Rådet av De Tolv (okänd kanal) 3 augusti, 2017 ”Betydelsefulla tider”

Rådet av De Tolv

(okänd kanal)

3 augusti, 2017

”Betydelsefulla tider”

 

Människorna är barn inom ett vidsträckt stjärnhav av solsystem och flera universa. De innehar fantasi och oskyldighet, andlig öppenhet, de omfamnar det nya på ett fräscht sätt. De lyser klart som stjärnor på en sammetsskimrande himmel. Människorna är underbara i sin kapacitet att känna emotioner, med ett spektrum som är vidare än hos många kända arter. Kanhända på grund av ett tekniskt fel, en anomali eller på grund av gudomlig inblandning, så har mänskligheten änglalika egenskaper, dessa syns bäst när man observerar deras barn, deras unga. Sårbara, generösa och sköra, under många års tid är det ett under att de överhuvudtaget har överlevt. Och trots allt så gör de det, liksom även deras bröder och systrar som har såtts ut på andra ställen i kosmos. Människorna behöver ständigt trygghet, en emotionell och fysisk helgedom för att kunna nära sig, för sin kreativitet och sin kärleksfrekvens. De växer inte ut ur detta vid sin jordiska ålder vid 18 eller 21. De behöver tid att få blomstra i en värld som omfamnar dem, som är tacksam över att de finns här och som hyllar deras myriader emotionella frekvenser. Som begåvade med kreativitet och historieberättare alltsedan födseln, utgör de fantasin inom sitt solsystem. De är universums klappande hjärtchakra, en klar regnbåge av ljusare frekvenser som sträcker sig ut till kosmos.

Tillika med barnen, så var det denna oskuldsfullhet, detta ljus, denna skönhet, som drog till sig parasiterna hit till er. Detta är vad de livnär sig av. Rovdjur söker de sårbara, de omedvetna, de oinvigda. Mänskligheten har lärts upp, som man skulle kunna säga, under många tusentals år. Upplärts till ett mentalt, emotionellt och fysiskt slaveri. Sanningen börjar bli avslöjad. Det mörka lyses upp av ljuset, det blir förblindat och blottat och fördrivs av ljuset. Det springer och gömmer sig på mörkare ställen, ställen där det kan förklä sig självt. Det flyr ljuset. Och detta är vad mänskligheten måste göra. Hon måste samla ihop sin skönhet, sin oskuldsfullhet, sitt ljus och hon måste lysa klart, radera ut skuggorna, bryta isär det mörka. Mänskliga barn får ta emot samma skydd, samma näring, kärlek och överflödande frid, vilket mänskligheten som helhet behöver för att kunna växa, blomstra och utvecklas.

Vi känner vördnad inför dem som frivilligt står på frontlinjen. Vi ber om … er tillit till att det gudomliga ljuset av enhetsmedvetande inte ska vackla eller tveka. För detta är vägen till mänsklighetens evolution, hennes frigörelse, hennes uppvaknande till kärleksfrekvenserna. Vi välkomnar mänskligheten. Vi uppmanar frontlinjens krigare att upprätthålla sin plats. Att upprätthålla sitt ljus klart trots alla bakslag. Dessa är svåra tider och det är vi medvetna om. Vi känner också till att var och en av er håller på att integreras tillbaka till er själva. Dåtid, nutid och framtid blir ett inom en kvant-evolution. Detta låser ni fast till nuet, till glansen av er medvetet närvarande existens på Gaia. De bilder och visioner som ni får uppleva är våglängder för den nya jorden. Er energi, ert ljus, er fantasi kan sam-skapa överflöd, fred på jorden. Vilka ni var innan ni vaknade upp till er kvant-existens och vilka ni blev därefter, sammanslås nu, kommer samman till hela autentiska varelser av lättare frekvenser. Den karmiska utrensningen av era förfäder och tidigare liv har förberett er för denna kosmiska övergång från en tredje-dimensionell existens inom matris-hologrammet till en femte- och bortom, dimensionell existens. Vi är tacksamma för allt som ni har åstadkommit på er egen väg och för andra. Vi uppskattar djupt ert mod i att avslöja era sanna själv.

Mänskligheten håller på att nå sin vändpunkt. För flera av er, som har kämpat denna kamp för medvetandets frihet, under flera mänskliga år, förändras inte landskapet. Algoritmerna inom matrisen fortsätter att diktera människornas tankar, handlingar och övertygelser. Vi kan försäkra er om, från vårt perspektiv ovan, nedan och överallt runtom, att hela er värld håller på att förändras. Gaia rör sig på en ny axel, hon har omjusterat sig själv, hennes leylinjer bär höga frekvens-vibrationer alltigenom hennes organiska system. Likt en stad som man på kvällen kan se från ett flygplan, ser vi hennes ljus tändas, mångfaldigas, förenas längs det globala landskapet från Abu Dhabi till Zimbabwe. Vi kan se hjärtchakrat hos var och en av er stråla ut smaragdgrönt ljus till Gaias glödande nätverk, likt älvors ljus som har spänts upp runtom jordklotet. Detta är magnifikt att betrakta. Vi önskar att vi kunde få visa det för er, så att även ni skulle kunna förstå de genomgripande effekter som era åtaganden, er frösådd, ert mod har.

Dessa tider är betydelsefulla inom evolutionen hos ett solsystem som får gnistor av er planets dualitet, dess övertagande och dess naturliga uppstigning. Ljusarbetare, krigare för jorden, våra ord är riktade till er. Bevara lugnet. Stadga era fötter stadigt på Gaia, planterade in i hennes rytm, hennes sanning, hennes frekvens. När ni jordar er djupt in i Gaia stärker ni er innersta balans för de kommande veckorna, månaderna och åren av övergång och transformation. Ni befinner er inom detta inför det långa loppet, goda vänner. Arbeta i er egen takt. Var medvetna om att ni inte är ensamma. Var medvetna om att tidvattnet håller på att vända. Var medvetna om att era åtaganden håller på att bära frukt.

Var redo ljuskrigare, tiden står inför oss, att få avslöja sanningen i alla sina former. När de stora vågorna slår in, när människorna håller på dränkas, var då redo, vänner, för behovet kommer att vara verkligt och ni har de verktyg som behövs för att fånga upp dem när de faller, för att hjälpa dem i sin karmiska återhämtning. Att hela och vägleda deras inre själv till högre frekvenser i meditation, i ljud- och energi-healing, shamanskt och kvant-hypnoterapeutiskt arbete. Människor kommer att ta hand om sina chakran som en del i sina rutiner för självomsorg. Människor kommer att bli omjusterade, uppgraderade och omkalibrerade såsom krigarna för jorden och ljusarbetarna har gjort, och fortsätter att göra. Håll ert ljus högt i ödmjukhet och ständigt i tacksamhet. Vi är djupt stolta över era åtaganden. Detta kan vi inte säga tillräckligt mycket. Vi finns ständigt med er, inom alla dimensioner, era guider och era beskyddare. Ständigt i kärlek och i ljus, Gaias krigare.

Rådet av de Tolv.

Vi delar med oss av frid, vi tar emot frid, vi är frid.

Namaste.

 

http://www.EraofLight.com – Shared per request via email.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...