Dikt via Per Beronius, 9 januari

Ämne: Varje dag ett liv

Tema: Tankar i en sinnesfridens stilla stund, när denna dagen
Nära midnattstimmen kommit till sitt slut

Var dag unik, ingen dag av vilket slag det än vara må någon annan lik
Ej ett tidsfördriv, denna Gudagivna gåva skall levas i sin fulla vidd
Något mindre duger inte, räcker ej till

I dessa de yttersta av alla dagar är det hög tid att tänka om
Tänka fördomsfritt nytt, dagar kommer, dagar går, en del utan att sätta
Några tydliga spår, varje dag oss given, en nådens gåva från Himlens rike
Hur förvaltar vi detta pund

Vad gjorde vi av denna dagens nådegåva, den är ingen självklarhet
Så varför förslösa den på det som saknar mening

Hur veta vad som är meningsfullt, det enda vi behöver
För att besvara denna fråga, lyssna inåt till det som i Hjärtat har sin boning
Svårare än så är det inte

Det enkla det självklara och varför blev det så, vad annat att göra
Än rannsaka sig själv från topp till tå, det är ingen självklarhet
Att vi är på Jorden, om än det så kan synas när egot
Utan att sig besinna tar ut svängarna

Det lilla i det stora, det stora i det lilla
Hur medvetna är vi, det är med tankens kraftfält vi skapar
Om än det kan ta lite tid innan tanken sig materialiserar, förkroppsligar
I denna vår tröga 3-dimensionella värld med sina fyrkantiga klossar
Längd, bredd och höjd

Här ett tankespår, om tanken i denna vår jordiska värld
På ett ögonblick sig materialiserade, sig förkroppsligade, vore Jorden
I dessa dagar ett kaos utan like

Tanken, den som inte hörs, ej syns, men ändå finns till
Den som i snårskogen röjer mark för nästkommande generation

Några tankar i den sena kvällningens stund nära midnattstimmen
Där det är dags göra bokslut för den gångna dagen efter ett oförväntat möte
Med en kär gammal vän, från en evighetens gången tid

Tvillingflammor predestinerade att förr eller senare återförenas
Efter den evighetslånga åtskillnadens, separationens resa i Universums
Oändlig rymd, en återförening som med ett penndrag raderar ut allt det svåra
Som varit under evärdliga tider

Av Moder/Fader Gud, den fria viljans okränkbarhet alla och envar
Utan undantag given, självrespekt förutan går vi under, därför så ofrånkomligt
Viktigt minnas, sätt dig själv främst, detta har inget med egot att skaffa

Den som med tvång försöker sätta sig över sin systers eller brors fria vilja
Får med naturnödvändighet möta sig själv, och då blir det sannerligen inte näpet

Guds lagar omutliga, dem kan ingen sätta sig över, om någon så försöker
Blir det konsekvenser, det är vi alla och envar som väljer hur våra liv
Skall sig gestalta, den Gudagivna fria viljan okränkbar

*  *  *
Från den eteriska världenmottaget av Per Beronius.
———————————————————————————–

Du gillar kanske också...