Dikt via Per Beronius, 30 oktober

Per Beronius

Den Gyllene Staden där ovan

Det finns en stad
En fristad i det upphöjda där ovan
Med sina skönhetens färger, Gyllene tinnar och torn

Den har alltid funnits
Den kommer alltid att finnas
Men vi har inte sett den än, där vi hjärntvättade levt på Jorden
Sedan urminnes tider

Porten till denna stad står alltid
Med självklarhetens signum välkomnande öppen för alla och envar
Som i denna välsignade stad vill träda in, få en fristad
Efter dagens på Jorden vedermödor

I denna stad existerar inte det vi på Jorden kallar penningar
I denna stad är dessa inte av nöden, dessa mammons beläten
Som av mörkret skapats för att hålla människan
I tukt och förmaning på plats

I denna den gyllene staden
Lever alla som systrar och bröder som en storfamilj i glädje samman
Utanförskap och ensamhet okända begrepp, alla hjälps åt

I denna fristad är kärleken ett allt annat överordnat begrepp
Ingen lämnas åt sitt ensamhetens öde att hungra och törsta, alla
Vill varandra blott väl

I denna stad frodas de sköna konsterna
Var dag skapas något skönhetens annorlunda nytt, samhörighet
Ett självklart grundbegrepp, ordet utanförskap
Saknas i ordboken

Denna stad har alltid funnits i vår omedelbara närhet
Men av någon anledning har vi den inte sett, där vi vandrat omkring på Jorden
I vårt anletes svett, för att få livet gå runt med alla de onödiga
Begränsningar som hör jordelivet till

Alla, som vill träda genom porten till denna
Den gyllene staden är varmt välkomna, här existerar inte kombinationen
Vi eller dom

Här finns inga hinder, inga som helst hindrande teknikaliteter
I denna stad skapar vi med tanken, vad än i kärlek vi vill, alla hjälps åt
Med vad det än vara må

Det är vi alla Jordens vandrare
Som med Guds fria vilja given väljer, om vi vill stanna kvar på Jorden
Så som den i dessa dagar sig ter, eller låta oss höjas till denna upphöjda stad
Med sina kärlekens, skönhetens och sanningens tinnar och torn

Vad är det vi väntar på
Porten vidöppet välkomnande öppen står

Här är vi alla ett, en och densamma
Människans Gudagivna fria vilja given låter oss alla
Och envar att välja

Här ett litet oväntat tillägg
Med musikradion påslagen, i nattens fridfulla hägn
Orden låter sig höras av, ”Fångarnas kör”

Ett par ord, med sina otvetydiga, icke slumpens budskap att begrunda
Inget händer av det vi kallar tillfälligheter

Det finns kanske hopp även för oss som på Jorden
Har vår boning

”Morgonstund har guld i mund”
God Morgon

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
——————————————

Du gillar kanske också...