tiden var inne, att till denna världen födas
och du kommer när det så är menat efter allt under färden du lärt
efter din resa, den stundom smärtfyllda, med den stora oceanen
att återförenas, den ocean, du en gång så oförväget lämnade
för att om Universum lära, därför, bida din tid, hasta ej
förhasta dig ej.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus Del 2 Människan
Utgiven 2004
__________________________________________________

You may also like...