Ärkeängel Michael via Michael Love, 15 mars

 

ÄrkängelM

Ärkeängel Michael – Den andra och tredje vågen av mänsklighetens uppstigning 2016

20160315

Ärkeängel Michael

Kanaliserat av Michael Love

Medvetandeförändringen från frekvensen i tredje dimensionen till den i femte dimensionen kan vara en superintensiv upplevelse med några manifesterade biologiska symptom, några kan inkludera: ökad huvudvärk, trötthet, mental förvirring, djupa känslor och olika värk, smärtor och sjukdom. Detta är inte något att vara rädd för och i varje fall där vi har sett att man får panik och springer till akuten, och efter ha fått alla större medicinska test gjorda på kroppen, är alltid diagnosen ”det är inget fel på dig”.

Vi är här för att säga att ni är programmeraren och den som sköter ert biologiska fordon och ert DNA lyssnar och utför varje uttalat ord och vibration ni ger det, så tala kärleksfullt och lugnt till den och säg den vad du vill att den ska göra och den kommer att svara i enlighet med detta. Det samma gäller för ert vardagliga liv! Berätta för ert liv hur ni vill att det ska vara med era ord, era tankar, era känslor, era handlingar, och all er vibrationsenergi och det kommer att fullt manifesteras utan undantag, varje gång.

Det är dags, storslagna ni, att ta fullt ansvar för att hantera er egen energi ordentligt som en avancerad varelse på alla sätt. Så många är rädda för sin egen kraft och storhet (rädsla för det okända) och det är lättare för att skicka över kontrollerna till någon annan för att göra räddandet och fixandet. Det är inte sättet att göra det för en högt utvecklad varelse.

Att anpassa sig till dualiteten och resonansen som är osynkronicerad i dessa två frekvenser (3D och 5D) producerar spänningar i kroppen, sinnet och själen i en förvirrande  viljekamp mitt i det förvirrande 3D-kaoset, krig, sjukdom blandat med upplevelser av otrolig 5D-skönhet och lycksalighet.

Denna anpassningsfas är perioden i evolutionen från 3D till 5D som är känd som ’brinnandet’. ’Brinnandet’ är en process man går igenom för att bokstavligen bränna bort alla rester av karma, rensa ut alla gamla 3D-energier och program som inte längre tjänar eller resonerar med själen och det är där man tappar kroppen på alla lägre 3D-vibrationer som inte kan passera till den mindre täta verkligheten i femte dimensionen.

Vi vill göra klart att ni kommer att fortsätta att existera i 3D för att njuta av fysiska manifestationer men ni kommer att uppleva och handla i 3D från ett 5D-perspektiv..Ni kommer bli den högre, mer avancerade, den 5D-uppgraderade versionen av er själva när ni interagerar i 3D-matrisen.. Om ni upptäcker att ni är den lägre vibrerande 3D-ni (i 3D) som ni först kommer att göra, kan ni omedelbart bli medvetna igen om vem och vad ni verkligen är och hur saker och ting fungerar här och förändra ert medvetandetillstånd tillbaka till 5D-versionen av er själva, medan ni står mitt i 3D. Kom ihåg att 3D-varelser bara kan se er i 3D så förvänta er inte mer. Var bara den tysta, intelligenta observatören av det hela och vet att det är vad det är, och allt är OK.

3D har inget att göra med 5D eller tvärt om. Den enda gemensamma faktorn i båda dimensionerna är du. Allt vi säger är, ”Var den högre varelsen, alltid”. Högre betyder inte ’bättre än någon’. Det betyder mer förbättrad, mer avancerad, och mindre primitiv. Det betyder mer kärleksfull och förstående, mindre dömande, inte bunden, utan förväntan och mer medveten om er multidimensionaltiet och hur ni är ’varande’ i allt detta.

Vi hör ofta, och talar om, att det gamla sättet att vara ’dör’, men denna död är inte en kroppslig död i 3D-bemärkelse och beskrivs bättre som att dö under tiden man lever.

Fast att detta låter lite drastiskt är det inte det.

Tänk på analogin med larven som blir en fjäril..

Larven känner bokstavligen smärta när den gamla DNA-biologiska formen omvandlas inifrån och ut och sedan återföds som den nya vackra skapelsen. Det är så det hela fungerar i denna uppstigning.. De goda nyheterna är, ni dör inte i denna kropp som en 3D-människa skulle. Den andra goda nyheten är att de som dog eller dör, dog inte helt, bara deras kropp upphörde att fungera och de är fortfarande väldigt mycket här och de kommer att möta er igen snart som den nya vackra skapelsen de har och kommer att omvandlas till. I kroppen eller utanför kroppen kan vi inte säga om deras evolution är komplett. Efter en fulländad nivå ett 12-tillstånd av medvetande är uppnått, är att vara i en kropp eller utanför den ett val med fri vilja i detta universum.. Om evolutionen hos en varelse inte har nått nivå 12 (programmet för denna uppstigning), kommer de att återvända till en kropp som ett spädbarn om och o igen om kroppen upphör innan en komplett nivå 12 evolution sker.. Att aktivera 12 strängar av universal DNA är det kompletta uppdraget för detta projekt.

