Dikt via Per Beronius; Människans totala, fulla vetande, 16 mars, 2018

Ämne: Människans totala, fulla vetande.
Meddelande:
En guldgruva att gräva i
människans samvete, det totala vetande
som människan samlat in under sina
oräkneliga inkarnationer på Jorden.
Samvetet, en fast grund att stå på
när vi bestämmer våra göranden och låtanden
i det som komma skall.
Med visshet
ger samvetet den information vi behöver
när vi genom vår Gudomligt fria vilja given
bestämmer vad som på dagordningen
skall stå skrivet.
Vad det är
som hör kärleken till
Vad det är, som hör kärlekens motsats till.
Vi kan aldrig skylla ifrån oss
när vi valt ditten och datten
det ena, och det andra.
Samvetet, vårt samlade vetande
kommer vi aldrig undan.
Samvetet
den guldgruva att gräva i
när vi genom vår Gudomligt fria vilja given
väljer våra göranden och låtanden.
Att strunta i samvetets varnande röst
får konsekvenser.
Dessa kommer vi aldrig undan
orsak och verkan, ett oskiljaktigt tvillingpar.
karma, öde, skapar vi på egen hand.
Minns också
vår Gudagivna fria vilja given
innebär frihet under ansvar.
Du som läser dessa ord
låt gärna dessa sig fortplanta
som ringar på vattnet
hela jordklotet runt.
*  *  *
Denna text, från det där ovan givet
av Per Beronius satt på pränt.
____________________________

Du gillar kanske också...