Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel den 15 mars

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, den 15 mars 2016
via Shanta Gabriel
Vårdagjämning: Plantera Er Själs Trädgård

Mina Kära!

Planteringen av Er Själs Trädgård bjuder in Änglarnas Nåd till att verka i ert dagliga liv. Denna fokuserade aktivitet visar er önskan att sam-skapa det ni behöver, för att skörda en mer riklig framtid.

Det norra halvklotet kommer att uppleva vårdagjämningen den 19 mars, en tidpunkt av pånyttfödelse och förnyelse. Om ni är på södra halvklotet, kommer nu planterandet av er inre trädgård, att låta er skapa ett vinterfokus som kommer att blomma i sin rätta tid.

Dagjämningen är den optimala tidpunkten att plantera er personliga trädgård av kraftfulla avsikter i er varelse. Denna lägliga handling kommer att ge stora belöningar när ni odlar upp den rika och bördiga jorden i er själ, det höjer era tankar och aktiverar nytt liv inom och omkring er.

Dagjämningen är alltid en tidpunkt av Fullständig Balans – en tid att omvärdera ert liv och välja på nytt. När ni planterar tydliga avsikter för er mest kraftfulla framtid, kommer manifestationen av era drömmar bli er nya verklighet.

Vad innebär det att Plantera er Själs Trädgård?
Det är egentligen mycket enkelt att plantera er personliga trädgård. Vilka är de egenskaper ni mest vill se manifesteras i ert liv? Vilka är era mål och drömmar för en lycklig framtid? Vilka behov måste vara uppfyllda så att ni kan vara lycklig? Dessa är fröna som ska planteras i trädgården av er varelse, så att ni kan skapa en ny struktur för ert liv.

När ni planterar fröna för tillväxt och förnyelse, kan det vara ett roligt, kreativt och positivt sätt att främja ett glädjefyllt, överflödande liv. Överväg de saker ni mest vill ha blomstrande i er inre trädgård. Kanske ni vill plantera de fertila frön som leder till Överflödande Välstånd? Kanske vill ni ge kraft till fröna av Harmoni i alla era relationer? Vad sägs om att plantera fröna för Hälsa och Välbefinnande djupt i ert baschakra, så att de kan växa med entusiasm och vitalitet?

Jord med glädjefylld potential finns inom er och väntar på er uppmärksamhet.

Är ni för upptagen för att plantera er Själs trädgård?
Dessa stora upphöjda idéer kräver förvånansvärt väldigt lite tid under ert upptagna liv, fullt av åtaganden och tidsgränser. Den lilla tid ni ger till att plantera och vårda er inre trädgård, kommer i själva verket att förbättra alla områden i ert liv med en riklig avkastning. Det sägs att när en person tar ett steg mot det Gudomliga, kommer denna Högre Kraft att ta tio steg mot er.

Låt fantasin flöda när ni tar fram de magiska egenskaper som ni vill leva i. Inga drömmar är för stora för att manifestera ett lyckligare liv. När ni leker med denna process, sam-skapar ni ett fält av obegränsad potential inom och omkring er. När ni drömmer stort och känner glädjen av det, kommer er vibrationsfrekvens bli upplyft och ert energifält expanderar.

Detta gör att dörrar öppnas som ni inte hade trott var möjligt. Det är ert öppna sinne, och ett hjärta obelastat av tvivel och självkritik, som drar till sig ny tillväxt och utveckling i ert liv.

Planterandet av er Själs Trädgård väcker upp stort stöd från den synliga och osynliga världen, så att ni kan leva på ett mer inspirerat sätt. När ni tillåter er själv att vara en del av denna sam-skapelse, kan alla era behov tillgodoses med Nåd och Lätthet.

Hur planterar man sin Själs Trädgård?
Eftersom varje nytt projekt kräver lite eftertanke och planering, gör det kreativt och roligt, när ni börjar på er inre trädgård. De visuella bilder som ni väljer kommer att kraftigt förbättra er förmåga att manifestera dem. Det kan vara ett vackert konstverk med många färger, tidningsbilder eller en målning.

