Dikt av Per Beronius

Tema: Återfärden

Det kan ta sin rundliga tid
Ur gruvgångarna till dagsljuset klättra upp

När gång efter annan
Vi faller tillbaka i den förbrukade 3D-världens vanor

Men beslutsamhet och övning ger färdighet
Och mycken träning har vi fått under de tusenden år
Som passerat revy, sedan gruvans gångar öppnades

Utan vare sig livlina eller fallskärm
Till gruvhålets avgrund vi föll, men överlevde
Och det var gott nog

Kort efter fallet insikten hann oss ifatt
Till vårt Himmelska hem var det menat att vända åter
När allvaret vi förstått, inga alternativ stod till buds

Med oanfrätt viljestyrka
I små, små steg påbörjade vi återfärden
När insikten till visshet inom oss mognat, vad som var på färde

Utan att förtröttas, om än vägen kändes lång, resan vi fortsatte
Tills vi efter evinnerliga tider och oändlighetens myrsteg
Skymtade ljuset vid gruvans topp

Människan en äventyrslysten, modig själ
Som i ungdomlig yra och utan mycket på fötterna
Bestämde sig för ett livets experiment

Avskild ifrån Himmelriket
Gav sig på äventyrsresan ut
För att på egen hand skapa sitt levebröd

Och så det blev, genom den fria viljans
Och den kärlekens nådegåva, som Gud oss givit

Och hur avlöpte väl detta experiment
När detta vi utvärderat
Facit håller i hand

I sanningens namn får man kanske säga
En aning mediokert, lite si så där

Men trots alla prövningarnas prövningar
Överlevde vi, om än sinne, kropp och själ
Tidvis ganska tilltufsade blev

Men nu skall vi efter det vådliga äventyret
Inom kort vårt Hem vara nära

Slutet gott, allting gott
Hoppet det sista som människan överger

I väntan att Porten i närtid helt och fullt
Sig skall öppna

Och vi i vårt Himmelska hem är åter
Kanske med ett och annat litet märke
I sinne, kropp och själ

Kvitton på den vådliga färden
Märken som i Solljuset snabbt förbleknar

Sedan det återstår
Med mången nyvunnen erfarenhet i bagaget
Börja om på nytt

På utvecklingsspiralens
Allt högre vibrationernas frekvenser

Kärleken allt överordnat
Ljuset oemotståndligt tagit mörkret över

* * *
Mottagen av Per Beronius
———————————————-

You may also like...