Dikt via Per Beronius, 28 oktober

Per Beronius

Tema: Tredagarsmörkret

Alla är vi ett, en och densamma
Oss själva kommer vi aldrig undan

Hur än, vi gör vad vi kan, för att manipulera
Kan ingen, sin egen Golgatavandring fly undan

Där vi har att vandra i vår ensamhet, prövningarnas väg
I den kolsvarta underjorden, långt under
Den tredje dimensionen

Ett kraftprov
Där vi är hänvisade till oss själva
Testas till grenens yttersta spets, över avgrundsdjupet

Så, det må vara
Livet med sina mångfaldens villkor, underfundigt outgrundligt
Men allt är, så som det är, ett obestridligt faktum

Det kan vi inte ändra på, hur än
Vi försöker manipulera, livets sista hinder runda
Genvägar stängda

Universums lagar omutliga, vi må fundera, spekulera
Var finna svaret på livets gåtor, men det båtar föga
Livet är, så som det av Skaparen är menat

Av Gudomlig vilja fri, gav vi oss in, i detta livets spel
Har man sagt A, får man säga B, och hela alfabetet till slutet
Inga halvmesyrer tack

Kraftprovet det sista
En ensamhetens Golgatavandring i underjorden
Långt under den tredje dimensionen, den kommer vi inte undan
Valet vårt eget

Utmaningen, det tillsynes omöjliga ta sig an
Vilket är alternativet, om detta skall vi inget veta

Det enda, med visshet vi tror oss om att veta
Tredagarsmörkret, det sista kraftprovet i livets spel

Denna prövning, kommer vi aldrig undan, livet outgrundligt
Det enda med absolut visshet vi vet, vi kan inte fly ifrån oss själva
Oss själva kommer vi aldrig undan, hur än med knåp och knep
Vi försöker

Vad än mot vår nästa vi gör
Eller underlåter att göra, gott eller ont
Förr eller senare, får vi möta oss själva, livet hårt men rättvist

Vad annat att göra under tredagarsmörkrets prövningar
Än sova sött i Törnrosas mjuka famn, den fria viljan av Gud
Oss alla och envar given, den kan oss inte berövas

I detta skrivandets ögonblick
En minnesbild av min Farfar, präst i Skara domkyrka
Med några ovillkorliga kärlekens ord, oemotståndligt
Kommer upp till ytan

“Den som rätt kan läsa sitt Fader vår
Räds varken hin eller trollen”

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
————————————

You may also like...