Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 27 januari, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

27 januari, 2017

 

Ni är involverade med att göra förändringar av mammut-storlek; när ni blickar tillbaka på dem kommer de att anses vara vändpunkten i Jordens historia. De är nödvändiga för att svepa bort det som har hållit er tillbaka, och för att bana väg för de förändringar som kommer att skapa förutsättningarna för att den Nya Tidsåldern ska kunna inledas. De Mörka har inte längre tillräcklig kontroll för att diktera vägen för framtidens utveckling. De kommer också att få känna av konsekvenserna av att ha förlorat tillgången till en obegränsad finansiering av sina svarta projekt. De finner det även omöjligt att på nära håll kontrollera ingrepp på Jorden, och de människor som har känt ett motstånd till att komma ut med vad de känner till, kan nu få modet att göra så. Allt leder till ett maktskifte på Jorden och de som arbetar för Ljuset känner sig inte längre så begränsade. President Trump har en lista på viktiga förändringar som han önskar införa och slösar ingen tid medan han får dem på plats.

På grund av att de flesta människor inte känner till vad som pågått på Jorden, kan de inte förstå det som sker, eller orsakerna bakom förändringarna. Men med tidens gång blir allt helt tydligt, i synnerhet med det kommande tillkännagivandet av Förenta Staternas Nya Republik. Händelser väntas ske mycket snabbt och ni kan vara säkra på att de som genomför positiva handlingar får skydd av Ljusets Styrkor. Ert och Jordens mål är att stiga upp och förändringarna kommer att fortgå i förberedelserna på en sådan ofantlig händelse. Så försök förstå att förändringarna är nödvändiga, även om de förorsakar en del obehag. En dag kommer ni att se tillbaka och ser att allting som skedde var riktat mot uppfyllandet av profetiorna i samband med den Nya Tidsåldern.

Nyheter om händelserna blir i mycket hög grad kontrollerade och de Mörka har fortfarande tillräckligt med makt att begränsa det som ni läser. Följaktligen är ni oförmögna att läsa om den sanna naturen i det som händer, men med urskillning kan ni hitta tillräckligt med information på Internet, för att kunna få en allmän förståelse. När förändringarna alltmer ökar, kommer fler källor att öppnas upp, vilka är förberedda på att ge ut sanningen. Det som sker i skyarna ovanför er blir åter igen inte rapporterat och har nått en punkt där farkoster från många källor, inklusive de från Jorden, är involverade i en kamp om herraväldet. Men det finns en skyddande sköld runtom Jorden som håller ovälkomna inkräktare utanför.

Kabalen håller på att förlora sitt grepp om händelserna som sker på Jorden och det skulle kunna leda till Hierarkins fall. Men var försäkrade om att ert mål redan har blivit bestämt och ni kommer att gå ut med segern när ni fortsätter på er väg mot Uppstigningen. Detta har förordats av dem som har kontrollen över händelserna på Jorden, så oberoende av om saker och ting skulle förefalla annorlunda, så kan ni inte förlora kampen, vilket ni slutligen kommer att få erfara. Saker och ting framskrider normalt rätt långsamt, men ni befinner er i en period när de markant ökar och tar igen förlorad tid. Ni har varit mycket tålmodiga och vi rekommenderar att ni ska hålla er lugna oberoende av provokationer, eftersom det är så viktigt att ni upprätthåller era vibrationer så höga som möjligt. Annars gynnas de Mörka av det, vilket är varför de med avsikt förorsakar så mycket krångel, rädsla och förvirring som möjligt.

För er som önskar berätta för andra, säkerställ att man är redo för sådan information. Alltför mycket kan ibland ha en skrämmande effekt och uppnå det motsatta till det som avsetts. Förvissa er om att människor inser att rensningen är för alla själars goda och är en del av planen att förverkliga den Nya Tidsåldern. Förändringarnas tajmning är svår att förutsäga, eftersom situationen måste befinna sig på ett visst stadium för att de ska kunna äga rum. De inblandades säkerhet är av yttersta intresse, så inget agerande kommer att göras som skulle kunna riskera deras liv. Det finns en hel rad av händelser uppradade som kommer att ta er framåt med all hast, och det är viktigt att de inte av någon anledning blir avbrutna eller stannas upp. Var försäkrade om att planen för avslöjandet mycket noggrant har blivit uttänkt och marginaler har beaktats, ifall en förändring av riktningen skulle bli nödvändig.

Tiden närmar sig då ni kommer att få se Varelserna från den Inre Jorden komma upp till ytan. De kommer naturligtvis att invänta ett lämpligt tillfälle när alla sannolika hot mot dem har avlägsnats. Eftersom de har utvecklats mycket längre än Människorna, har de en hel del att erbjuda som kan hjälpa er att skynda framåt med förändringar som driver er fram till den Nya Tidsåldern. Det finns även civilisationer som kommer att hjälpa er och som gör det i en ömsesidig vänskapsanda. Det blir en ny upplevelse för många av er och mycket upplyftande efter all negativitet som ni har fått möta.

Med de kommande avslöjandena gällande era upplevelser på Jorden, kommer ni i hög grad att bli testade vad gäller er förmåga att hålla igen från att få hämnd på dem som är skyldiga till brott mot Mänskligheten. Men ni får inte låta er själva söka den, eftersom rättvisan kommer att genomföras av dem som är bäst lämpade för att hantera sådana brott. De kommer från de högre sfärerna och är mycket erfarna i att hantera dylika frågor. De är helt och hållet av Ljuset och försöker lyfta upp de skyldiga till de högre vibrationerna, för att kunna ge dem en möjlighet att stiga upp igen. Ingen anses vara en förlorad själ, utan att all ansträngning görs för att få dem att återvända till Ljuset.

Det är endast nyligen som ni har börjat inse att ni har levat i en drömvärld som har föga att göra med er sanna verklighet. Ni har ofta fått bana er väg genom en snårskog av lögner och svek, inte för att era upplevelser har varit förgäves, långt ifrån det eftersom de har gett er ofantlig styrka, med vilken ni kan vara en mentor för andra som står inför de lägre dimensionerna. Ni har framgångsrikt kämpat er väg genom alla utmaningar som ni har fått möta. Nu står ni likt en som med självförtroende kan möta de Varelser som tror på ”den starkes rätt” och inte har någon kärlek eller förståelse för andra raser som har utvecklats bortom sådana övertygelser.

Ni kanske tror att de som är de Mörka skulle bli lämnade till sitt eget öde och säkerligen kan de få uppleva vad de själva väljer. Men alla deras handlingar bär ett ansvar för resultatet och kommer inte att fås bukt med förrän de inser sanningen. Gud önskar inte få se själar som permanent överlämnas till mörkret och uppmuntrar dem som är av Ljuset att hjälpa dem ut ur sina falska övertygelser. Tiden helar, men vissa själar är så inbäddade i de falska övertygelserna att de inte kan förstå ett bättre sätt att leva. Varje själ som vänder sig till Ljuset blir välkomnad med öppna armar och får all hjälp att lyfta upp sig själv igen.

Jag vet att det utåt råder stor förvirring på Jorden, men när saker och ting klarnar, kommer man att kunna se att det finns ett positivt syfte med allt som sker.

Så jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan.

Detta meddelande kommer från Mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...