Dikt via Per Beronius, 5 december

Per Beronius

Tema: Tiden, tidlösheten, nuet, evigheten

Till att börja med, det vi kallar tid
Exemplifierat, genom en fågel instängd i en bur

Visioner, om det som komma skall
Må vi låta oss förunnas, de skadar inte, men detaljplanering
Av morgondagen, inget annat, än bortkastad ”tid”
Och varför det, svaret helt fåordigt kort

”Tidens illusion och icke-existens”
Nuet, evigheten, vår enda ägodel, hjärntvättade
Vi låtit oss luras

Det vi kallar tid existerar inte
Ett ord, och inget annat, hör ej den verkliga verkligheten till
Tiden blott ett illusionens sken, som mången själ
I dessa uppvaknandets dagar blir varse

Vad är väl det vi kallar tid
Om inte något annat än ett trick
Som de mörka krafternas företrädare pådyvlat mänskligheten
Efter fallet från Himmelriket, ner i avgrundens djup
I akt och mening, hålla oss i schack
I tukt och förmaning

Vår egen Gudomliga fria vilja saboterad
Och detta ”projekt” har lyckats bortom ”tidens” alla gränser
Bara att se sig omkring, i dessa kaotiska dagar

Där mörkret urskillningslöst
Gör vad det kan, för att fälla ljusets företrädare till marken
Så vad göra åt detta tidsbegreppets anomali

Om inte fortsätta rulla tummarna
När bussen, tåget, flyget, eller vad än det vara må
Inte kommer i ”tid”

Tidlösheten, evigheten, vår enda verkliga egendom
Men när allt kommer omkring, efter denna utsaga kanske någon
Vill ha ett ord med i laget, protesterar

Om tiden spolas ner i vasken, blir det kaos på Jorden
Ja, så kan det för tillfället synas, men fram till ”dags dato” har vi inte
Detta tidlöshetens projekt provat på

Handsken kastad
Den ligger, där den ligger i tidlöshetens revir
Upp till var och en, som så väljer, ta den upp, vidga perspektivet
Bortom tidsillusionens begränsningar

Att tänka om, inte helt enkelt, knepigt lära gamla hundar sitta
Och vi må minnas, Rom byggdes inte på en dag, det behövdes två
Dags att tänka om, tänka nytt

Tänka fräscht och fritt i åminnelse
Tiden tar slut, men i icke-tidens här och nu
Är tillvaron något helt annorlunda väsensskilt nytt, måhända
I en stillhetens, meditationens, och nuets stund
Värt att begrunda.

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
————————————————-

Du gillar kanske också...