Dikt via Per Beronius; 3D-världens hädanfärd, December 16th, 2017

Ämne: 3D-världens hädanfärd
Meddelande:
Bollen, motsatsen till mänsklighetens
nuvarande fyrkantiga låda, är rund
om än det är morgon, middag
eller en kvällningens stund.
Vad som helst kan hända
i den nuvarande 3D-världen
men nu är det bråttom.
Tidlöshetens Ängel
knackar lite försynt på porten
inget för evigt varar, så det är
även med 3D-världen.
Den har haft mer än väl
av sin utmätta tid.
I dessa dagar
bultar tidsmysteriet på porten
vill bli utsläppt i värmen
evighetens tidlöshet.
I morgon skall vi leva i nuet
evighetens Himmelrike, där 3D
är ett minne blott.
Som i dessa
de yttersta av dagar tynar bort.
Vad mer att göra
än till tiden säga farväl
en myckenhet av 3D-livet vi lärde
i rättvisans namn bara att säga, även den
hade sina goda sidor.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
_________________________________________
_____________________________________________
Nära midnatt, en sommarkväll, står himlen i brand, Solen
som dragit sig tillbaka under horisonten, låter sina sista
strålar träffa molnen, som lyser rosafärgade, i kärlekens
färg, som ett meddelande, en påminnelse till oss, att vad
vi än möter, vad vi än måste gå igenom, under våra
vandringar på Jorden, är det till sist kärleken den rosa,
kärlekens eld, som kommer att omvandla mörkret till ljus
den Kärlekens eld, som övervinner allt.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus Del 3, Evigheten
Utgiven 2005.
_____________________________________________

Du gillar kanske också...