Arkturierna via Marilyn Raffaele, 1 november

Arkturierna

via Marilyn Raffaele

1 november, 2015

 

Käraste ni som studerar sanningen, vi kommer till er i kärlek, vi för med oss det som vi vet att ni är redo att förstå och kunna integrera, när ni hjälper till att förverkliga en ny värld.

Livet på jorden har blivit en vild färd för många, med liv som har splittrats och med nästan inga bekvämlighetszoner kvar. Det är vad ni frivilligt ställde upp på. Ni visste, och ändå valde ni att uppleva allt som var nödvändigt för mänsklighetens utveckling, på det personliga såväl som det kollektiva planet. Ni var mycket medvetna om att dessa tider skulle komma att bli omtumlande när förhärdade världs-övertygelser och gamla energier började lösas upp, och började skapa ett massivt motstånd inom den gamla världsordningen.

Världen befinner sig mitt uppe i många större övergångar, som ett resultat av de allt mer intensiva högre Ljusfrekvenser, som nu öser ner mot jorden och är tillgängliga för alla. De som väljer att följa med förändringens flöde kommer att uppleva färre smärtsamma problem än de som är motsträviga.

Ni håller på att pånyttfödas, kära ni, och som ni känner till, så är en förlossning inte alltid så lätt. Uppgiften att acceptera de nya sätten att se och att vara kan vara smärtsam för dem som fortfarande befinner sig fast fixerade i de gamla sätten. Dessa kära fortsätter att högröstat söka fullständighet utanför sig själva; genom människor, platser och ting, medan de helatiden lever i rädsla för det okända, för ett medvetande i dualitet kan bara manifesteras som dualitet – dåligt/bra, sjukdom/hälsa, brist/överflöd, rätt/fel.

Dessa kära fortsätter, medan de känner sig trygga enbart inom det kändas gränser där allt är accepterat av det kollektiva medvetandet, och är nonchalanta gällande sin egen inneboende kraft och identitet, att följa andras regler och övertygelser för att nå ett mål, tills detta tillvägagångssätt vid en viss tidpunkt inte längre fungerar och de tvingas påbörja sin resa mot uppvaknandet.

Ni håller på att röra er in i ett medvetande som minns vem det är, mot de Ljus Varelser som ni alltid har varit, men som ni inte förstod er på. Var inte rädda, för allt håller på att framskrida enligt planen och vet att ingenting som är verkligt någonsin kan gå förlorat. Ni kommer att få uppleva samma underbara saker som ni nu tycker om, bara på högre nivåer. Att försöka fundera ut allting är omöjligt eftersom den mänskliga hjärnan är begränsad till det som redan är känt i det kollektiva medvetandet.

Många seriösa studenter fortsätter att hålla fast vid koncept som definierar andlighet – enligt utseende, definition, vägar, och närliggande upplevelser, av vilka en stor del gällde i de tidigare medvetandetillstånden och som nu är förlegade. Låt er intuition vägleda er till de, om några alls, övningar som kan vara behjälpliga för er andliga tillväxt, inte till ”dagens trender”, eller något som väcker rubriker i media. Ni kanske upptäcker att en bok kan verka sticka ut mot er, eller en kurs eller en lärare kanske väcker er uppmärksamhet, men många av er upptäcker att ni helt enkelt blir vägledda genom att vara stilla och tysta. De andliga resorna är alla individuella och lärorna som leder till upplysning för den ena kanske inte alls genljuder med någon annan.

Många av er upplever fysiska problem, när gamla cellminnen kommer upp till ytan för att rensas ut. Ofta tjänar en fysisk kropps svagaste punkt som en utgång för dessa utrensningar. Om ni upplever några återkommande fysiska problem (hudutslag, värk osv) och inget fel kan hittas, så rör det sig troligtvis om en energi-utrensning i gamla cellminnen. Sänd ljus till cellerna i detta område i er kropp och tillåt processen ha sin gång.

Många av er, faktiskt ni alla, valde att komma in i denna livstid och föra med er all återstående energi från fysiska, emotionella och mentala skador i det förflutna så att de för en gångs skull skulle kunna bli uppklarade. Ni kände till att dessa tider skulle erbjuda ett tillfälle att stiga upp och att dessa gamla och täta energier inte skulle kunna följa med er högre upp.

Intensiva upplevelser från varje livstid kommer att förbli lagrade i cellminnena tills de har rensats ut, så ha tålamod, kära ni. Processen är pågående, men sker inte över en natt. Försök att se dessa mindre fysiska problem inte så mycket som rop på medicinering eller läkarbesök, utan mer som en indikation på utrensande. Lita på er intuition och om ni blir vägledda att uppsöka medicinsk hjälp så gör det utan känsla av andligt misslyckande, medan ni inte låter rädsla vara en avgörande faktor.

