Dikt via Per Beronius, 17 december

Per Beronius

Ämne: Revolten mot de icke folkvalda

Meddelande:
Tema: Evolutionens revolution

Små, små ord av kärlek, sagda varje dag
Kan få en hel värld, på ett ögonblick att byta skepnad

Ett talesätt från gångna tider
Historien sig upprepar, ja så kan det vara, men så ej mer
Människan, försåtet genomskådat

Låter sig inte längre
Av de mörka hattarna dompteras
De, som tror sig om att alltid veta bäst i ett system
Där det mesta, likt den lilla klockan, med envishetens monotoni
Från dag till annan sig repeterar

En, mot full medvetenhet
Uppvaknande mänsklighet börjat förstå
Vad, som i evärdliga tider bortom kulisserna försiggått
Inte alltid, någon vacker syn precis

Revolterar mot de icke folkvalda
De, mellan tummen och pekfingret dussintal familjer
Som samvetslöst skott sig på Jordens övriga
Levt i sus och dus

Samtidigt, som en överväldigande majoritet
Av planetens befolkning saknat husrum, inte haft mat för dagen
Levt i misär, en monumentalt obegriplig
Ojämlikhetens abnormitet

Vad tyder väl detta på
Om inte en samvetets totalkollaps
Fortfarande, i dessa de yttersta dagar
Återstår en hel del att göra, innan bordet från ogräset rensats
Satansverserna bortsopade

Men ändå, med allt detta sagt, ingen tvekan längre
Mänskligheten är äntligen på rätt väg, ljuset från dag till annan
Allt klarare

Vad kan väl det, som i dessa dagar pågår
Något annat kallas, än en sinnets revolution
Mörkret satt sin sista potatis, med ryggen mot väggen vänd
Har inget annat val än kapitulation, efter sitt herravälde
Under minst 13000 år

Ett nyfött barn till Jorden kommet
Att visa vägen för de efterkommande
Men här på sin plats, en tacksamhetens påminnelse
Att lägga till

I dessa dagar, hade vi inte varit just nu
Om inte Mästaren, Jesus Sananda, 2000 år i gången tid
Fått den nedåtgående utvecklingsspiralen att vända uppåt, helt om
Mot Himmelrikets höjder

Fortfarande återstår en hel del på Jorden att göra
Innan människan åter igen trampar på fast mark, men ändå
Den kritiska punkten bortom återvändo, passerad

Att vända tillbaka till det som varit, en omöjlighet
Regndroppen faller inte uppåt

*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
————————————————————————

Du gillar kanske också...