Sub-projektet, ’frihet till jorden’ uppnås vid nivå 5D (2016) när alla jordvarelser lyfts in i 5D gränserna och då kommer återskapandet av jorden att börja och det kommer att manifesteras för alla varelser på jorden att se och njuta av.

Det är avgörande att ni släpper allt behov av att ha kontroll över allt, för som vi säger, ”Om man inte omfamnar ljuset kommer man bli uppslukad av det”. Ju mer ni håller fast vid, desto hårdare kommer det att bli, vi försäkrar er om detta faktum. Bara genom att släppa rädslan för det okända blir ni fria att snabbt kunna uppnå de 12 samtidiga nivåerna av medvetande som matchar detta universum. 3D-vågen av den omedvetna mänskligheten kommer att ha stora svårigheter med detta område men när det är dags för den stora tredje vågen för uppstigningen, kommer 2/3 av jorden hålla en solid 5D kärna av vibrationer i sina kroppar i förmån för människorna för att hjälpa den med sin stora uppgift.

Tills denna tidpunkt har vi inte nämnt något om 3:e vågen av omedvetna mänsklighetens uppstigning men vi säger att om pengarna är borta eller elektriciteten är borta av någon anledning, under en tid eller pga någon stor naturkatastrof som sker, bara då kommer deras hjärtan förändras och deras ögon öppnas.. Vi önskar verkligen inte att något av detta inträffar och Universum kommer få sin vilja igenom i denna uppstigning, men vi kommer alltid vara här för att assistera som vi alltid har varit. Vi kommer göra allt i vår kraft då 2/3 av jorden står tillsammans för att se att saker och ting går så smärtfritt som möjligt och enligt den gudomliga planen för mänsklighetens evolution. Vi har sett allt detta i detalj men kommer bara tala närmare om det efter nästa 2,5 månaderna framåt.. För tillfället arbetar varje Himmelsk varelse i detta Universum på ett massivt koordinerat sätt, för att se att våg nr 2 kommer in enl tidtabellen.

Det är viktigt att notera att en tredje vågs tidslinje av händelser inte har något att göra med 5D-tidslinjen. Dessa två olika vibrationer har totalt olika upplevelser. 5D-varelsen kommer att observera 3D-tidslinjen men kommer att göra det från ett 5D-perspektiv. ”det är vad det är”, är orden vi säger. Med detta faktum i tankarna, säger vi igen, ”vi kommer att göra allt för att assistera och buffra det hela utan att bryta de univerella direktiven som lyder: ’inte blanda sig i en ras biologiska evolution’.

3D är inte vår nuvarande tidslinje och den har ingen som helst effekt på 5D-varelsens tidslinje. Änglar har alltid varit människornas beskyddare och vi har hjälpt dem hela tiden utan att man märker det, men vi kommer inte att sänka vår frekvens tillbaka ner igen för det skulle förstöra hela uppstigningsprojektet som har varit på gång under eoner och skulle också förstöra alla tre vågorna av varelser som stiger upp till den nya Jorden och nya Himlen. Vi förstår att det bästa sättet att assistera, som det alltid var, är att hålla så mycket ljus som vi kan i våra kroppar, för deras skull som vi hjälper. Vi vet att ni är helt enkel är vi och det är så vi kan assistera utan att delta fysiskt. 3D-tidslinjen är fysisk och 5D är inte det. Vi kommer att göra vår magi på det sätt vi vet, så oroa er inte!

Kära ni, om ni inte har lagt märke till det, hela Kosmos och alla kännande livsformer som finns däri förändras snabbt till en högre ordning av liv.

Förändringen själv kan vara lite överväldigande men det är helt er egen storslagna plan, påminner vi er, så det är viktigt att göra det inre arbetet nu, på er, och ta er fokus från allt och alla tills ni har gjorts starkare och visare på alla sätt, för att kunna prestera i allt detta på ett lättare sätt.

Kom ihåg att vi är alla här nu, med er för att assistera, och vi har gjort allt detta för många av er hela denna tid och väntat tills ni kunde och var redo att göra det själva..

Då vi kommer att vara kvar här för att hjälpa till på alla sätt, vet att det är nu dags att ni tar ansvar, ta detta mycket seriöst, gör vad ni måste göra oberoende av vad ni är rädda för. Börja att göra detta själva, ni stora, och vi kommer att hålla er hand när ni gör det.

Var inte rädda och gå framåt i tro och mod och inget ont kommer hända er när ni gör ert evolutionära kvanthopp.

Ni är redo.

Gud vare med er ni stora varelser av ljus.

Ärkeängel Michael

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...