Dikt via Per Beronius; Generationer varandra följer, 1 februari, 2018

Ämne: Generationer varandra följer
Meddelande:
Det lilla barnet
i ett främmande land
till Jorden nyss kommet, från det
där ovan, Himmelriket.
Är ömtåligt
måste med kärlek och ömhet
tas omhand, till kropp, såväl som till själ.
Det lilla barnet valt
till Jorden återfödas, med avsikt
att själsligen utvecklas, i ett okänt
främmande land.
En modig själ, som bestämt sig
i anden förädlas, utan att veta
vilka prövningar som väntar.
Minne förutan, vad
som i livskontraktet står skrivet.
Välkomna det lilla barnet
låt det känna sig väl bemött
det lilla barnet behöver kärlek
av obeskrivligt mått.
Minns, det är en modig själ
i ett främmande land.
När du möter det lilla barnet
visa tydligt, att det är sett.
Att det må känna sig välkommet
det är så ömtåligt, till kropp såväl som själ
i sitt nya okända land.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
_________________________________________
__________________________________________________
Efter de långa stiltjen, i ingenmansland, håller världen andan, i
stormens öga något nytt i görningen, en dimbank rullar in, över
landskapet, en första rörelse, efter den långa stiltjen, bortom
dimbanken, skymtar konturerna, av något nytt, en väntan, med
förväntan, kanske förtruppen till den nya värld vi länge väntat på
den upphöjda värld, som skall ta Jorden i besittning, världen
håller andan.
Denna dikt hämtad från boken
Röster Från Andromeda
Utgiven 2006
__________________________________________________

You may also like...