Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 24 januari

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 24 januari 2016

Via Shanta Gabriel

 

Ni har alla blivit tränade i att passa in, att vara en del av hur saker och ting är, att inte skilja er från mängden och att inte försöka ändra på ”det som är”. Det är träningen, men ändå vet människor djupt inom sig – att det bara är genom att vara annorlunda som stora förändringar kan ske. Kreativitet ligger i att inte vara som alla andra. Det är ett resultat av att lyssna till en annan stämma – den inom, inte utanför, er själva.

Det finns så många människor som går igenom livet med en känsla av utanförskap, som om det är något fel på dem därför att de är annorlunda än andra. Vi påstår att dessa fantastiska olikheter är era gåvor till världen. Det är dags att acceptera dessa olikheter och följa era kreativa ådror. Att försöka passa in kväver en själ. Frihet kommer av att veta att de delar av er som skiljer er från andra är nyckeln till den glädje och framgång som ni önskar.

Det är genom att acceptera er själva som ni är, som ni kommer att växa. Ni kan inte bara älska det som ni anser vara bra och förkasta övriga delar av er själva. Dessa övriga delar har också ett syfte. Om ni förstår det, kommer det att leda er till den helhet ni längtar efter. Helhet innebär att känna total glädje och kärlek inom er själva, att känna er anslutna till Gudskällan och allt levande. Detta är bara möjligt om ni kan älska och acceptera alla olika delar av er personlighet och era mänskliga egenskaper.

Självkritik är en av de största faktorerna som orsakar personlig smärta och att tillväxten saktar ner. Så det skulle vara bra om ni hittade en ny roll för era inre kritiker. Det finns många situationer där denna typ av röst kan vara användbar. Tala helt enkelt om för den här sidan av er personlighet att ni uppskattar dess ansträngningar att göra er till en bättre människa, och håll den upptagen genom att skicka den att arbeta inom de områden där ni behöver mer ordning och organisation i ert liv.

När ni lägger fördömanden åt sidan, kommer ni att börja känna en expansionskraft i era sinnen som släpper in inspiration och kreativitet. Ni har dessa kreativa delar i er personlighet. De är de delar av er som strävar efter expansion och är kopplade till er Högre Kraft och till er Änglaenergi.

Om ni kallar på Ängeln av Inspiration och Kreativitet för att visa er hur ni ska utvidga och berika ert liv, kommer en starkt fokuserad energi att börja arbeta i den riktningen. När ni börjar använda det här nya kreativa flödet kommer det att bli starkare och starkare. Produktiva lösningar kommer att börja dyka upp där de tidigare inte var märkbara. Ni kommer att börja bryta igenom gamla tankemönster som har hållit er tillbaka, och dörrar kommer att öppnas som ger er mer glädje, välstånd och originalitet inom varje område av ert liv.

När ni kan acceptera alla delar av er själva som unika och speciella på sitt eget sätt, kommer ni att få en känsla av frid inom er. Det kommer att bli mindre rädsla om ni följer er inre vägledning och intuition. Ni kommer att börja lita på er själva och uttrycka er unicitet. Kom ihåg att alla de människor som är vördade och anses stora av världen, värderas högt för sina olikheter, inte för sina likheter.

Välj frihet och expansion i stället för rädsla och inskränkning. Fråga er själva vad ni skulle vilja göra om ni kunde göra något. Vad skulle få ert hjärta att sjunga? Be sedan om hjälp från änglarna för att skapa er vision för allas bästa, och var medvetna om att allt är möjligt. Mirakler är den naturliga ordningen i Universum. Var inställda på att förändra saker och ting till det bättre i ert liv. Var villiga att se det goda inom er själva och acceptera de otroliga skillnader som gör er till dem ni är. Och kom alltid ihåg att ni är oändligt älskade.

Ert budskap från Ärkeängeln Gabriel idag är:

Er väg till frihet är genom total acceptans av era otroliga skillnader.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

www.TheGabrielMessages.com

 

Du gillar kanske också...