Dikt via Per Beronius, 26 oktober

Per Beronius

Tema: Vad mörkret har skapat är vanskligt och kort

Ge mig din själ, och jag skall ge dig hela världen
Tack för det, men min själ är inte till salu

De mörka krafterna sig ej förnekar
Gör vad de kan för att få ljuset på fall, men försåtet genomskådat
Människans fria vilja okränkbar

Ord vid allfarvägens kant, i en stilla stund att begrunda
Hur påverkar mammon mänskligheten
Sannolikt mycket mer än vi anar

Jordiska rikedomar i sig, skapar inte sinnesro och frid
De har oftast diametralt motsatt verkan, något väsensskilt
Annorlunda annat av nöden

Vad har väl penningar och så kallade rikedomar, något det minsta
Att sinnesron sätta emot, en fråga som i sig själv, svaret kristallklart bär
Vad mer att göra åt detta dilemma, än att börja med sig själva
Den Gudomliga fria viljan oss alla och envar given

Som en motpol, till mammons ideologi
Välkända ord från en länge sedan gången tid, väl värda att repetera
Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring
Kan det sägas tydligare än så

Mammon har inget det minsta
Den ovillkorliga kärleken att sätta emot
Det behövs så lite, för att skapa så mycket
Om denna fråga behöver det lilla barnet sig ej bekymra
Det lilla barnet hör Himmelriket till

En bön att i stillhet bedja om
Må kärleken, skönheten, sanningen, vända till Jorden åter
Den mörkrets ideologi som i tusenden och åter tusenden år
Haft tolkningsföreträdet har haft mer  än nog
Av sin väl utmätta tid

Ansvaret, att svara an mot det som samvetet
Människans samlade vetande bjuder

Skapa en bättre värld att leva i, allas och vårt eget
Ingen kommer detta ansvar undan

Avarterna har haft mer än väl av sin utmätta tid
Må de i sina sarkofager vila i frid
*  *  *
Mottaget av Per Beronius
————————————–

Du gillar kanske också...