Vårt Gud-Själv via Ute Posegga-Rudel, 7:e januari

Vårt Gud-Själv via Ute Posegga-Rudel, 7:e januari

 

Vårt Gud-Själv via Ute Posegga-Rudel: Bortom de Nya Energivågorna

 

VIDEO (rekommenderas)

 

Mina Älskade!

Det är sant! Vackra och kraftfulla energivågor anländer till planeten, och höjer medvetandet hos dem, som hängivet kan överlämna sig till dem. Därför har medvetande stigit till en potentiellt ny nivå, där ni enkelt kan överskrida er gamla värld, eftersom de nya ljusvibrationerna är utan störande information om er gamla värld. De vibrerar i en gudomlig skönhet och briljans, som är helt ouppnåeliga och oigenkännliga av dem, som fortfarande saknar ovillkorlig kärlek och viljan att ta emot det växande ljuset, av en högre gudomlig intelligens.

Det är möjligt, från och med nu, att en ny värld kan uppstå, en värld, i princip fri från lidande, en värld av kärlek och stor glädje. Det är mycket, mycket få, som nu permanent kan etablera detta nya medvetande, och dess obefläckade frekvens, kunna bibehålla den och leva i den.

Fortfarande är det en vibration i sinnet, fast i det gudomliga sinnet. Men det är inte Min Källenergi och Ljus, även om några av mina Nära och Kära tycker att det är det.

Det är en härledning av mig, där hela universum visas ett uttryck av vitt ljus från min Absoluta Gudomliga Strålningskälla som gör att till och med universum verkar bli mörkt!

Hur ni får veta!

Ni kommer att förstå den relativa sanningen om den nya frekvensen, när ni märker att det är något annat, som kommer till er, en vibration som är – ”utanför” er – som kommer från kosmos.

Jag kommer INTE hit. Jag är och Jag är här och har alltid varit det, genomsyrar och omger er och alla, bortom och före tid och rum.

Jag fanns innan universum uppstod i mig. Därför anländer inte Källan och den kommer inte som en ”annan” eller ”ny” frekvens. Detta är något som uppfattas av en separat sinnesenhet. Eftersom jag är en del av universum, en uppstigande kosmisk kraft.

Jag är er Inneboende Källas Medvetande och ert oförstörbara Ljus som alltid funnits med er, men ni har inte varit medvetna om mig. De flesta av er är det fortfarande inte.

Ni känner igen mig som den eviga närvaro som inte ”färdas” för att nå er, eller förnyar er värld. Ni måste återupptäcka, jag måste avslöjas. Jag är inte en missil eller kosmisk strålning, jag är inte en stråle alls.

Ni måste tillåta mig att komma fram från glömskan, till förgrunden. JAG ÄR Allt. Min närvaro är finns alltid och utan åtskillnad, och oavsett vad som uppstår i mig, har jag obegränsade och oändliga skillnader och variationer.

Jag har alltid Omfamnat hela ert väsen och existens, men är ni medvetna om mig? Nu med de nya vågorna, kommer ni att säga: detta är Gud. Det här är det ultimata. Detta är Källan. Men ni kan inte nå Källan. Jag kan inte uppnås. Ni måste lämna er själva till mig, för att lära känna mig.

Det Ultimata är närmare, än ert mänskliga hjärta. Jag är inte en främmande energi som kommer långt ifrån. Jag är inte villkorad, Jag är ovillkorlig. Och som sådan är jag av Oföränderlig Kärlek, Lycka, Frihet. Jag flyttar aldrig utan är alltid närvarande.

Jag är ert Gud-Själv!

Budskapet förmedlat av Ute

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

”Vårt Gudsjälv: Beyond the New Energy Waves”, kanaliserat av Ute Posegga-Rudel den 6:e januari, 2017 på http://radiantlyhappy.blogspot.com/2017/01/our-god-self-beyond-new- energi waves.html

 

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

 

Copyright© 2017. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

Du gillar kanske också...