Montague Keen via Veronica Keen, 1:e januari, 2017

Montague Keen via Veronica Keen, 1:e januari, 2017

Montague Keen – 1:e Januari 2017

 

Använd allt ni har lärt er under 2016, till att leda er igenom 2017. Så mycket har avslöjats, och håller på att avslöjas, som måste tas emot och används. Illusionen ni lever under måste försvinna. Verkligheten måste ses och hanteras. De, som i det fördolda har kontrollerat era liv, namnges nu och exponeras. Det är upp till er nu hur ni ska hantera det. Ni måste ta tillbaka kontrollen över era liv, era länder, och er värld. Vägra på alla sätt att stödja de korrupta systemen, som de kriminella infört. Vägra att ta till er den rädsla ni blir utsatta för, från alla håll. Det är brottsligt hur hotet om cancer, används för att göra er skräckslagna. Ni blir konfronterade med det varje gång ni tittar på TV. Min kära fru tar en tredjedels tesked bikarbonat i varmt vatten med lite citronsaft, varje morgon, för att säkerställa att hon aldrig ska få cancer. Det fungerar. Bikarbonat används av många läkare för att bota cancer: gör efterforskningar själva. Ni måste förstå att CANCER är mycket lönsamt för läkemedelsföretagen. Hotet om det används mycket för att skapa rädsla, eftersom det hindrar er från att ansluta till vilka ni är. Cancer är en käpp som de kan slå er med.

“KÄRLEK ÖPPNAR ETT FÖNSTER TILL SJÄLEN” (Montague Keen). Där det finns kärlek, finns det inget utrymme för rädsla. Kabalen skulle falla i bitar, om ni med kärlek i era hjärtan, såg på livet och framtiden ni vill skapa. Det är den största möjligheten för att kunna förändra livet för alla på Jorden, och för att undanröja allt som är ont. Ni måste ta bort allt som gjort livet på Jorden till en kamp för överlevnad. Bankerna måste försvinna. De har ett ont grepp om mänskligheten, och krigen används för att öka deras tillgångar. Bankerna har ett järngrepp om varje land. Fråga er själva varför de ska diktera världen?

Det kommer att bli en svår period när ni tar bort alla korrupta system. Historiskt har ni klarat värre saker, så ni kommer att överleva. Det finns goda människor som är redo att leda vägen framåt. Kabalen vet att slaget är förlorat. Alltför mycket har exponerats om vilka de är, och hur de använder er som slavar för att tjäna dem. Ert lidande gladde dem mycket, och de frodades av det. Det har tagit er lång tid att vakna upp, för att se saker som de verkligen är, än som ni trodde de var. Nu behövs mod, för att ta bort vart enda spår av Kabalens kontroll från era liv, och från er värld. Låt detta bli ert nyårslöfte. Tillsammans kan ni inte misslyckas. Gör ingenting som skulle kunna skada den mänskliga rasen. Skydda varandra. Ni kom till världen utan någonting och ni kommer att lämna den utan någonting. Allt ni har fått, genom gott eller ont, kommer att efterlämnas. Det som är viktigt är hur ni levt era liv. Kan ni möta Källan med gott samvete?

Amerika gör allt som står i deras makt, för att skapa krig med Ryssland, innan de korrupta lämnar makten. De ljuger för er. Kabalen tror att krig ska rädda dem, eftersom de desperat vill ha kvar makten. När ni, folket, dödar varandra, så ser ni inte vad Kabalen gör. Det ger dem tillräckligt med syre för att överleva. De är parasiter som har levt gott på ert lidande, och de kräver rättigheter att fortsätta göra det. Är det vad ni vill? Vad mer ska de behöva utsätta er för, innan ni säger att det räcker, och tar bort dem från makten. Sluta vara deras tjänstvilliga slavar. Stå på er med egen kraft.

Amerikas Korthus är på väg att falla. Det amerikanska folket har fått höra så mycket lögner. De är helt okunniga om vad som händer runt omkring dem. Amerika infiltrerades och togs över för många år sedan. Det har levt på nåder sedan dess, medan de har låtsats vara en världsmakt. Det är som en stor fisk, som irrat runt i vattnet och letat krig överallt, i ett försök att överleva. Det finns ingen rättvisa i Amerika. Människorna har behandlats illa och det finns ingen respekt alls. Allt är falskt. Det är en Alice i Underlandet-situation. Parasiterna vill ha Amerika för sig själva, och använda det som sitt högkvarter.

Amerikaner, öppna ögonen och lyssna med öppna sinnen. Se vad som sker, precis framför era näsor. Ignorera lögnerna ni får från TV:s nyhetskanaler och tidningar, som alla ägs av Kabalen. De berättar bara det Kabalen vill att ni ska få veta. Sök efter sanningen som finns runt omkring er. Ha omdöme, eftersom er överlevnad hänger på det. Kabalen vill inte att ni ska överleva. De vill ha det ni har.

Under min tid på jorden, såg jag hur den mänskliga anden förstördes genom utbildning. Varje aspekt av livet på Jorden, blev kontrollerat. Varje hushåll fick en TV, för att säkerställa att massornas sinnen kontrollerades. Utbildningen har skapat själlösa robotar, som trott på allt de undervisats om. Allt var konstruerat för att skapa robotar, som många av er har blivit. Nu när ni börjar se det för vad det är, gör ni uppror. Följden är att KABALEN SPRINGER IVÄG, LIVRÄDDA. Ta tillfället i akt, för att återfå er frihet.

Min kära, du möter många utmaningar. Vi arbetar med dig för att uppnå det resultat som mänskligheten behöver.

Tillsammans för alltid. Din beundrande Monty.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Website: The Montague Keen Foundation

 

You may also like...