Dikt via Per Beronius; Frihetens Gudinna, 25 juni, 2018

Ämne: Frihetens Gudinna
Meddelande:
Planering
hör inte de högre dimensionerna till
här är det nuets, tidlöshetens spontanitet, och inget annat
som gäller, den som inte begränsar, genom vare sig
taggtrådsstängsel, eller något annat av rädslan,
kärlekens motpol, styrt.
När vi går händelserna i förväg
planerar, timme för timme, dag efter annan
månad efter månad, år efter år, och så vidare
då har vi hamnat på efterkälken, fastnat i gyttjepölen
den som håller oss fast, till händer och fötter.
När vi ägnar oss åt jordisk planering
har vi låst in våra tankar, bakbundit oss själva
i tidsbegreppets träskmarker, det enda som hjälper
”släpp fångarna loss, det är vår”.
Ett begränsat tänkesätt
hör forntiden, det förflutna till, haft mer än väl
av sin utmätta ”tid”.
En gång och för alla gjort sitt, för att aldrig komma åter
acceptans av tidlöshetens hegemoni, en nödvändighet
tidens illusion, har för evigt gjort sitt
för att aldrig komma åter.
I de högre dimensionerna, är det andra lagar som gäller
så det är, och inget mer med det.
Frihetsgudinnan
skall för evigt finnas vid mänsklighetens sida.
Så än en gång:
”Släpp fångarna loss, det är vår.”
*  *  *

You may also like...