Dikt via Per Beronius; Väsensskilt olika världar, 27 januari, 2018

Ämne: Väsensskilt olika världar
Meddelande:
Vad lögnen, fegheten, försåtet
har skapat, är vanskligt
och kort.
Den som av rädslan är fångad
går bakom ryggen, på sin syster eller bror
har på förhand förlorat spelet
skåpat ut sig själv.
Ett med visshet vi vet
det finns ingen plats, där vi
från oss själva kan gömma undan
här sätter samvetet, vårt samlade vetande stopp.
Sanning är sanning, lögn är lögn
och aldrig mötas de båda, de hör väsensskilt
olika världar till.
Vad lögnen, fegheten, försåtet
kärlekens motsats, har skapat, är vanskligt
och kort, dör likt en stormvind
i öknen bort.
Ytterligheterna varandra berör
utan att någonsin mötas.
Hur rensa luften, utan att lägga
korten på bordet.
Minns i sammanhanget också
den som rätt kan läsa sitt Fader vår
räds varken hin eller trollen.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
_________________________________________
__________________________________________________
Du är en fågel, menad att flyga fritt, men glömskan dig fångat i
sin bur, och något dig hindrar att se, dörren till buren vidöppen
står, men dömd du ej är, att en fånge, för evigt vara, ty en dag
till din häpnad, skall insikten dig nå, dörren till buren, vidöppen
står, av uppvinden buren, fritt du skall flyga på dina vida vingar
när minnet du återfått, du är en fågel, fri att söka din egen väg
till himlens örtagård.
Denna dikt hämtad ur boken
Daggdroppar i Gryningsljus
utgiven 2005.
__________________________________________________

Du gillar kanske också...