Dikt via Per Beronius, Det samlade vetandets röst, 12 februari, 2019

Ämne: Det samlade vetandets röst.
Meddelande:
Människan menad, att lyssna inåt till det
där Hjärtat har sin boning.
Den Gudagivna samvetets röst
den som med visshet och vishet visar människosläktet vägen
till Moders/Fadershuset åter.
Varför slå dövörat till, när denna gåva
i livets varje minsta stund står oss tillhanda
visar vägen till evigheten i Himmelriket åter, en fråga
så som det kan synas, svar förutan.
Men ändå, det måste finnas ett svar på denna fråga
men när var och hur, kommer den till människosläktet i sin helhet åter.
Samvetets röst,  en  ofrånkomlig nödvändighet
för mänsklighetens  fortbestånd.
Förr eller senare, skall alla Guds barn
till Himmelriket vända åter.
*  *  *

Du gillar kanske också...