Dikt via Per Beronius, 3 november

Per Beronius

Tema: Det stora i det lilla

Det måste finnas något annat
Än det som i dessa dagar sig repeterar med envishetens monotoni
Där det mesta förefaller fastfruset i sig självt

Den ena dagen den andra lik
Styresmännen träter, ordens mångfald, mindre verkstad tillsynes
En väntan i tomrummet, utan att veta på vad

Människan sökt utan att finna
Så det må synas, i denna vår nuvarande värld
Av illusioner till brädden fylld

Men i den verkliga verkligheten, så det ej är
Det som sig uppdagar i denna illusionens värld, en chimär
Under ytan händer något annorlunda annat
Vad stort sker, sker tyst, åthävor förutan

Bortom hörnet något annorlunda annat i väntan
På scenen sig uppdaga, just nu tillsynes öde och tom
Men nu händer något oförväntat

En pytteliten spricka
I asfalten av en vanhelgad värld sig uppdagar
Ett tålmodigt litet grässtrå söker sin väg ur mörkret
Till ljuset upp, det stora i det lilla

En av människan missbrukad värld
Så som den i dessa dagar framträder, antipoden
Till den Edens Lustgård, i en länge sedan gången tid
Av Gud, människan given

Men det tumult som i dessa dagar sig utspelar
Är på god väg mot sitt slutliga slut

Hoppet spirar, mänskligheten valt
Till sin ursprungliga medvetenhet vakna upp
Bot och bättring på agendan

Ingen tvekan
Människan på god väg
Till sitt Gudomliga ursprung åter

En grönskande värld, på en underskönt vacker Planet
En diamantens pärla, i Kosmos sig uppdagar
*  *  *
Mottagen av Per Beronius
————————————-

Kemist, forskare, lärare, i sitt poesins författarskap med fokus på världsutvecklingen; Beronii Förlag AB grundat 2003, 9 titlar i bokhandeln, baksidestexter och omslagsbilder på nätet

Sökord: ”Ropet från Kosmos”, ”Röster från Andromeda” Författarnamnet
—————————————————————————-

Du gillar kanske också...