Formen som er inre trädgård tar, kan vara ett mönster som inspirerar er, t.ex. en spiral. Ni kan besluta att bara göra en lista, över de egenskaper hos medvetandet som ni vill uppleva i ert liv. Handlingen av att skriva kommer att hjälpa energin i er trädgård, genom att ta era drömmar från den inre till den yttre nivå.

Änglarna av Kreativitet finns tillgängliga för att verka med er i detta projekt, och kan inspirera er så att det kommer bli kul. När er inre ande stimuleras på detta sätt, strömmar nytt liv in i ert sinne och hjärta, och ni känner er upplyft. Detta ökade energiflöde lockar till sig mer glädje och ni känner er gladare, vilket i sin tur ger fler kreativa idéer och en känsla av Välbefinnande. Ert liv kommer att börja förändras på överraskande sätt.

När ni ser att gamla tanke- och handlingsmönster manifesteras, och ni börjar känna er fast i problematiska energier, betrakta dem som kompost för er nya inre trädgård. Be Änglarna som verkar i ert liv, att hjälpa er att dra upp dessa ogräs och förvandla gamla beteendesätt med Gudomligt Ljus. Detta kommer att hjälpa till att gödsla er själs trädgård med kärleksfull energi. Snart kommer ni att se de nya groddarna av olika sätt att vara.

Gläd er i denna vibrerande tillväxt, och vet att när ni reagerar annorlunda på gamla situationer, kommer ni att få nya, positiva resultat på alla områden i ert liv. Genom att fokusera lite varje dag på det ni vill se manifesteras i ert liv, tar ni fram en ny struktur så att er inre trädgård kommer att frodas.

Kom ihåg att när ni planterar fröna av ny medvetenhet i er trädgård av Ren Potential, grundlägger ni den Kreativa Essensen in i Jorden. Genom denna handling av att ge vackra egenskaper av medvetande in i er värld, blir ni en bro från Himlen till Jorden.

Sola i den Gudomliga Belysningens Solljus
Er själs Trädgård har fantastisk potential att ge er det liv ni vill uppleva. Även viljan att öppna er för nya tankar och beteenden, lockar till er hjälp på ett sätt ni aldrig visste fanns. Denna vackra trädgård som blomstrar inom er, kommer att bli en magnet för ert nya själs-samfund, då många människor lockas till er inre balans och glädje.

Er nya tillväxt och blomstrande rymd inom er, når på detta sätt ut för att välsigna världen. När er trädgård bär frukt, kommer ni att märka att ert liv får näring på rikliga sätt.

Himlens Kompani inväntar er när ni börjar plantera dessa frön för ert nya liv. Sola i Gudomliga Belysningens Solljus. Andas in det djupt och låt det ge näring till den nya tillväxten inom er. Vet att Änglarna glädjefyllt kommer hjälpa er att rensa ut de gamla sätten som inte fungerar längre, så att er trädgård kommer att frodas med nytt liv.

Ni är aldrig ensam. Ni guidas när ni öppnar till ett nytt sätt att vara. Låt all febril aktivitet i ert liv falla bort, medan ny Balans och gudomligt inspirerad handling slår rot i ert livs trädgård. Denna enkla process kommer att berika ert livs syfte, så att era nästa steg blir mycket tydliga.

Det finns ett nytt liv som börjar blomma i ert hjärta, och en ny balans som frodas i ert liv. Låt er inspireras och ta emot näring när ni planterar er Själs Trädgård. Kom ihåg att när ni ger kraft åt dessa upphöjda andliga egenskaper och planterar dem i ert medvetande, blir de levande energifält som kommer att förbättra alla områden i ert liv.

När ni ser på blomningen av Naturen omkring er, kan det påminna er om att samma vackra nya tillväxt sker i ert innersta väsen. Ni är en dyrbar varelse, värd allt ni strävar efter att ta emot och därmed manifestera. Vet djupt i ert hjärta att allt är bra. Och så är det.

 

Permission is given for this post to be shared as long as it is used in its entirety and credit is given to the author(s) with the website posted.
“Archangel Gabriel~Spring Equinox: Planting the Garden of Your Soul,” Channeled by Shanta Gabriel, March 14, 2016, at www.TheGabrielMessages.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...