Lär er att skämma bort er själva, vila mer när tillfälle ges, var stilla och i tystnad och gör de saker som ni gillar i stället för att känna er tvungna att fortsätta med någon gammal rutin som inte längre genljuder med er, helt enkelt för att ”Det alltid har varit så, familjen och vännerna förväntar sig detta”. Det är dags att ni tar tag i er kraft och kärleksfullt gör era val som är de rätta för er, inte tar på er val som kan vara rätta för någon annan för att ni ska bli älskade och accepterade.

Många av er arbetar varje dag på arbetsplatser och det går inte att ta en tupplur, men lär er att sakta ner på farten, gå inombords och vila ofta i ert Centrum medan dagen framskrider. Uttala avsikten att släppa taget om allt som tjänar till att hindra er från att utveckla er medvetenhet om sanningen. Allra viktigast är att lära sig att älska sig själv och vägen dit, att leva utifrån ett tillstånd av tacksamhet för varje upplevelse, inte att döma dem som bra eller dåliga, medan ni helt enkelt rör er genom dem.

Många önskar befinna sig på jorden under denna kraftfulla tid och har inte möjlighet att vara här. Dessa kära iakttar ivrigt från andra sidan och vill och hoppas på det bästa för mänsklighetens uppstigningsresa.

Ni är plogarna som med ert arbete plogar negativitetens bråte och hopplösa ignorans ur vägen. Ni är de som arbetar hårt när det gäller och som möjliggör för kommande generationer att födas in i det högre världsmedvetandet som ni håller på att skapa. Många problem som ni nu finner så besvärliga, kommer inte ens att vara kända för kommande generationer.

Klappa er själva på axeln kära ni, för var och en av er valde att modigt assistera mänsklighetens evolution genom att föra uppmärksamhet och förändring till allmänt kända världskoncept, som grundar sig på dualitet och separation. Vet att många upplysta själar nu finns på jorden i kroppar och situationer som döms av världen som ”mindre perfekta”, endast för att utveckla världsmedvetandet och få förändringar till stånd. Kom ihåg detta när ni känner er frestade att döma en person eller en situation negativt.

Tro aldrig någonsin att ni andligt inte får något till stånd, inte tjänar till någonting eller att ni inte är en riktig Ljusarbetare baserat på en jämförelse. Ljuset i ert medvetande tillför ständigt till Ljuset i det kollektiva medvetandet på sätt som ni aldrig kommer att känna till. Släpp taget om allt dömande ni fortfarande kan ha kvar gällande er själv, och som grundar sig på världsuppfattningar som är begränsade till det yttre – att pengar, kläder, utseende, makt, sex, utbildning, platser, mm skulle vara sanna mått på värden.

VAR OCH EN är en Gudomlig Varelse på jorden vid denna tid för upplevelser som har valts före födelsen, som nödvändiga för lärande och andlig tillväxt. I verkligheten är ingen individ bättre än någon annan. En individs medvetandetillstånd avgör vad som manifesteras utåt som hans upplevelse.

Det kommer en tid när varje individ måste acceptera och avancera i sitt mästerskap, inte längre som en heltidsstuderande eller ett reningsverk för världens gamla energi. Många av er är nu beredda att tro, acceptera och leva som de andliga mästare som ni har blivit – och har släppt taget om att se er själva som icke-vakna studenter, evigt sökande. ”Eviga studenter” lever ofta i övertygelsen att detta är ödmjukhet, men i verkligheten representerar det en känsla av separation från den man faktiskt är och det tjänar endast till att fördröja den andliga processen.

Meningen med år av studier, sökande, och övande, såväl som alla de personliga och världsutrensande upplevelserna är att leda er till ert Mästerskap. Många av er är redo att stiga in i ert mästerskap och släppa taget om böcker, kurser, vägar och verktyg som hjälpte er till den punkt där ni nu befinner er. Tillåt dessa verktyg passera till de studenter som är ny-uppvaknade och som ni finner att ni nu vägleder. Stig utan fruktan in i er kraft, kära ni, och acceptera vem och vad ni är och lita på att allt som behövs kommer att komma till er när det behövs.

Ert medvetande om helhet och fullständighet som ni har uppnått, kommer att leda er till ert andliga arbete om det så blir elever, andligt arbete eller ytterligare medvetande och mer Ljus.

Det är dags att bli det som ni har letat efter under era många livstider. Ni har lärt er och ni har integrerat djupare sanningar genom år av studier, andligt arbete, meditation och övningar och ni har kommit fram, ifall ni väljer att acceptera detta faktum.

När varje själs alltmer växande Ljus flödar och förenas med andra uppvaknade själars Ljus, kommer jorden att bli genomsyrad med högre-dimensionella Ljusfrekvenser och villkorslös kärlek. Det är då som ni kommer att börja se de många förändringar som ni efterfrågar.

Håll ert Ljus i en tillit av medvetande, kära ni. Ha tillit till era Jag, Älska era Jag och var era Jag. Tiden är NU INNE för att ni ska återta er sanna kraft och VARA.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

http://www.onenessofall.com/newest.html

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...