Dikt via Per Beronius, 27 januari, 2017

Ämne: Helhetstänkande

Meddelande:
Det fordras mod och tålamod, på Jorden att vara
detta vi kände till mycket väl, när vi valde att inkarnera
på denna planet, den som inte är något mindre
än ett kosmiskt Universitet.

Vad var det som fick oss att fatta detta modiga beslut
i vetskap, följderna kunde bli dyrköpt kännbara
inte helt enkelt att reda ut.

Så vad annat göra här och just nu än konstatera, det är som det är
när konsekvenserna osminkat sig uppdagar, från den ena dagen
till den andra, i en tillsynes evighetens räcka.

Men ett med visshet är känt, vi få ingenting för ingenting
orsak och verkan ett oskiljaktigt tvillingpar, den Gudagivna fria viljan
låter oss ytterligheterna välja, kärlek eller rädsla.

Människan en modig själ, som deltar i detta kosmiska experiment
med målsättning “för helhetens bästa”, så det varit, så det är, så det
fortsätter tills tiden i tidlösheten ebbar ut, tar slut.

Evolutionen tålmodig, tar aldrig vilopaus, kärleken
den som allt i Universum, till en helhet binder samman.

Ett hedersuppdrag, att få delta i detta kosmiska experiment
med målsättning, “en för alla, alla för en”.

Ett med visshet vi vet, ingen och inget har något det minsta
att kärleken, den allt övergripande, sätta emot.

Vi må grubbla och fundera på vår kammare
men så händer något oförväntat, polletten trillar ner
en oförväntad ahaupplevelse tar plats på scenen.

Existensen oförutsägbar
så det är tänkt och menat att vara.

*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
———————————————————————–

You may also like...