Vårt Guds-Själv via Ute Posegga-Rudel, 22:e januari

Vårt Guds-Själv via Ute Posegga-Rudel, 22:e januari

Vårt Guds-Själv via Ute Posegga-Rudel:
Förbli i ert Expanderade Hjärta

 

VIDEO (rekommenderas)

 

ÄLSKADE NI!

Först av allt: Mitt i ert liv, hur det än utspelar sig, glöm inte att det BARA FINNS KÄRLEK.

Det är Grunden I Tillvaron. Det är Jag.

Känn det, sammansmält med denna känsla, medan hjärtat vidgas, blir mjukt, hela kroppen mjuknar och då blir er värld mjukare. Expanderade Stillhet, som FINNS I DEN OÄNDLIGA EXISTENSEN …. Detta är den sanningsgrund från vilket ert liv utspelas ….

Men se: så mycket kaos, så mycket motsägelser, lögner, obedömbara saker, inkonsekvenser. Rädslor, förluster, förräderier. Ja, allt detta.

Men: JAG ÄR. Det är bara Jag, det handlar om. Håll ert hjärta expanderat mitt i allt detta! Kan ni göra det? Ni kommer att märka att ni tenderar att krympa, när ni möter det ni inte vill ska hända, ni gör det till och med när ni blir rädda för de önskningar ni inte kan uppfylla.

Men jag säger till er: FÖRBLI i ert expanderade hjärta, som ger fred/frid till alla situationer som inte överensstämmer med det ni ville. Naturligtvis föredrar ni fred i stället för krig, lycka framför olycka, kärlek framför hat.

Men i den villkorade världen, där ni tenderar att dramatisera de oundvikliga stridigheterna inom begreppen av dualitet, kommer alltid det rätta och lämpliga med sin motsvarighet. Båda är oskiljaktiga och kommer parvis! Be om en sak, och var säkra på att det ni vill undvika, också kommer förr eller senare.

Ni kan roa er med preferenser, men ta tillbaka er position till dem, innan de blir för gränslösa i medvetenheten, och låter saker passera när de råkar passera. Det betyder inte att ni ska ge upp det ni önskar, och undvika att engagera er i förändringar, inom och utom, genom de rätta åtgärderna.

Men för att utvecklas, är det i grunden en fråga om att inte söka i världens oundvikliga motsatser, och inte dras in i kampen, frustrationen och misären, utan att behålla jämnmodet, en oberörd klarsyn och ett lugn, mitt i en orolig värld.

Ni förändrar världen när ni förändrar er själva. Ni skapar en ny och gudomlig värld, medan ni samtidigt lever som om ni redan är där. Och ni är där när ni lever genom Min Fred/Frid, Min Kärlek, Min Mildhet och Oändlighet, i alla era uppdrag.

Samtidigt tillåts också en sund vrede i Min boning, då ert medvetande expanderas i Mig, och er vetskap om Mig, känner igen Mig som Källan, i vilken vrede, ångest, sorg, skuld, rädsla och hela er kaotiska värld uppstår.

Att se mig i alla världsliga angelägenheter, betyder inte att de inte existerar som de är, också i sin fulhet och tillkortakommanden, utan det betyder att ni ser Mitt Gudomliga Väsen närvarande i allt, eftersom ingenting kan existera utan Mig. Också grunden för kaos är Frid.

Lyssna på oljudet, medan ni samtidigt öppnar upp stort och med tillit, i hela er varelse, inifrån och ut, lyssna på oändligheten, och ni förstår att grunden för oljud är tystnad.

Ni blir mycket störda där ni lever, från er egen yta, och därför störs er tillvaro, Jag är bortglömd, som just nu bara skiftar, flyttar och ändrar, till otaliga variationer av framställningar, former och mönster, som skiftar från ofullkomlighet till fulländning och sedan omedelbart tillbaka till ofullkomlighet och kanske också till fruktansvärda uttryck. Försök att upptäcka Mig även där ni minst av allt förväntar er att Jag ska existera.

Hitta Mig Inom er och ni hittar Mig utanför också. Men ni måste alltid börja inom er.

Begrunda detta: Allt som finns utanför Mig, är bara en återspegling av Mig och Min Perfektion. Allt som finns utanför er, är bara en återspegling av er själva, och det kan få många betydelser i ert tillstånd av separation, och er yttre personlighet.

Om ni sammansmälter med Mig, kan ni få både: Perfektion och ofullkomlighet. Bry er aldrig om ofullkomligheten om ni inte är medvetna om Min Perfektion. Ni kan ha preferenser, men ni är verkligen aldrig förlorade i misären av dualitet, om ni aldrig glömmer Mig igen.

Använd spel för hjärtekrossande motsatser, för att hitta Mig – för den Oföränderliga Verkligheten – Bortom. Var intuitiv och upptäck det oändliga Fältet med fläckfri, lysande Sanning ”ovanför” det ständigt föränderliga flimret av framträdanden.

Detta är avsikten med att trancendera världen. Det handlar inte om trist asketism. Det handlar om att välja att fullt ut vara levande, glad och en farkost med Min Kärlek som en Gudomlig Varelse. Leta inte. Och ert hjärta blir verkligen tillfredställt.

Jag älskar er!

Jag är ert Gudssjälv!

 

Ett budskap från Ute

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

 

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

Copyright© 2017. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

 

Du gillar kanske också...