Dikt via Per Beronius, 26 januari

Per Beronius

Tema:
Sökandets mysterium och kännetecken
—————————————————————–

”Sök och ni skall finna”
Några Mästarens välkända ord, i denna mänsklighetens
Tumultartade tid, väl värda att låta sig påminnas
Och repeteras

Mer berättigade än någonsin förr i det förflutna
Där tillvaron med en resignationens attityd århundrade
Efter århundrade, från generation till generation
Fastnade, frös fast i sig själv

Isbrytarna lagda på varvet för översyn och reparation
I en förgången era, där evolutionen på Jorden
Tagit time out

Evolutionens hemligheter
Sig döljer bortom de tätaste täthetens dimridåer
Bortom mänskligt förstånd

Detta har ett syfte
Ett Gudomligt syfte, och varför är det så
Varför låter sig Hemlighetens inte sig uppdaga
Inför öppen ridå

Allt har ett syfte, allt
Har ett Gudomligt syfte, en Gudomlig högre mening
Syftet skall inte vara lätt att finna

Varje enstaka själ
Måste finna sin egen unika väg, en väg
Smal och krokig, bitvis, tidvis, med törnen beströdd

En väg, som inte skall vara lätt att finna
En väg som fordrar mod, tålamod och kärlek
Bortom alla gränsers gränser

Vad skulle vi lära av att söka
På en snitslad, med tydliga förtecken markerad
Given vandringsled

Liv efter annat, måste vi på egen hand söka
Tills hemligheten vi kommit på spåren
Något mindre än detta duger inte

Människan får lov
Att ta ett trappsteg i taget, lära sig att krypa och att gå
Innan det är dags att låta fågeln flyga

Flyga på sina egna utsträckta vingar
I lufthavet flyga fritt, för att till slut finna en punkt
I detta luftens hav

Där en uppvind mot allt högre höjder vingarna bär
Mot de Himmelrikets höjder som i evigheter
Väntat, att på egen hand vägen
Vi skall finna, till livet det äkta

Det Gudomliga livet på Jorden
Ej ett lättfångat byte

Liv efter liv måste vi tålmodigt söka
Och detta har sin egen högre mening, uthållighet
Tålamod, modet att låta sig tåla

Kärlek bortom alla gränser
Ofrånkomliga ingredienser, för att livet
Det verkliga livet i Gudomlig mening finna

En kort replik på en komplicerad fråga
Så det är, och inget mer med det

Vad annat har vi att göra
Än idogt fortsätta att söka efter livets mysterier

Alla och envar
Har vi vår egen unika uppgift tilldelad
I detta kollektiva livets spel

Där vi fokuserar på den uppgift
Som av Moder/Fader Gud oss alla och envar blev given

Så vad annat har vi att göra
Än söka, för att livet finna, så som det av Gud
Är tänkt och menat

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————————————————-
Den som vill veta mer, om den som dessa ord satt på pränt kan söka på nätet med sökordet ”Per Beronius”, en veteran som i sin barndoms tid, på närhåll upplevt 2:a världskriget, bombflygplans nattliga muller, stridsskepps buller, soldater från söder som fosterlandet passerade helt nära husknuten, på järnvägen den smalspåriga mellan Hjo och Skövde i ånglokens era, hemmet nattetid tidvis mörklagt, sirener som stundom lät höra av sig,löpsedlars svarta rubriker var dag på bokhandelns tavla
———————————————————————–

Du gillar kanske också...