Dikt via Per Beronius, 17 mars

Per Beronius

Tema: Sången från aftonstjärnan

I denna den yttersta tiden
Kan det blåsa rejält runt knuten
Vi inte helt säkert känner oss själva igen
När kroppen av den kosmiska strålningen struktureras om
Ner på den minsta cellens nivå

En inte helt smärtfri process minst sagt
Men lagt kort ligger, det är vi själva som väljer våra liv
Med den Gudagivna fria viljans gåva given

Så vad mer att göra än bita ihop
När det stormar rejält i kropp och i sinne måhända
Ingen nyfödelse, av vilket slag det vara må, är från smärta fri
Det är det pris vi får betala för ynnesten att vara med
Och utvecklas på Jorden i en fysisk kropp

Här och just nu
Är det sången till aftonstjärnan som kommer in i bilden
Sången den harmoniska, den som helar och läker
Sargade kroppar och sinnen

Motstånd hjälper föga
Det leder blott till sin motsats, motverkar sig självt
Bara att motstånd förutan bejaka livet i dess fulla vidd
Hur än det för stunden det sig gestaltar

Vi har fått ynnesten att lyssna när så vi väljer
Till sfärernas harmoni och musik, en fråga till oss själva att ställa
Ger vi oss tid att lyssna inåt, såväl som utåt
Till sången från aftonstjärnan

Med sina helande och läkande harmoniska toner
Förr eller senare kommer vi med lite tålamod upptäcka
Alla de barmhärtighetens gåvor som av Gud
Till människan är givna

Medvetenhet ett villkor
För att finna den punkt i evigheten där vi lärt oss lyssna
På djupet av vårt hjärta, till sången
Från aftonstjärnan

Livet handlar inte blott om bröd och överlevnad
Det rör sig om så ofantligt mycket mera, vi har en hel del
Att erfara och lära innan porten till vårt eget
Inre Himmelrike öppnas

Vägvalet upp till oss själva
När vi ber skall Änglarna visa oss vägen, de älskar
Att hjälpa människan i livets stundom rejält branta uppförsbacke

Så som i denna tid här och just nu
Där det stormar rejält runt knuten, vår fysiska kropp
Till oigenkännlighet struktureras om

Ett med visshet är säkert
När vi ber skall vi få hjälp att lyssna till sången
Från aftonstjärnan

Den som tålmodigt hjälper oss
Med tanken den medvetna, läka såväl sinne som kropp
Något mig säger, det bästa vi kan göra här och just nu
Lyssna till sången från aftonstjärnan

Den med sina kärleksfullt vibrerande toner
De som vill oss alla och envar blott väl

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————————–

Ett citat ur boken
Spårljus Del 1, Jorden
ISBN 91-974676-0-X
2003

Hon dukar ett bord åt sina vänner
Ställer fram en assiett, lägger en liten sked
Och en servett åt var och en

Tar fram några fat med kaffebröd
Ställer allt med största omsorg på sin rätta plats

Låt oss betänka
När vi till Jorden kom
Vi då kom till ett dukat bord

Ett bord med de ädlaste frukter
Dukat med största omsorg med kärleksfull hand
Med allt på sin rätta plats av någon som vill oss väl

När vi tar för oss av detta dukade bord
Låt oss göra detta i djupaste tacksamhet och vördnad
För den som allt detta oss ger, tacka Moder Jord
Som sina barn till denna fest inbjudit har

*  *  *

Du gillar kanske också...