Mike Quinsey – Kanaliserar Sitt Högre Själv – 16:e december 2016

et-contact

Mike Quinsey – Kanaliserar Sitt Högre Själv – 16:e december 2016

 

När ni kan uppleva och förstå den nuvarande situationen på jorden, är vägen framåt uppenbar och indikerar kollapsen av Illuminatis kontroll, genom de händelser som äger rum. Förhållandena förändras, även om de till ingen nytta, försöker upprätthålla någon form av kontroll. Det finns en större plan, trots de åtgärder som de med sin vilja försöker påtvinga er, och de kan inte förhindra en framgångsrikt slut, som leder till Uppstigning. Så var inte förfärade, oavsett vilka händelser som kommer, eftersom allt är som det ska. De sista suckarna hörs från de som står inför nederlagen, och många flyr nu, för att slippa svara för sina handlingar mot mänskligheten. De kan inte undgå att stå till svars för resultatet av sina handlingar, eftersom det inte finns något gömställe, som gör det möjligt för dem att fly undan, och rättvisa kommer att skipas. Bekymra er inte för deras framtid, eftersom de kommer att få skörda det de sått, och alla själar kommer ändå att bistås, så snart de vänder sig till Ljuset.

Det finns en plan som kommer att leda er på vägen till frälsning, och upplyftning ur dualitet till Ljusets riken. Dessa är de nivåer som ni lämnade, när ni erbjöd er att hjälpa dessa instängda själar i de lägre vibrationerna. Ni kanske undrar varför ni valde lämna de högre rikena, för att hjälpa dem som verkade vara bortom räddning, och det enkla svaret är att ni är ett med dem, och alla själar måste lyftas upp ur mörkret, om de ska kunna utvecklas. De behöver hjälp med att finna sin väg tillbaka till Ljuset, annars kan de glida längre in i grottan, där ljuset praktiskt taget är obefintligt. Er styrka och erfarenhet, är garantin för framgång, trots att de lägre vibrationerna kommer att presentera en kraftfull utmaning för er tillit. Som ni vet sedan tidigare, så är ni aldrig ensamma på er vägar, och era guider kommer att göra sitt bästa för att hjälpa er när ni behöver.

Alla procedurer som behövs, för att säkerställa Valutaomvandlingen är nära att ske. Det verkar ha försenats alltför ofta, men ha i åtanke att det behövs en hel del förberedelser, innan allt är klart för att gå vidare. De Mörka, även om de är försvagade, kan fortfarande ställa till problem och orsaka dröjsmål, men kan inte förhindra framstegen som är förutbestämda. Många av er vet redan att ni är på väg till fullbordan i denna livstid, men de mörka Tjänarna anstränger sig för att testa er, och försöka hitta de svagheter ni kan ha. Men er karaktärsstyrka kommer utan tvekan att hjälpa er, för att ni håller siktet stadigt på mållinjen.

Ni tillåts att upptäcka mer om ert förflutna, och människorna börjar höra om de häpnadsväckande upptäckterna i delar av Antarktis. Resterna av en stor stad som har varit under isen i tusentals år, och det är en spännande upptäckt som knappast kan hållas hemligt, men stormakterna kommer att göra sitt bästa för att göra det. Det är ett fynd som forskare har blivit ledda till, eftersom det är dags för mänskligheten att få veta sanningen om sin verkliga historia. Fram till nu, har ni medvetet hållits tillbaka, men snart kommer ni att lära er mer om de många olika Rymdvarelser som är kopplade till er, och särskilt om de som är bosatta i den Inre Jorden. Det faktum att bara några få av er känt till deras närvaro, var för att det inte varit rätt tidpunkt att avslöja det för mänskligheten. Men tiden närmar sig nu snabbt, då ni kommer att möta era Bröder och Systrar från Rymden.

Under många olika stadier av Människans utveckling, har ni haft besök av Rymdvarelser, men de har inte alltid haft de bästa avsikter. Anunnaki, som nu flyttat från Jorden, höll er i ett “fängelse” som de skapat, och de fick er att tro på en falsk version av er historia. Det är nu dags att få veta sanningen, men först måste ni vara upplyfta, och Människosläktet måste skapa förutsättningar på Jorden, för en acceptabel levnadsstandard. NESARA kommer att uttalas mycket snart, och kommer att ta mänskligheten ut ur den Mörka Tiden och in i Ljuset. Det kommer att bli slutet av fattigdom, och det blir en rättvis fördelning av välståndet och Jordens gåvor. Det finns mer än tillräckligt av rikedomar på Jorden, vilka har ackumulerats under många århundraden och kommer att ge hela mänskligheten en skälig levnadsnivå. St. Germain kan krediteras för att en hög standard kommer att uppnås, och kommer att frigöra medel när så är lämpligt.

Krigets härjningar och fattigdom som upplevs i många länder, har gjort att mycket återuppbyggnad behövs, men med de framsteg som görs, kommer reparationer och uppbyggnader snart att återställa de områden som har drabbats hårt. På relativt kort tid kommer alla länder att bli som nya och mer självförsörjande, och människorna kommer att befrias från slitet av att arbeta under hela sitt liv, och helt enkelt bara existera. Men även med avancerad teknik, kommer det ändå att ta ganska många år, innan allt är klart. Framtiden är fylld med Ljus och en glädjefylld och njutbar tid kommer att upplevas av alla. Redan när ni kommer till områden som har högre vibrationer som påverkar, kommer folk att känna sig upplyfta till en lugnare miljö, med starkare Ljus.

Det som pågår kommer att bli tufft för många människor, men tänk på att förändringarna är nödvändiga, för att uppnå grunden för den Nya Tiden. Planen har redan tagit fart, och mycket har redan skett, av det som är byggstenarna för vad som ska komma. Hela världen är i ett tillstånd av förändring, och för vissa kan det vara en smärtsam upplevelse, men som händelserna utvecklas för närvarande, bör det inte dröja alltför länge. De goda nyheterna i aktuella händelser hålls fortfarande till stor del borta från er, genom de som motsätter sig de förändringar, som tar bort er från svårigheterna de har orsakat. Ni kommer att förstå, att det inte är lätt att införa så mycket förändringar, på så kort tid. Men era behov finns i åtanke, och mycket kommer att göras för att underlätta de förhållanden, som finns för närvarande.

Det är en vänlig tid på Jorden, och människorna är mer fokuserade på att ha en glad och trevlig tid. Många kommer också ihåg dem, som fortfarande är i situationer som leder till förtvivlan och sorg, och mycket bra arbete utförs just nu. Er generositet i sådana tider är underbar, och är ett tecken på att vibrationerna lyfter er, och frigör de gamla energierna för att hitta ert sanna själv. Ni är lika mycket av Ljuset som någon annan själ, även om vissa ännu inte inser sin sanna potential. Kom alltid ihåg, att vad som än händer, så kommer ni alltid att ha den Gudomliga Gnistan, och det kommer alltid att vara så. Under era dagar framöver, var fullt medvetna om att ni alla är delar av Gud, och agera därefter.

Må ni alla får det ni önskar för er själva och för andra, och använd er gåva av fri vilja, för att sprida kärlek och välsignelser, vid denna tid på året. För många är detta en speciell tid, då man firar Jesu födelse och hans kärlek till varje själ.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv ..

Med Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Website: Tree of the Golden Light

You may also like...