Dikt via Per Beronius; 3D, 4D, 5D, och så vidare, 4 augusti, 2017

Ämne: 3D, 4D, 5D, och så vidare
Att samtidigt leva, i snabb takt växla
mellan ett flertal väsensskilda olika dimensioner
3D, 4D, 5D och så vidare, kräver sin kvinna och sin man
inget med en klackspark man fixar, minst sagt.
Det tar tid att sig vänja
vid ett sådant, helt annorlunda levnadssätt
än det av hävd, vi vant oss vid, där morgondagen
i mångt och mycket var gårdagen lik.
Men i dessa dagar, där det mesta vänds upp och ner
ställs på sin högkantens spets, har uppstigningen
mot Himmelrikets allt högre medvetenhetens höjder
tagit fart, och det riktigt rejält.
Vad göra, för att klara av detta prov, ej resignera, ge upp
när utmaningar, dag efter annan, stund efter stund
utan pardon trycker på, om inte minnas.
Det var vi själva, som startade vår resa i ingenmansland
har man sagt A, får man säga B, C, D
och hela alfabetet ut.
Av Gud, den fria viljan människan
alla och envar oss given, bara att ta sitt ansvar
svara an mot det, som samvetet bjuder.
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget.
———————————————————————–

Du gillar kanske också...